Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại do đâm xe vào cửa hàng là đơn do chủ thể bị gây thiệt hại hoặc người thứ ba được ủy quyền xác lập đề nghị chủ thể gây thiệt hại bồi thường về hậu quả đã gây ra trên thực tế.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại do đâm xe vào cửa hàng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG DO ĐÂM XE VÀO CỬA HÀNG

 Kính gửi: Ông/Bà……..

Căn cứ Luật dân sự 2015;

– Căn cứ…; 

Tên tôi là:………………………………….                   Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân số:…… Cấp ngày…./…../…..Nơi cấp:…………….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:……………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Hiện tại tôi có một cửa hàng kinh doanh……tại địa chỉ số… đường………

Ngày…/…./…., tôi đang đi công tác tại…….. nghe nhân viên của mình thông báo về việc Ông/Bà đâm xe ô tô vào cửa hàng khiến cửa hàng thiệt hại nghiêm trọng. Do nhân viên không thể xử lý nên đã lấy thông tin của Ông/Bà…….. để tôi về sẽ giải quyết. Ngày…/…/…. Tôi trở về và kiểm tra, sửa chữa tổng thiệt hại cụ thể như sau:

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

Tôi đã có liên lạc với Ông/Bà theo thông tin nhận được, nhưng Ông/bà hẹn ngày…./…./….. sẽ đến cửa hàng hai bên giải quyết vì lý do Ông/Bà  đang đi du lịch chưa về.

Tuy nhiên, đến nay đã quá thời gian nêu trên tôi vẫn chưa thể gặp Ông/Bà để giải quyết vụ việc trên. Do vậy, tôi làm đơn này kính mong Ông/Bà hợp tác để giải quyết, bồi thường thiệt hại mà cửa hàng do Ông/Bà gây ra.

Kính mong Ông/Bà nhanh chóng giải quyết./.

Tôi xin cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: