Menu Đóng

Hợp đồng bảo trì điện nước

Hợp đồng bảo trì điện nước gồm những nội dung gì, mời bạn đọc tham khảo mẫu hợp đồng dưới đây

Giới thiệu hợp đồng bảo trì điện nước

Hợp đồng bảo trì điện nước là sự thoả thuận của các bên trong đó bên nhận bảo trì có nghĩa vụ thực hiện bảo trì phần mềm, bên thuê bảo trì có nghĩa vụ thanh toán.

Mẫu hợp đồng bảo trì điện nước

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, Ngày…..tháng…..năm……

HỢP ĐỒNG BẢO TRÌ ĐIỆN NƯỚC

– Căn cứ: Bộ luật dân sự số: 91/2015/QH13 được quốc hội ban hành ngày 24/11/2015;

– Căn cứ:Luật thương mại số: 36/2005/QH11 được quốc hội ban hành ngày 14/06/2005;

Căn cứ vào các văn bản pháp luật khác có liên quan

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên

Hôm nay, ngày…tháng…năm…., chúng tôi bao gồm:

Bên A :BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ……………

Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Bên B : CÔNG TY ……….

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Mã số thuế:…………………………………………………………..

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: Nguyễn Văn A  Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Hai bên cùng thoả thuận và nhất trí nhưng điều khoản sau đây:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

            Bên B cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện nước, điện lạnh và các thiết bị khác của bên A tại chung cư……..có địa chỉ:…………….

Điều 2. Mô tả công việc

-Bên B thực hiện công việc bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị điện nước, thiết bị lạnh( tủ đông, tủ mát, điều hoà…) định kỳ theo tháng, quý, đề xuất phương án bảo dưỡng các thiết bị theo đúng quy định sử dụng, vận hành của nhà sản xuất các thiết bị. Trường hợp bên B không đưa ra phương án bảo dưỡng dẫn đến hỏng các thiết bị không được bảo dưỡng định kì, bên B sẽ chịu trách nhiệm

– Bên B thực hiện sửa chữa thay thế các đồ dùng, thiết bị hỏng như khóa cửa, vòi nước, thiết bị chiếu sáng, đấu nối ổ điện, đây điện, thiết bị bếp, thiết bị vận chuyển, và các thiết bị khác trong khu vực siêu thị (việc phát sinh các vật tư, thiết bị thay thế Bên B có trách nhiệm tư vấn, báo cáo với Bên A và được sự đồng ý của Bên A trước khi làm)

– Việc phát sinh các lỗi kỹ thuật đặc thù công việc, cần sử dụng máy móc chuyên dụng xử lý, Bên B có trách nhiệm kiểm tra sự cố, trực tiếp gọi và giám sát các đơn vị khác để khắc phục (chi phí việc khắc phục các sự cố này Bên B phải báo cáo với Bên A và được sự đồng ý của Bên A)

Điều 3.Giá trị hợp đồng

SttDịch vụĐơn giá trên 1 tháng (VNĐ)Thành tiền ( VNĐ)
1Nhân công bảo dưỡng hàng tháng……………….
CỘNG………..

Tổng giá trị hợp đồng( tính cho 1 năm) là:……………

Giá trên là giá tiêu chuẩn, đã bao gồm 10% thuế VAT, chưa bao gồm phụ tùng thay thế.

Điều 4. Phương thức và điều kiện thanh toán

3.1.Phương thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

3.2. Điều kiện thanh toán:

Bên A thanh toán sau mỗi 3 tháng 1 lần, sau khi nhận được phiếu nhiệm thu kỹ thuật bảo trì định kỳ mỗi tháng có ký xác nhận của đơn vị quản lí vận hành chung cư, kèm thèm phiếu thu tiền bảo trì và hoá đơn tài chính của bên B

 • Thanh toán đợt 1:……………VNĐ vào ngày………………..
 • Thanh toán đợt 2:……………VNĐ vào ngày………………..
 • Thanh toán đợt 3:……………VNĐ vào ngày………………..
 • Thanh toán đợt 4:……………VNĐ vào ngày………………..

