Menu Đóng

Đơn xin xác nhận thuế để giải thể doanh nghiệp

Đơn xin xác nhận thuế để giải thể doanh nghiệp sử dụng như thế nào, cần có những điều khoản ra sao, xin mời các bạn cùng theo dõi biểu mẫu của chúng tôi.

Định nghĩa đơn xin xác nhận thuế để giải thể doanh nghiệp

Đơn xin xác nhận thuế để giải thể doanh nghiệp được sử dụng khi một doanh nghiệp muốn giải thể thì phải được xác nhận về việc nợ thuế hay không để hoàn thành thủ tục giải thể.

Mẫu đơn xin xác nhận thuế để giải thể doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc  

                  Hà nội, ngày 20 tháng 7 năm 2020

ĐƠN XIN XÁC NHẬN KHÔNG NỢ THUẾ ĐỂ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Chi cụ thuế …..

Căn cứ: – Luật doanh nghiệp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

        – Luật phá sản nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Tên công ty: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ab

Mã số thuế: 154647543       Số tài khoản:19652654   

Chi nhánh: Vietinbank

Địa chỉ: 120 Nguyễn trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 023654921                    số fax: 59561

Người đại diện theo pháp luật: Nguyên Minh Nam       Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: 134 Nguyễn trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 02608916                       Số cmnd: 035595954

Nội dung:

– Theo quy định về điều lệ doanh nghiệp về thời gian hoạt động của doạnh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn AB. Về thời gian hoạt động là 10 năm hiện nay đã hết thời hạn về hoạt động doanh nghiệp. Và theo quyết định của tôi chủ sở hữu công ty về việc giải thể doanh nghiệp. Vì vậy tôi viết đơn xác nhận với cơ quan thuế về việc không nợ thuế để tiến hành các thủ thục tiếp theo;

Căn cứ:

– Khoản 8 Điều 202 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định việc giải thể doanh nghiệp thực hiện theo hai phương thức:

– Trường hợp giải thể theo hồ sơ, Điều 59 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định sau khi nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Vì đảm bảo việc thực hiện thủ tục giải thể nhanh chóng cần có những yêu cầu sau:

– Kiểm tra, rà soát thông tin thuế doanh nghiệp;

– Xác nhận về việc nợ thuế doanh nghiệp;

Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung trên là sự thật. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của toàn bộ nội dung trên.

Tài liệu kèm theo                                Người Đại diện

– Đơn xin xác không nợ thuế doanh nghiêp;  

– Bản sao giấy đăng ký kinh doanh;

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Bài liên quan:

  • Cam kết không nợ thuế xuất nhập khẩu
  • Cam kết không nợ thuế
  • Đơn xin xác nhận không nợ thuế
  • Mẫu đơn xin hoãn nộp thuế
  • Đơn xác nhận nghĩa vụ nộp thuế
  • Đơn xin xác nhận đã nộp thuế đất
  • Đơn xin xác nhận số thuế đã nộp
  • Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của cá nhân, tổ chức

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191