Menu Đóng

Đơn yêu cầu chấp hành thời hạn

Đơn yêu cầu chấp hành thời hạn được sử dụng để yêu cầu cá nhân có nghĩa vụ thực hiện đúng thời hạn đã định để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bên còn lại.

Mẫu Đơn yêu cầu chấp hành thời hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày 6 tháng 2 năm 2020

 ĐƠN YÊU CẦU CHẤP HÀNH THỜI HẠN

(V/v: Yêu cầu Tòa án nhân dân chấp hành thời hạn làm thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự)

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận Đống Đa

– Căn cứ Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

– Căn cứ Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 21/2020/QĐXXST-DS của Tòa án nhân dân quận Đống Đa;

– Căn cứ nhu cầu của nguyên đơn;

Tên:                                   ngày sinh:                                Giới tính:

CMND số:                          ngày cấp:                                 Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Nội dung sự việc trình bày:

Thân chủ tôi tức ông Trịnh Văn Q là nguyên đơn trong vụ án dân sự về tranh chấp di sản thừa kế được đưa ra xét xử theo Quyết định số 21/2020/QĐXXST-DS ngày 12/1/2020 của TAND quận Đống Đa. Ngay sau khi nhận được ủy quyền từ phía thân chủ vào ngày 3/2/2020, tôi đã đề nghị Tòa án làm thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự cho tôi. Tuy nhiên, đến nay đã 3 ngày kể từ ngày đề nghị đăng ký, tôi chưa nhận được xác nhận từ phía Tòa án. Vậy tôi viết đơn này yêu cầu TAND quận Đống Đa chấp hành thời hạn về giải quyết đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ án trên.

Căn cứ khoản 2, khoản 5 Điều 75 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015:

Điều 75. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

2. Những người sau đây được làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự khi có yêu cầu của đương sự và được Tòa án làm thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự:

a) Luật sư tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật về luật sư;

 5. Sau khi kiểm tra giấy tờ và thấy người đề nghị có đủ điều kiện làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, Tòa án phải vào sổ đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và xác nhận vào giấy yêu cầu người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Trường hợp từ chối đăng ký thì Tòa án phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người đề nghị

.

Từ những căn cứ trên, tôi nhận định khi đương sự có yêu cầu và Tòa án làm thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự thì luật sư có quyền tham gia tố tụng. Nguyên đơn của vụ án đã yêu cầu tôi tham gia vào vụ án với tư cách là luật sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông. Như vậy, chỉ cần Tòa án hoàn tất thủ tục đăng ký thì tôi hoàn toàn có quyền tham gia tố tụng. Thời hạn cho công việc này của Tòa án là “03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị” tức trong 03 ngày làm việc đó Tòa án phải tiến hành vào sổ đăng ký và xác nhận vào giấy yêu cầu hoặc phải thông báo về việc từ chối đăng ký cho tôi. Thời điểm hiện tại đã là ngày làm việc thứ 3, kể từ khi tôi đề nghị Tòa án làm thủ tục đăng ký song phía Tòa án lại chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào. Do đó, rất mong Tòa án xem xét yêu cầu chấp hành thời hạn này của tôi, tránh xảy ra tình trạng kéo dài thời gian tố tụng một cách không cần thiết.

Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung trên là sự thật. Tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của toàn bộ nội dung hồ sơ yêu cầu.

Các giấy tờ đính kèm:                                                    Người viết đơn

– Giấy ủy quyền;

– Hợp đồng dịch vụ pháp lý số 13/2020/HĐDV;

– Chứng chỉ hành nghề luật sư;

– Thẻ luật sư.

Tham khảo thêm:

  • Đơn xin xác nhận thời gian thực tập
  • Đơn xin cắt cơm bán trú có thời hạn
  • Đơn đề nghị chấp hành yêu cầu
  • Đơn xin rút khỏi Ban chấp hành Đoàn
  • Đơn xin hoãn chấp hành án do mang thai
  • Đơn xin rút khỏi Đơn vị chấp hành Đoàn
  • Đơn yêu cầu chấp hành nội quy công ty
  • Đơn đề nghị thực hiện hỗ trợ kinh phí hỏa táng

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191