T6. Th12 1st, 2023

Hợp đồng cho thuê cây xăng gồm những điều khoản và nội dung nào. Mời các bạn tham khảo mẫu hợp đồng dưới đây.

Định nghĩa Hợp đồng cho thuê cây xăng

Hợp đồng cho thuê cây xăng là sự thoả thuận giữa bên cho thuê và bên thuê về về các điều khoản cho thuê lại cây xăng.

Hợp đồng cho thuê cây xăng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ CÂY XĂNG

Số:……./HĐCTCX

-Căn cứ Luật thương mại của nước CHXHCN Việt Nam năm 2005;

-Căn cứ Luật dân sự  của nước CHXHCN Việt Nam kí ngày 24  tháng 1  năm 2015;

-Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cũng như khả năng của hai bên

Hôm nay ngày ….. tháng…..năm….., tại địa chỉ…………., chúng tôi bao gồm:

Bên A: Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ A

 Địa chỉ:

Điện thoại: ……………………………. Fax…………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………..

Đại diện pháp luật : Nguyễn Thị C

Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị

Số tài khoản:………………………………………………………………………………..

Ngân hàng:………………………………………………………………………………….

Bên B: Công ty cổ phần đầu tư B

Địa chỉ:

Điện thoại: ……………………………. Fax…………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………..

Đại diện pháp luật : Nguyễn Văn B

Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị

Điện thoại: ……………………………….

Số tài khoản:………………………………………………………………………………..

Ngân hàng:………………………………………………………………………………….

Cùng bàn bạc thống nhất đưa ra các thỏa thuận sau đây:

Điều 1: Nội dung thỏa thuận

Bên A và bên B thỏa thuận với nhau, theo đó bên A là chủ sở hữu hợp pháp cây xăng Cát Lợi đồng ý cho bên B thuê lại cây xăng để kinh doanh xăng dầu, nhớt .

Điều 2. Đối tượng của hợp đồng

Đối tượng hợp đồng ở đây là cây xăng mà bên B thuê lại từ bên A để kinh doanh xăng dầu, nhớt.

Điều 3. Tài sản thuê

Tên : Cây Xăng Cát Lợi.

– Diện tích: 1.760 m2 , Chiều dài ngang: 58m

 – Vị trí : Ngã 3 Khu công nghiệp Tân Uyên, nằm giữa 2 công ty Gạch Ngói Đồng Nai và công ty Khóa Kéo HKK.

 – Địa chỉ: Mặt tiền đường TL 747, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Điều 4. Phạm vi cho thuê

Bên A cho bên thuê trong gồm: khu vực bán hàng, khu vực kho chứa xăng dầu,khu vực kho nhớt

Điều 5. Giá cả và phương thức thanh toán

1. Giá cả

-Bên A cho bên B thuê với giá:……/tháng

-Bên B phải đặt cọc trước……vnđ  cho bên A. Tiền đặt cọc sẽ được trả lại đầy đủ cho Bên B khi hết hợp đồng thuê  và thanh toán đầy đủ tiền tiền thuê và các chí liên quan khác.

– Bên B ngưng hợp đồng trước thời hạn thì phải chịu mất tiền đặt cọc.

-Bên A ngưng hợp đồng trước thời hạn thì bồi thường gấp đôi số tiền bên B đã đặt cọc.

2. Phương thứ thanh toán

-Mùng 10 hàng tháng bên B sẽ thanh toán tiền cho bên A theo đúng thỏa thuận

-Hình thức thanh toán: Bên B sẽ chuyển khoản qua cho bên A bằng số tài khoản mà bên A cung cấp. Mọi chi phí chuyển khoản sẽ do bên A chịu.

Điều 6. Thời hạn thuê

Bên A cho bên B thuê trong thời hạn 1 năm: từ ngày…..tháng…..năm….. đến ngày…. tháng……năm……

Điều 7. Giao tài sản cho thuê

-Tài sản bên A giao cho bên B được liệt kê trong biên bản bàn giao của phụ lục 1.

-Trong tường hợp bên A chậm giao tài sản thì bên B có thể gia hạn giao tài sản hoặc hủy bỏ hợp đồng

-Nếu tài sản  thuê không đúng chất lượng như đã thỏa thuận thì bên B có quyền yêu cầu bên A sửa chữa, giảm giá thuê hoặc hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường.

Điều 8. Khai thác tài sản thuê

-Bên B phải khai thác tài sản đúng mục đích mà 2 bên đã thỏa thuận và báo cho bên A theo định kì 3 tháng một lần về tình trạng tài sản  và tình hình khai thác tài sản.

-Khi bên B khai thác không đúng mục đích như 2 bên đã thỏa thuận thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại( nếu có)

Điều 9. Bảo quản, bảo dưỡng, định đoạt tài sản thuê

-Trong thời gian khai thác, Bên B phải bảo quản, bảo dưỡng tài sản thuê và trang thiết bị đi kèm bằng chi phí của mình

-Nếu bên B làm mất, hư hỏng  hoặc làm mất giá trị, giảm sút tài sản cho thuê thì phải bồi thường cho bên A

-Bên B không phải chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên do sử dụng tài sản thuê

-Bên B không được cho thuê lại bên thứ ba, trừ trường hợp bên A đồng ý

Điều 10. Trách nhiệm của các bên

1.Trách nhiệm bên A

-Cung cấp đầy đủ địa điểm,các tài sản cũng như đảm bảo chất lượng để thuận lợi cho việc thuê của bên B

2. Trách nhiệm bên B

-Bảo quản, bảo dưỡng tài sản thuê

-Thanh toán tiền đúng hạn theo hợp đồng

-Khai thác tài sản thuê đúng mục đích

Điều 11.Chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê

Khi hết hạn hợp đồng mà hạn bên không gia hạn thêm

-Khi một trong hại bên vi phạm các điều khoản hợp đồng gây ra thiệt hai cho bên còn lại, thì bên bị thiệt hại có quyền chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại

-Khi một trong hai bên bị phá sản hoặc không có khả năng thanh toán.

Điều 12. Trả lại tài sản thuê

Khi chấm dứt hợp đồng thì bên B phải trả lại tài sản thuê cho bên A ở tình trạng phù hợp với mức độ khấu hao đã thỏa thuận

 –Nếu làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị tài sản thuê thì bên B phải bồi thường thiệt hại

Điều 13. Cam kết chung

-Bên A và bên B thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng.

– Khi hai bên xảy ra tranh chấp thì sẽ ưu tiên giải quyết tranh chấp bằng thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện ….lần và phải được lập thành văn bản. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. Mọi chi phí phát sinh giải quyết tranh chấp sẽ do hai bên thỏa thuận chi trả.

-Hợp đồng có hiệu lực từ ngày…tháng….năm…. và được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 01 bản

Đại diện A Đại diện bên B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

  • Làm đơn thuê cây xăng dầu thì phải làm thế nào
  • Hợp đồng cho thuê quán nhậu
  • Hợp đồng cho thuê nhà 3 tháng
  • Hợp đồng cho thuê quảng cáo
  • Hợp đồng cho thuê nhà cá nhânHợp đồng thuê tổ chức sự kiện