Menu Đóng

Đơn yêu cầu phân chỗ đậu xe ô tô

Đơn yêu cầu phân chỗ đậu xe ô tô được sử dụng trong trường hợp chủ sở hữu hoặc người có trách nhiệm quản lý, trông coi xe ô tô yêu cầu cơ quan chức năng phân định khu vực, xác định ranh giới để đậu xe ô tô.

Mẫu Đơn yêu cầu phân chỗ đậu xe ô tô


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…… tháng…….năm 2019

ĐƠN YÊU CẦU PHÂN CHỖ ĐẬU XE Ô TÔ

Về việc phân chỗ đậu xe ô tô

  • Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2018;
  • Căn cứ QCVN 07:2010/BXD của Hội Môi trường xây dựng Việt Nam về quy chuẩn ký thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị,
Kính gửi:

– UBND…………….

– Sở Giao thông vận tải…..

Tên tổ chức hoặc người đại diện tổ chức, cá nhân, hộ gia đình:…………………

Số CMND:……………………………..… Ngày cấp ……….. Nơi cấp …………

Hoặc giấy chứng nhận ĐKKD (đối với tổ chức):………. Ngày cấp………Nơi cấp…………

Địa chỉ thường trú: ………………………

Số điện thoại: ……………………………

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

………………………………………………………

Mong quý cơ quan sớm giải quyết đề nghị của tôi.

Xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191