Menu Đóng

Đơn yêu cầu sắp xếp chỗ gửi ô tô

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn yêu cầu sắp xếp chỗ gửi ô tô


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày ……. tháng……năm…….

ĐƠN YÊU CẦU SẮP XẾP CHỖ GỬI Ô TÔ TRONG HẦM

Kính gửi: BQL tòa nhà ………………………………………………………………

Tên tôi là:……………………………………………………… Sinh năm:…………………

Cmnd số…………………. cấp ngày……………….. tại…………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………

Hôm nay tôi gửi đơn này tới Quý cơ quan trình bày về vấn đề sau:

Tôi là cư dân của tòa nhà………………………… Bắt đầu từ tháng 5/2019, tôi có làm hợp đồng gửi giữ xe ô tô tại tầng hầm của tòa nhà. Song, do tại bãi đỗ ô tô không sắp xếp vị trí gửi xe cho từng xe và vì lý do công tác nên tôi thường trở về muộn, cho nên tôi thường xuyên không tìm được chỗ đỗ xe trong hầm, và phải đỗ xe ở bãi đỗ xe bên ngoài, dù đã nộp phí dịch vụ là…..triệu đồng một tháng.

Vậy nên, tôi làm đơn này kính đề nghị quý cơ quan tổ chức sắp xếp vị trí đỗ ô tô trong hầm, sắp xếp cho tôi một vị trí đỗ xe, để tôi có thể thực hiện quyền lợi của bản thân.

Rất mong sớm nhận được sự phản hồi của Quý công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191