HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG

1. Phân loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán

Tài sản: quyền sở hữu trí tuệ về công nghệ nuôi trồng.

2. Mục đích của hợp đồng

– Sự thỏa thuận giữa hai bên về việc một bên chuyển nhượng công nghệ nuôi trồng bên còn lại có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho bên chuyển giao.

– Bên chuyển giao công nghệ chuyển giao:

+ Một phần thiết bị nuôi trồng do chính mình phát minh ra và đã đăng ký bản quyền.

+ Toàn bộ cách thức nuôi trồng…….. do bản thân tự nghiên cứu và đã đăng ký bản quyền.

3. Pháp luật điều chỉnh hợp đồng

– BLDS 2015

– Luật thương mại 2017

– Luật sở hữu trí tuê.

– Văn bản hợp nhất Luật giá 2014 có hiệu lực 2015

– Luật chuyển giao công nghệ năm 2017

– Nghị định 76/2018/NĐ-CP quy định về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ.

4. Hình thức của hợp đồng

– Hợp đồng có mẫu sẵn: của bên nhận chuyển giao công nghệ

5.  Nội dung hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC

************

HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHÊ NUÔI TRỒNG…..

Số 01/2020/HĐCGCNNT

1. Căn cứ Pháp luật:

– Căn cứ BLDS 2015

– Căn cứ Luật thương mại 2017

– Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ năm 20

– Căn cứ Văn bản hợp nhất Luật giá 2014 có hiệu lực 2015

– Căn cứ Luật chuyển giao công nghệ năm 2017

– Căn cứ Nghị định 76/2018/NĐ-CP quy định về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ.

2. Căn cứ vào hợp đồng trước đó của công ty:

3. Căn cứ vào sự thỏa thuận giữa 2 bên.

Hôm nay, ngày…..tháng……năm 20…….., Chúng tôi gồm:

BÊN NHẬN CHUYỂN GIAO (gọi tắt là bên A): CÔNG TY CỔ PHẨN X

Địa chỉ :………………………………………….

Mã số thuế :………………………………..Fax:…………………………………..

Đại diện theo pháp luật :

Địa chỉ thường trú :

Số CMT :

BÊN CHUYỂN GIAO (gọi tắt là bên B): ANH/CHỊ…………….

Ngày sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMTND:

Thoả thuận ký kết hợp đồng ……………………. và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1 : Nội dung hợp đồng :

– Bên B chuyển giao:

+ 05 máy …………………………………….cải tiến mới trong công nghệ nuôi trồng.

+ Cách thức lắp đặt, cách vận hành theo quy trình, cách sử dụng máy ……………….. cho bên A

+ Cách nuôi trồng………………….. bên B đã nghiên cứu trong …….…năm và đạt được các thành tựu khoa học được công nhận trong giới chuyển giao công nghệ nuôi trồng…………

– Chất lượng sản phẩm…………….. bên B bàn giao cho bên A phải có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ sở kiểm định chuyên môn có uy tín cao trong ngành.

– Bên A thanh toán cho bên B các chi phí chuyền giao công nghệ nuôi trồng.

– Hai bên có quyền và nghĩa vụ gắn với nhau trong thỏa thuận của hợp đồng này.

– Thời hạn chuyển giao công nghệ nuôi trồng cho bên A là trong ……….. tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực bên B phải chuyển giao 100% công nghệ nuôi trồng…………..cho bên A.

Điều 2: Thực hiện hợp đồng

2.1 Cách thức chuyển giao

– Về vấn đề thiết bị…………..: Bên A đưa bên B tới cơ sở bên A muốn lắp đặt máy để sản xuất nuôi trồng………….Với sự góp mặt của các chuyên gia về ……của bên A, hai bên tiến hành bàn bạc về vị trí lắp đặt, quy mô lắp đặt, cách thức lắp đặt sao cho phù hợp nhất với cơ sở vật chất mà bên A có.

