Menu Đóng

Đơn yêu cầu bồi thường khi xe gửi trong hầm bị hỏng

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn yêu cầu bồi thường khi xe gửi trong hầm bị hỏng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày ……. tháng……năm…….

ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG KHI XE GỬI TRONG HẦM BỊ HỎNG

(V.v xe gửi trong hầm hỏng)

 Căn cứ BLDS 2015

 Kính gửi: BQL chung cư X

Tên tôi là:……………………………………………………… Sinh năm:…………………

Cmnd số…………………. cấp ngày……………….. tại…………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………

Hôm nay tôi gửi đơn này tới Quý cơ quan trình bày về vấn đề sau:

Từ tháng 3/2019 tôi có thuê phòng số 1102 chung cư X của ông Nguyễn Văn A, cùng thời điểm đó, tôi có làm vé gửi xe máy tại tầng hầm chung cư, xe máy Air-Blade mang BKS 29XXXXXX. Ngày 28 tháng 7, sau một đêm gửi xe trong hầm, xe của tôi xuất hiện tình trạng hỏng hóc nghiêm trọng các phần gương, yếm và đầu xe, trong khi đó bộ phận bảo vệ giữ xe không đưa ra giải thích về nguyên nhân cũng như người đã gây ra hỏng hóc với xe tôi, và cũng không đưa ra một phương án giải quyết thỏa đáng, dù tôi đã nhiều lần liên hệ làm việc.

Việc tôi làm vé gửi xe tại hầm chung cư, có thẻ gửi xe là sự thỏa thuận về ý chí, là hợp đồng gửi giữ xe máy giữa tôi và BQL chung cư.

Căn cứ Điều 557 BLDS 2015 quy định về nghĩa vụ của bên giữ tài sản:

1. Bảo quản tài sản theo đúng thỏa thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ.

  1. Chỉ được thay đổi cách bảo quản tài sản nếu việc thay đổi là cần thiết nhằm bảo quản tốt hơn tài sản đó, nhưng phải báo ngay cho bên gửi biết về việc thay đổi.
  2. Thông báo kịp thời cho bên gửi biết về nguy cơ hư hỏng, tiêu hủy tài sản do tính chất của tài sản đó và yêu cầu bên gửi cho biết cách giải quyết trong một thời hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên gửi không trả lời thì bên giữ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo quản và yêu cầu bên gửi thanh toán chi phí.
  3. Phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

 

Vậy nên hôm nay tôi làm đơn này đề nghị Quý cơ quan giải quyết việc bồi thường thiệt hại về việc xe tôi gửi trong hầm bị hỏng. Chi phí sửa xe là …….. triệu đồng.

Rất mong sớm nhận được sự phản hồi của Quy cơ quan.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191