Đơn yêu cầu thực hiện đối chiếu số nước và đồng hồ nước nên viết như thế nào, để nắm được xin mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Định nghĩa Đơn yêu cầu thực hiện đối chiếu số nước và đồng hồ nước

Đơn yêu cầu thực hiện đối chiếu số nước và đồng hồ nước được sử dụng khi cá nhân, khách hàng, đơn vị nhận thấy nghi vấn có sự sai lệch trong số liệu thực tế sử dụng và số liệu kê khai tính giá nước.

Mẫu Đơn yêu cầu thực hiện đối chiếu số nước và đồng hồ nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2020

 ĐƠN YÊU CẦU THỰC HIỆN ĐỐI CHIẾU SỐ NƯỚC VÀ ĐỒNG HỒ NƯỚC

Kính gửi:  Phòng Kỹ thuật – Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội

– Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP quy định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, Nghị định số 124/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

– Căn cứ nhu cầu thực tế của gia đình.

Tôi tên là:                      ngày sinh:                      Giới tính:

CMND số:                                                        do CA … cấp ngày …

Hộ khẩu thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

Tôi và gia đình luôn sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả với khoảng 8-10 mét khối nước/tháng. Như vậy, số tiền nước hàng tháng mà gia đình thanh toán cho Quý Công ty dao động từ 45.000 đồng – 50.000 đổng. Tuy nhiên, giai đoạn từ cuối tháng 11/2019 đến nay, gia đình tôi liên tục nhận được hóa đơn tiền nước trên 100.000 đồng. Do đó, tôi nghi ngờ đồng hồ nước nhà tôi không còn hoạt động chính xác nữa.

Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng sử dụng nước, tôi làm đơn này yêu cầu Quý Công ty tiến hành kiểm định đồng hồ nước được lắp đặt tại nhà tôi, đối chiếu lượng nước sử dụng thực tế của hộ gia đình với chỉ số đo đếm của đồng hồ, đồng thời xem xét hoàn trả khoản tiền thu thừa cho gia đình từ cuối tháng 11/2019 đến cuối tháng 1/2020.

Căn cứ Điều 50 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP:

Điều 50. Kiểm định thiết bị đo đếm nước

1. Chỉ những tổ chức có thẩm quyền hoặc được ủy quyền theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường mới được phép kiểm định thiết bị đo đếm nước.

2. Đơn vị cấp nước có trách nhiệm tổ chức việc kiểm định thiết bị đo đếm nước theo đúng yêu cầu và thời hạn do cơ quan quản lý nhà nước về đo lường quy định.

3. Khi có nghi ngờ thiết bị đo đếm nước không chính xác, khách hàng sử dụng nước có quyền yêu cầu đơn vị cấp nước kiểm tra. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được yêu cầu của khách hàng sử dụng nước, đơn vị cấp nước phải kiểm tra và hoàn thành việc sửa chữa hoặc thay thế thiết bị đo đếm nước. Trường hợp không đồng ý với kết quả kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế của đơn vị cấp nước, khách hàng sử dụng nước có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về cấp nước tại địa phương tổ chức kiểm định độc lập. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của khách hàng sử dụng nước, cơ quan quản lý nhà nước về cấp nước tại địa phương có trách nhiệm tổ chức việc kiểm định.

5. Trường hợp tổ chức kiểm định độc lập xác định chỉ số đo đếm của đồng hồ nước vượt quá số lượng nước sử dụng thực tế thì đơn vị cấp nước phải hoàn trả khoản tiền thu thừa cho khách hàng sử dụng nước.

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 56 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP:

Điều 56. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng sử dụng nước

1. Khách hàng sử dụng nước có các quyền sau:

đ) Yêu cầu đơn vị cấp nước kiểm tra chất lượng dịch vụ, tính chính xác của thiết bị đo đếm, số tiền nước phải thanh toán;

Từ những căn cứ trên, tôi nhận thấy khi có nghi ngờ đồng hồ nước hoạt động thiếu chính xác, khách hàng sử dụng nước có quyền yêu cầu đơn vị cấp nước kiểm tra. Trách nhiệm kiểm định đồng hồ nước lúc này thuộc về đơn vị cấp nước cho khách hàng. Như vậy, Quý Công ty có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác của đồng hồ nước của nhà tôi. Việc kiểm tra này phải được tiến hành nhanh chóng, kịp thời trong thời hạn luật định: “thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được yêu cầu của khách hàng sử dụng nước”. Đồng thời, nếu xác định chỉ số đo đếm của đồng hồ nước vượt quá số lượng nước sử dụng thực tế thì Quý Công ty phải tiến hành hoàn trả khoản tiền thu thừa cho gia đình tôi. Rất mong sớm nhận được kết quả kiểm định đồng hồ nước từ phía Quý Công ty. Vậy tôi làm đơn này yêu cầu Phòng Kỹ thuật – Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội thực hiện kiểm đinh, đối chiếu số lượng nước thực tế mà hộ gia đình tôi đã sử dụng với chỉ số đo đếm của đồng hồ nước của gia đình.

Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung trên là sự thật. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của toàn bộ nội dung yêu cầu.

Gửi kèm theo đơn này là:

– Hợp đồng dịch vụ cấp nước số 134/HĐDV;

– Hóa đơn tiền nước tháng 11/2019, tháng 12/2019, tháng 1/2020.

   Người làm đơn

Tham khảo thêm:

  • Mẫu đơn xin cấp nước sạch hà nội
  • Mẫu đơn xin đấu nối nước
  • Mẫu đơn xin giảm tiền nước
  • Mẫu đơn xin di chuyển đồng hồ nước
  • Đơn xin cấp nước sạch cho công ty
  • Lắp nước sạch hết bao nhiêu tiền
  • Đơn yêu cầu kiểm tra
  • Đơn yêu cầu vệ sinh hệ thống thoát nước
  • Đơn yêu cầu kiểm tra đồng hồ điện