+ Các thiết bị lắp đặt phụ trợ không kèm theo thiết bị …………của bên B thì do bên A cung cấp hoàn toàn và bên B không phải chịu thêm bất cứ chi phí gì về khoản này.

+ Sau khi lắp đặt xong cả 2 bên cùng kiểm tra lại xem thiết bị đã vận hành ổn định chưa để kịp thời khắc phục.

+ Sau khi hoàn thành lắp đặt bên B chuyển giao cho bên A file cứng cũng như file mềm về cấu trúc, cách lắp, cách sử dụng của máy mà không sao in ra thêm một bản nào khác để sử dụng với mục đích gây bất lợi cho bên A.

– Về vấn đề cách thức nuôi trồng: Bên A bàn giao cách thức nuôi trồng bao gồm: file cứng, file mềm, video thử nghiệm nuôi trồng thành công khi áp dụng công nghệ nuôi trồng của bên B.

+ Trong vòng ………… tháng bên B sẽ cùng với bên A tiến hành đưa công nghệ mới do bên B cung cấp đi vào sản xuất.

+ Bên B sẽ giám sát qua trình vận hành máy móc, quá trình phát triển của ………………..khi áp dụng công nghệ mới vào sản xuất cùng với các chuyên gia của bên A

2.1. Chất lượng công nghệ mới được chuyển giao:

– Bên B cung cấp đầy đủ các chứng từ liên quan đến việc công nghệ nuôi trồng…….. này là tài sản thuộc sở hữu của bên B bao gồm:

+ Giấy phép đăng ký bản quyền của cục sở hữu trí tuệ.

+ Giấy khen thưởng, bằng khen trao tặng phát minh trong đổi mới công nghệ nuôi trồng………

+ ……..

+………………..

– Thiết bị có giấy chứng nhận về đảm bảo chất lượng của cơ sở kiểm định có uy tín cao trong ngành, các yếu tố đảm bảo chất lượng bao gồm:

+ Đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

+ Đảm bảo về mặt thiết kế.

+ Đảm bảo về tính ứng dụng.

+ Đảm bảo ………

– Thiết bị ………..là sản phẩm do bên B phát minh nên bên B phải chịu trách nhiệm bảo hành cho bên A trong …………….. năm.

Điều 3: Thanh toán:

3.1. Giá:

– Bên A đồng ý nhận chuyển giao công nghệ nuôi trồng từ bên B bao gồm:

+ Máy………………… với giá ….00.000.000 vnđ/1 máy [1] (vnđ là đơn vị tiền tệ việt nam đồng của nước CHXHCNVN).

+ Số lượng 05 máy………………………

+ Cách thức nuôi trồng: Bên A đồng ý thanh toán phần chi phí do bên B đã cung cấp cách thức nuôi trồng mới do bên B đã nghiên cứu ra được Cục sở hữu trí tuệ công nhận và cấp giấy chứng nhận. Phần chi phí do 2 bên thỏa thuận với nhau là: ….00.000.000 vnđ [2] (vnđ là đơn vị tiền tệ việt nam đồng của nước CHXHCNVN).

3.2 Phương thức thanh toán:

– Bên A thanh toán cho bên B là: [1] + [2] = ……………………………vnđ (vnđ là đơn vị tiền tệ việt nam đồng của nước CHXHCNVN).

– Bên A thanh toán cho bên B làm 3 đợt:

+ Đợt 1: Thời điểm khi hợp đồng bắt đầu có hiệu lực, bên A thanh toán cho bên B ….% số tiền cần phải thanh toán.

+ Đợt 2: Thời điểm khi thực hiện được 50% các điều khoản trong hợp đồng, bên A thanh toán cho bên B ….% số tiền cần phải thanh toán.

+ Đợt 3: Thời điểm khi bên B đã bàn giao 100% công nghệ nuôi trồng cho bên A, bên A thanh toán cho bên B số tiền còn lại mà bên A phải thanh toán.

– Thời gian thanh toán cho bên B sẽ căn cứ vào biên bản bàn giao công nghệ nuôi trồng…………Khi 2 bên đều kí vào biên bản bàn giao thì chậm nhất ………………. ngày bên A phải thanh toán đủ số tiền như đã thỏa thuận trong điều khoản này.

