Menu Đóng

Đơn yêu cầu chống đỡ, gia cố đảm bảo an toàn cây xanh

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn yêu cầu chống đỡ, gia cố đảm bảo an toàn cây xanh

Đơn yêu cầu chống đỡ, gia cố đảm bảo an toàn cây xanh là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét yêu cầu chủ thể là chủ sở hữu/chủ thể quản lý cây xanh tiến hành chống đỡ, gia cố đảm bảo an toàn cây xanh.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN YÊU CẦU CHỐNG ĐỠ, GIA CỐ CÂY XANH

(V/v: Yêu cầu………………… chống đỡ yêu cầu chống đỡ, gia cố đảm bảo an toàn cây xanh) 

Kính gửi: – ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (phường, thị trấn)………………

– Ông…………………. – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)……………

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ thực tiễn hiện nay.

Tên tôi là:……………………………             Sinh ngày…. tháng…… năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Tôi là dân cư tại khu vực…………, đang sinh sống tại…………….., là hàng xóm của gia đình:

Anh/Chị:……………………………………… Sinh năm:…………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:

………………………………………………

(Bạn trình bày hoàn cảnh, lý do dẫn đến việc bạn làm đơn này, ví dụ:

Ở……………, trên phần diện tích đất thuộc quyền sử dụng đất của gia đình Anh/Chị:……………. Có tồn tại một cây………., cao…………. rộng………….. từ………….. Vào ngày…./…../……., sau khi trải qua……………… cây này đã bị nghiêng sang phía nhà của gia đình tôi, và hiện nay có khả năng đổ rạp nằm đè lên nhà/tài sản của gia đình tôi gây thiệt hại về tài sản, thậm chí là về sức khỏe của các thành viên gia đình tôi.

Với độ nghiêng khoảng 45 độ, việc cây này đổ là chắc chắn khi có một tác động vào cây như……. Do vậy, vào ngày…./…../……., tôi có làm việc với chủ sở hữu của cây….. này, tức là gia đình Anh/Chị…………. Để đề nghị Anh/Chị…………. Thực hiện việc cắt tỉa cành cây, tiến hành gia cố lại gốc cây,….. Tuy nhiên, do gia đình Anh/Chị…………… không hợp tác, buổi làm việc này không có hiệu quả.)

Căn cứ Điều 177 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

Điều 177. Bảo đảm an toàn trong trường hợp cây cối, công trình có nguy cơ gây thiệt hại

1.Trường hợp cây cối, công trình xây dựng có nguy cơ sập đổ xuống bất động sản liền kề và xung quanh thì chủ sở hữu tài sản thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, chặt cây, sửa chữa hoặc dỡ bỏ công trình xây dựng đó theo yêu cầu của chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nếu không tự nguyện thực hiện thì chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho chặt cây, phá dỡ. Chi phí chặt cây, phá dỡ do chủ sở hữu cây cối, công trình xây dựng chịu.

2.Khi đào giếng, đào ao hoặc xây dựng công trình dưới mặt đất, chủ sở hữu công trình phải đào, xây cách mốc giới một khoảng cách do pháp luật về xây dựng quy định.

Khi xây dựng công trình vệ sinh, kho chứa chất độc hại và các công trình khác mà việc sử dụng có khả năng gây ô nhiễm môi trường thì chủ sở hữu tài sản đó phải xây cách mốc giới một khoảng cách và ở vị trí hợp lý, phải bảo đảm vệ sinh, an toàn và không làm ảnh hưởng đến chủ sở hữu bất động sản khác.

3.Trường hợp gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì chủ sở hữu cây cối, công trình phải bồi thường.

Tôi khẳng định, Gia đình Anh/Chị…………. có trách nhiệm thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, chống đỡ, gia cố thậm chí là chặt cây xanh này để đảm bảo an toàn cho công trình của gia đình tôi.

Do vậy, tôi làm đơn này, để kính đề nghị Quý cơ quan tiến hành xem xét, xác minh sự việc trên và yêu cầu:

1./Gia đình Anh/Chị……………… thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, tiến hành chống đỡ, gia cố đảm bảo an toàn cây xanh.

2./Trong trường hợp gia đình Anh/Chị………… không thực hiện yêu cầu trên. Kính đề nghị Quý cơ quan cho chặt cây để đảm bảo an toàn cho nhà ở, các tài sản khác cũng như sức khỏe, tính mạng của tôi và gia đình.

3./Bên cạnh đó, yêu cầu Gia đình Anh/Chị…………………. gánh chịu chi phí chặt cây đã nêu trên.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và đáp ứng đề nghị trên của tôi. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Để chứng minh cho thông tin trên, tôi xin gửi kèm đơn này những văn bản, tài liệu, ảnh chụp sau:………………….. (liệt kê số lượng, tình trạng văn bản, tài liệu, chứng cứ khác chứng minh, nếu có, mà bạn đã gửi kèm đơn này)

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191