Điều 4. Thời gian thực hiện

4.1 Thời gian thực hiện: Từ ngày…………đến ngày……..

4.2 Bên B chỉ thực hiện công tác bảo trì khi bên A thực hiện thanh toán tiền đầy đủ theo Điều 3

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên A

6.1 Bên A cho phép nhân viên của bên B ra vào khu vực chung cư để thực hiện công việc bảo trì

6.2 Bên A không được cho phép người ngoài không phải nhân viên của bên B thực hiện các công việc bảo trì thiết bị hoặc tiếp cận tác động vào thiết bị nếu không được bên B đồng ý.

6.3 Thanh toán phí bảo trì theo lịch thanh toán quy định trong Điều 3 hợp đồng này trong vòng 7 ngày khi đến hạn thanh toán

6.4 Bên A có trách nhiệm thông báo ngay chi tiết và chính xác khiếm khuyết của thiết bị trong quá trình sử dụng để bên B có biện pháp xử lí đúng đắn.

6.5 Bên A có trách nhiệm sử dụng giữ gìn và bảo quản thiết bị đúng quy cách theo hướng dẫn của bên B

6.6 Cử người phụ trách hoặc uỷ quyền cho đơn vị quản lí vận hành chung cư ( theo hợp đồng uỷ thác còn hiệu lực) kiểm tra ký xác nhận khi bên B đã thực hiện xong việc bảo trì theo danh mục bảo trì như phụ lục I

6.7 Bên A cung cấp đầy đủ các thông tin về thiết bị và hệ thống điện, nước, hệ thống điều hào cho bên B để tiện việc sửa chữa, và đưa ra các phương án bảo trì bảo dưỡng theo đúng quy định.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của bên B

7.1 Bên B có đội ngũ nhân viên bảo trì được đào tạo, phong cách phục vụ nhiệt tình, chuyên nghiệp, có tay nghề để có thể bảo trì thiết bị một cách đúng đắn, hiệu quả, an toàn.

7.2 Bên B có kế hoạch bảo trì định kỳ mỗi tháng một lần, được thực hiện vào ngày và giờ làm việc hành chính.Lịch bảo trì sẽ được thông báo trước cho bên A vào cuối mỗi tháng.Trường hợp thay đổi sẽ thông báo trước 3 ngày

7.3 Bên B có trách nhiệm căn chỉnh bảo dưỡng các chị tiết của thiết bị căn cứ vào các nguyên nhân sau:

-Bị hư hỏng trong quá trình sử dụng mà không do Bên A hoặc các điều kiện khách quan gây ra.

-Theo ý kiến của bên B là việc thay thế hoặc sửa chữa là cần thiết để đảm bảo thang máy hoạt động ổn định và an toàn.

-Mọi vật tư, thiết bị trong quá trình bảo trì khi bị lỗi sẽ được ưu tiên khắc phục, sữa chữa trước khi thay mới.

7.4 Bên B sẽ có mặt tại địa điểm bảo trì  (không quá 2 tiếng trong giờ hành chính và 4 tiếng ngoài giờ hành chính) sau khi được bên A thông báo có sự cố hỏng hóc hoặc hoạt động không bình thường.

7.5 Khi có sự cố hỏng hóc bên B có trách nhiệm thông báo và yêu cầu bên A về việc cần thay thế hoặc sửa chữa các chi tiết thiết bị nhằm đảm bảo các chức năng gốc của thiết bị, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn, đảm bảo hoạt động ổn định của thiết bị.Chi phí cho việc thay thế và sửa chữa không nằm trong phạm vi của hợp đồng này, tuy nhiên bên B sẽ cung cấp dịch vụ sửa chữa và phụ tùng thay thế chính hãng cho bên A với giá ưu đãi.

7.6 Sau khi được bên A đồng ý sửa chữa, thay thế phụ tùng thiết bị, Bên B sẽ tiến hành thực hiện bảo trì thiết bị trở lại bình thường không quá 48 giờ ( nếu sự cố hư hỏng cần thời gian khắc phục nhiều hơn thì bên B phải thông báo bằng văn bản cho bên A)

7.8 Sau mỗi lần thực hiện công việc bảo trì theo định kỳ, Bên B có trách nhiệm giao cho bên A các biên bản bảo trì có chữ kí xác nhận của hai bên công việc bảo trì đã hoàn tất.