3.3. Hình thức thanh toán:

 – Bên A thanh toán cho bên B bằng hình thức chuyển khoản qua Ngân hàng.

 – Bên B cung cấp thông tin tài khoản nhận tiền cho bên A, gồm các thông tin như sau:

+ Số tài khoản ngân hàng:

+ Tên chủ tài khoản ngân hàng:

+ Tên ngân hàng:

+ Chi nhánh ngân hàng mở tài khoản:

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các bên:

4.1. Bên A

– Quyền:

+ Bên A có quyền yêu cầu bên B cung cấp giấy tờ, chứng từ pháp lí về quyền sở hữu của bên B với công nghệ nuôi trồng……….

+ Bên A có quyền yêu cầu bên B cung cấp đúng số lượng thiết bị mà hai bên đã thỏa thuận.

+ Bên A có quyền yêu cầu bên B cung cấp đúng cách thức nuôi trồng do bên B nghiên cứu ra được cơ quan có thẩm quyền công nhận,

+ Bên A có quyền giám sát hoạt động chuyển giao của bên B đã đúng quy  trình, đúng cách thức và yêu cầu giải trình khi bên A thắc mắc.

+ Bên A có quyền yêu cầu bên B tiến hành chuyển giao theo đúng như 2 bên đã thỏa thuận về địa điểm, cách thức, thời gian….

+ Bên A có quyền yêu cầu bên B trong thời gian chuyển giao công nghệ cho bên A thì không được chuyển giao công nghệ cho bên thứ 2.

– Nghĩa vụ:

+ Bên A thực hiện thanh toán cho bên B theo như đã thỏa thuận

+ Bên A cung cấp các thiết bị mà bên B yêu cầu để lắp ráp hoàn thiện máy ………… đưa vào hoạt động.

+ Bên A phải thực hiện theo đúng các điều khoản của hợp đồng này mà hai bên đã thỏa thuận.

4.2. Bên B

– Quyền:

+ Bên B có quyền yêu cầu bên A thanh toán đúng với số tiền đã thỏa thuận.

+ Bên B cũng có quyền giám sát hoạt động của bên A xem bên A có thực hiện đúng quy trình, cách thức đã chuyển giao công nghệ nuôi trồng……

+ Bên B có quyền yêu cầu bên A cung cấp các thiết bị đi kèm để hoàn thiện hệ thống công nghệ mới về sản xuất………………. đưa vào hoạt động hiệu quả.

+ Bên B có quyền

– Nghĩa vụ:

+ Bên B phải chuyển giao đúng công nghệ nuôi trồng………… mà hai bên đã thỏa thuận.

+ Bên B bàn giao đúng sô lượng thiết bị mà bên A yêu cầu trong hợp đồng này.

+ Bên B phải cung cấp các chứng từ pháp lí liên quan đến quyền sở hữu của mình về công nghệ nuôi trồng…………

+ Bên B phải hoàn thành chuyển giao công nghệ nuôi trồng……. trong khoảng thời gian mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

+ Trong thời gian thực hiện hợp đồng này, bên B không được chuyển giao công nghệ nuôi trồng………. cho bên thứ 3

+ Bên B phải có trách nhiệm bảo hành công nghệ mới cho bên A theo tohiwf gian quy định ở điều 2 hớp đồng này.

+ Bên B phải thực hiện theo đúng các điều khoản của hợp đồng này mà hai bên đã thỏa thuận.

Điều 5: Vi phạm hợp đồng:

  Khi một trong 2 bên không thực hiện theo đúng điều khoản của hợp đồng thì một trong 2 bên vi phạm hợp đồng và phải bồi thường thiệt hại cho bên bị thiệt hại như sau:

– Bên B không chuyển giao đúng công nghệ như những gì hai bên đã thỏa thuận mà có dấu hiệu gian dối, sự dụng công nghệ của một chủ thể khác thì bên B phải chịu trách nhiệm về hành vi lừa đảo của mình và phải đề bù thiệt hại cho công ty với số tiền gấp đôi giá trị hợp đồng và có khả năng bị truy tố vì hành vi của mình do điều 6 hợp đồng này quy định.

– Bên B không chuyển giao đúng công nghệ như những gì hai bên đã thỏa thuận mà có dấu hiệu gian dối không có ý định chuyển giao công nghệ thực sự thì bên B phải chịu trách nhiệm về hành vi lừa đảo của mình và phải đề bù thiệt hại cho công ty với số tiền gấp đôi giá trị hợp đồng.

– Bên B chuyển giao đúng công nghệ nhưng không chuyển giao 100% công nghệ như những gì đã thỏa thuận thì bên A chỉ thanh toán cho bên B phần công nghệ nuôi trồng mà bên B đã chuyển giao do bên A thẩm định và bên B không có quyền yêu cầu bên A thanh toán theo đúng số tiền mà hai bên đã thỏa thuận ở điều 3 hợp đồng này.

– Bên A không thanh toán cho bên B theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng thì bên A sẽ phải bồi thường cho bên B thêm 10% giá trị của hợp đồng và phải hoàn thành thanh toán tất cả cho bên B trong vòng …….. tháng kể từ thời điểm bên A không thực hiện đúng thỏa thuận thanh toán như trong điều 3 hợp đồng này.

– Bên A không thanh toán 1 phần tiền cho bên B như đã thỏa thuận thì bên A sẽ phải bồi thường cho bên B thêm …..% giá trị của hợp đồng và phải hoàn thành thanh toán tất cả cho bên B trong vòng …….. tháng kể từ thời điểm bên A không thực hiện đúng thỏa thuận thanh toán như trong điều 3 hợp đồng này.

– Bên B không chuyển giao theo đúng thời hạn hai bên đã thỏa thuận thì bên B sẽ phải bồi thường thiệt hại cho bên A về thời gian đưa sản phẩm ra thị trường là ….% giá trị hợp đồng này.

– Bên B cung cấp chứng từ sai về nguồn gốc, chất lượng của công nghệ chuyển giao bên A không có trách nhiệm thanh toán cho bên B và bên B vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với bên A.

– Trong thời gian thực hiện hợp đồng này, bên B không được chuyển giao công nghệ nuôi trồng………. cho bên thứ 3 nếu không bên B sẽ phải bồi thường gấp đôi giá trị của hợp đồng này cho bên A.

Điều 6: Chấm dứt hợp đồng

–  Hợp đồng thỏa thuận giữa 2 bên chấm dứt khi:

+ Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên B chưa bàn giao hết công nghệ nuôi trồng……..cho bên A và bên A phải thanh toán đủ giá trị hợp đồng cho bên B trong thời gian ……..ngày kể từ thời điểm đại diện pháp lý của bên A thông báo chấm dứt hợp đồng.

+ Bên B đơn phương chấm dứt khi chưa bàn giao hết công nghệ nuôi trồng…….cho bên A và bên A không có trách nhiệm thanh toán chi phí chuyển giao cho bên B.

+ Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trong trường hợp khi không còn như cầu hợp tác. Hai bên có thể tự thỏa thuận với nhau để thanh lí hợp đồng này.

+ Bên A vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng trực tiếp tới hợp đồng này thì hợp đồng chấm dứt và bên A phải bồi thường cho bên B số tiền bằng …….% giá trị hợp đồng này.

+ Bên B vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng trực tiếp tới hợp đồng này thì hợp đồng chấm dứt và bên B phải bồi thường cho bên A số tiền bằng …….% giá trị hợp đồng này và vẫn phải chuyển giao đầy đủ công nghệ cho bên A.

Điều 7: Hiệu lực hợp đồng

– Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày …./…../…………..

– Mỗi bên giữ 01 bản hợp đồng này và có giá trị pháp lý ngang nhau.

         BÊN A                                                                          BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)