T3. Th12 5th, 2023

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn yêu cầu tháo dỡ biển quảng cáo


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày ……. tháng……năm…….

ĐƠN YÊU CẦU THÁO DỠ BIỂN QUẢNG CÁO

 Căn cứ BLDS 2015

Căn cứ Hợp đồng kinh tế số …… Hợp đồng cho thuê vị trí treo biển quảng cáo.

 Kính gửi: Công ty TNHH X

Tên tôi là:……………………………………………………… Sinh năm:…………………

Cmnd số…………………. cấp ngày……………….. tại…………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………

Hôm nay tôi gửi đơn này tới Quý công ty trình bày về vấn đề sau:

Ngày 1/6/2016, gia đình tôi và Quý công ty đã ký hợp đồng số….. Hợp đồng về cho thuê vị trí treo biển quảng cáo, hợp đồng có thời hạn là 3 năm, tổng giá trị hợp đồng là …… triệu đồng. Trong hợp đồng quy định rõ là trong vòng 1 tháng kể từ ngày hợp đồng hết hạn, bên phía Công ty phải cử người xuống tháo dỡ biển, thiết bị quảng cáo, trả lại nguyên trạng công trình cho gia đình tôi. Tuy nhiên, đến nay, khi hợp đồng đã hết hạn được hơn 2 tháng nhưng công ty vẫn chưa cử người xuống tháo dỡ biển hiệu dù tôi đã nhiều lần gọi điện thoại thúc giục.

Vậy nên hôm nay tôi làm đơn này đề nghị quý công ty cử người đến tháo dỡ công trình quảng cáo, thực hiện các nghĩa vụ theo như hợp đồng. Trong vòng 15 ngày, nếu quý công ty không cử người đến tháo dỡ biển quảng cáo, chúng tôi sẽ tiến hành việc tháo dỡ. Khi đó, mọi tổn thất,mất mát, hỏng hóc đối với vật tư, thiết bị của quý công ty, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

Rất mong sớm nhận được sự phản hồi của Quý công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: