T6. Th12 1st, 2023

Đơn xin xác nhận việc trích đo là văn bản do cá nhân, nhóm cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét và xác nhận việc trích đo của một hoặc một số chủ thể nhất định.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận việc trích đo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN VIỆC TRÍCH ĐO 

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)…………….

– Ông…………………… – Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)…………..

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền như nhân viên địa chính, chủ thể tiến hành trích đo,… sao cho phù hợp với trường hợp của bạn)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật đất đai năm 2013;

– Căn cứ…;

– Căn cứ tình hình thực tế.

Tên tôi là:………………………………….                   Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

………………………………………………

(Phần này bạn trình bày về nguyên nhân, hoàn cảnh, lý do dẫn tới việc bạn làm đơn xin xác nhận việc trích đo, ví dụ:

Ngày…/…./…… tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất số……………….. tại Bản đồ địa chính ……….. của UBND xã (phường, thị trấn)………… theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số……………. do Sở Tài nguyên và môi trường cấp ngày…../…../…….

Ngày…/…./….. tôi có tặng cho một phần mảnh đất này cho con của tôi là:

Cháu………………………Sinh năm:………

Chứng minh nhân dân số:…………………. Do CA………………. cấp ngày…/…./……

Theo Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất số……………… được Văn phòng công chứng……. công chứng vào ngày…/…./……

Ngày…/…./…… tôi có đề nghị Quý cơ quan tổ chức và tiến hành trích đo quyền sử dụng đất phần đất trên để tiến hành ……………

Ngày…/…./….. tôi có làm thủ tục thế chấp quyền sử dụng phần đất còn lại của tôi tại ngân hàng…………… và phía ngân hàng yêu cầu tôi có xác nhận về việc trích đo này.)

Do vậy, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan tiến hành xem xét và xác nhận việc trích đo của Quý cơ quan đối với quyền sử dụng đất………… theo yêu cầu của tôi vào ngày…/…./……

…………………………………………………

(Phần này bạn có thể đưa ra các thông tin khác mà bạn cần xác nhận, nếu có)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và xác nhận thông tin trên cho tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của ……….. Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: