Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận xe máy


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        , ngày   tháng   năm

ĐƠN XIN XÁC NHẬN XE MÁY

(Về việc: Xác nhận xe máy)

Kính gửi:  Công an phường A

  • Căn cứ Luật Giao thông đường bộ 2008.

Tên tôi là:

Ngày sinh:

CCCD số:             cấp ngày:            tại:

Số điện thoại:

Nơi thường trú:

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

Ngày … tháng … năm tôi có mua chiếc xe … tại…Tôi được cấp giấy đăng kí xe số… tại…

Qua sự việc trên tôi làm đơn này với mong muốn:

Công an phường A xác nhận tôi là chủ chiếc xe… có biển số

Kính mong Công an phường A xem xét và giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

 

Họ tên

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: