Menu Đóng

Đơn xin xây dựng chuồng trại

Đơn xin xây dựng chuồng trại gồm những nội dung gì. Mời bạn đọc tham khảo mẫu đơn dưới đây

Giới thiệu đơn xin xây dựng chuồng trại

đơn xin xây dựng chuồng trại là mẫu đơn được sử dụng khi cá nhân, tổ chức mong muốn xây dựng chuồng trại, tuy nhiên mảnh được được sử dụng này phải được xin phép chính quyền mới được phép thi công xây dựng.

Mẫu đơn xin xây dựng chuồng trại

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

………,Ngày…….tháng…….năm……..

ĐƠN XIN XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI

Kính gửi: Phòng đất đai uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn……..

-Căn cứ: Luật xây dựng 2014

-Căn cứ: Luật chăn nuôi 2018

-Căn cứ: Thông tư Số: 23/2019/TT-BNNPTNT

Tên:…………………………………ngày sinh:……………….Giới tính:………………………….

CMND số:…………………………..ngày cấp…………………Nơi cấp:…………………………..

Hộ khẩu thường trú:
Nơi cư trú hiện tại:
Thông tin liên lạc:

Nội dung sự việc trình bày:

Tôi muốn sử dụng mảnh đất……. để xây dựng chuồng trại và kho để phục vụ việc chăn nuôi. Tuy nhiên, mảnh đất……..hiện đang thuộc quy hoạch.

Nay tôi muốn làm đơn này xin phòng đất đai uỷ ban nhân dân xã………..xem xét cấp phép xây dựng để tôi được xây dựng chuồng trại trên mảnh đất trên.

Căn cứ vào Điều 89 Luật xây dưng 2014, Luật chăn nuôi 2018, Thông tư Số: 23/2019/TT-BNNPTNT , tôi nhận thấy rằng tôi có đầy đủ điều kiện để hoạt động sản xuất chăn nuôi. Do đó, tôi kính mong phòng đất đai uỷ ban nhân dân xã………..xem xét cấp phép xây dựng để tôi được xây dựng chuồng trại trên mảnh đất trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn và cam kết toàn bộ nội dung là sự thật.

Tài liệu chứng cứ đi kèm: –
Người viết đơn
(ký và ghi rõ họ tên)  

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Danh mục bài viết liên quan:

  • Đơn yêu cầu hủy tài liệu đã nộp
  • Đơn xin chuyển đường dây điện
  • Đơn xin mở thêm lối đi
  • Đơn xin chuyển khẩu
  • Đơn xin hoạt động kinh doanh cho thuê nhà
  • Đơn xin đăng ký hoạt động bán hàng trong tour du lịch
  • Đơn xin thực hiện chăn nuôi
  • Đơn xin xác nhận chăn nuôi
  • Đơn đề nghị xử lý hành vi chăn nuôi gia súc trong chung cư

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191