7.9 Bên B cung cấp dịch vụ trực đường dây nóng 24/24 giờ trong 365 ngày/năm nhằm cứu hộ và sửa chữa khẩn cấp theo cuộc gọi của khách hàng trong thời gian nhanh nhất sau khi nhận được thông báo của bên A.Tuy nhiên Bên B có quyền tính tiền dịch vụ khẩn cấp này nếu đó là cuộc gọi quấy nhiễu hoặc sự cố gây ra là do người sử dụng. Số hotline:…………

Điều 8. Trường Hợp Bất Khả Kháng

Trong trường hợp một bên không thể thực hiện được nghĩa vụ hợp đồng do các hiện tượng thiên nhiên, lũ lụt, động đất, chiến tranh, khởi nghĩa, nổi loạn và các sự kiện khách quan không nằm trong sự kiểm soát hợp lý của Bên bị ảnh hưởng, và nếu Bên này đã nỗ lực hợp lý giảm thiểu hậu quả, và đã báo cáo bằng văn bản cho bên còn lại một cách nhanh chóng thì đó sẽ là lý do để biện minh và thời gian thi công sẽ được gia hạn thêm thời gian bị đình trệ bởi sự kiện này. Bất kể nguyên do bất khả khác, nếu Bên bị ảnh hưởng không thực hiện nghĩa vụ trong vòng ….. ngày sau ngày sự kiện bất khả kháng xảy ra thì bên kia có quyền chấm dứt hợp đồng. Việc chấm dứt hợp đồng này sẽ không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của các bên cho đến ngày chấm dứt.

Điều 9 : Vi phạm và chế tài

9.1.Trừ trường hợp bất khả kháng, nếu một trong hai bên không thực hiện đúng theo thoả thuận của hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng không có sự thoả thuận của hai bên, thì sẽ bị phạt 15% giá trị hợp đồng.

9.2.Bên vi phạm hợp đồng , ngoài việc chịu phạt vi phạm theo thoả thuận tại khoản 9.1. Điều này, còn phải chịu bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn những khoản thiệt hại: thiệt hại thực tế, trực tiếp mà một bên phải gánh chịu do bên còn lại vi phạm hợp đồng gây ra; thiệt hại là khoản lợi nhuận mà bên bị vi phạm lẽ ra được hưởng nếu không có hành vi vi phạm hợp đồng của bên còn lại, các khoản chi phí mà bên bị vi phạm bỏ ra để hạn chế khắc, phục thiệt hại, để thực hiện công việc cần thiết nhằm đòi bồi thường thiệt hại, bảo vệ quyền lợi của bên bị vi phạm trong trường hợp bên vi phạm không ngay lập tức khắc phục, bồi thường thiệt hại khi nhận được yêu cầu của bên bị vi phạm.

Điều 10 : Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này phải được thực hiện ít  nhất là …. lần và phải được lập thành…….. (văn bản). Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 11: Hiệu lực hợp đồng

-Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ chấm dứt khi hết hạn bảo trì và biên bản thanh lý hợp đồng được hai Bên ký kết.

– Mọi sự thay đổi hay bổ sung vào bản hợp đồng này phải được sự thống nhất của cả hai Bên và được lập thành văn bản mới có giá trị hiệu lực.

– Hai Bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

– Hợp đồng làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản.

BÊN A
(ký và ghi rõ họ tên)
BÊN B
(ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Danh sách bài viết liên quan:

 • Hợp đồng bảo trì, sửa chữa nhà ở
 • Hợp đồng nguyên tắc bảo trì
 • Hợp đồng cung cấp báo giá lắp đặt hệ thống trang trí nhà vườn
 • Hợp đồng gia công lắp sắt thép
 • Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất
 • Hợp đồng gia công lắp sắt thép
 • Hợp đồng bảo trì thang máy
 • Hợp đồng bảo trì phần mềm

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191