Hợp đồng chuyển nhượng sang nhượng quán cafe

Hợp đồng chuyển nhượng sang nhượng quán cafe là thỏa thuận của các bên nhằm hướng tới mục đích chuyển nhượng toàn bộ tài sản, vật tư, không gian, nguồn khách hàng đã đầu tư của một quán Coffee sang cho người chủ mới. Việc chuyển nhượng đôi khi còn bao gồm cả hệ thống nhân viên có sẵn, công thức đồ uống và những quyền sở hữu trí tuệ khác như thương hiệu, website, fanpage,… Tùy vào từng trường hợp mà các bên lựa chọn những hạng mục sẽ đưa vào chuyển nhượng.

Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, việc kinh doanh là vô cùng khó lường, các chi phí đầu tư, mặt bằng, lương thưởng gây ra gánh nặng lớn ban đầu lên những startup, tình huống này không phải lúc nào cũng có giải pháp phù hợp để giải quyết. Mặt khác, cũng có thể do việc kinh doanh bận rộn, thời gian sinh hoạt thường nhật có thay đổi dẫn tới việc không thể tiếp tục công việc kinh doanh. Các quán cafe với nhiều công sức, sáng tạo, những ý tưởng đột phá đã xây dựng dang dở là công trình không người chủ nào muốn bị phá bỏ, từ nhu cầu đó, việc chuyển nhượng mô hình kinh doanh quán ăn, quán cafe ra đời và dần dần trở lên phổ biến hiện nay.

Xuất phát từ lợi ích của cả hai bên, bên thì có thể ngắm nhìn đứa con tinh thần của mình tiếp tục phát triển, bên thì được hưởng nhiều lợi ích từ việc không phải đầu tư xây dựng lại từ đầu, để tập trung vào các hoạt động quản lý, marketing hơn. Tuy nhiên cũng không phải là không có rủi ro từ những lợi ích dễ thấy này, vì thế việc thỏa thuận trong Hợp đồng chuyển nhượng sang nhượng quán cafe cần đặc biệt lưu ý một số khía cạnh ví dụ như sau:

 • Các khoản nợ thuế, phí, lệ phí nếu có;
 • Các khoản chi, thu, giao dịch với bên thứ ba nếu có;
 • Các văn bản xử phạt, văn bản hành chính nhà nước áp dụng lên đơn vị kinh doanh nếu có;
 • Các hợp đồng, thỏa thuận với các bên cung cấp dịch vụ điện, nước, internet;
 • Hợp đồng thuê nhà, mặt bằng kinh doanh;
 • Những Giấy phép kinh doanh, PCCC, ANTT;
 • Bản quyền Sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu (nếu cần chuyển giao cần thỏa thuận kỹ càng, chi tiết hoặc sử dụng một Hợp đồng khác độc lập, bởi tính phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro của dạng Hợp đồng này)
 • Lịch sử phát triển, vận hành của quán;

Chúng tôi gửi tới các bạn biểu mẫu dưới đây nhằm mục đích tham khảo, việc sử dụng với từng hoàn cảnh có thể cần sự chỉnh lý tại một số điều khoản cụ thể. Nếu cần sự tư vấn của Luật sư, chuyên viên chuyên ngành vui lòng liên lạc với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn Miễn phí 1900.0191.

1. Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng sang nhượng quán cafe

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

……………..(thành phố, huyện, tỉnh nơi ký kết), ngày …. tháng …. năm 201….

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUÁN CAFE

(Số: ……../HĐCNQCAFE)

–  Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

–  Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 14/6/205

– Căn cứ nhu cầu các bên

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 2021, tại …………………….., Phường …….., Quận ………….., Thành phố ………………., chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A) :

Ông/Bà:         …………..

Sinh ngày:     …………..

Chứng minh nhân dân số: ……………….., cấp ngày: ……………., tại Công an: ………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………….

Chỗ ở hiện tại: ……….

Là chủ sở hữu hợp pháp của Quán cafe ……………… tại địa chỉ Số ………………., phường …………………., quận ………………., thành phố Hà Nội

BÊN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B) :

Ông/Bà:         …………………..

Sinh ngày:     ……………………..

Chứng minh nhân dân số: ……………….., cấp ngày: ……………., tại Công an: ………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………

Chỗ ở hiện tại: ………………..

Hai bên cùng thỏa thuận sang nhượng quán cafe với nội dung như sau :

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN NHƯỢNG

Bên A đồng ý chuyển nhượng lại toàn bộ quán cafe ………… cho bên B cùng tất cả các cơ sở vật chất, thiết bị bên trong (gồm có bàn, ghế, máy pha cà phê, tủ lạnh, nguyên liệu sẽ liệt kê cụ thể bằng Biên bản giao nhận kèm theo Hợp đồng này).

ĐIỀU 2: THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ

Các khoản thuế, phí, lệ phí phát sinh từ hợp đồng này hoặc từ các thỏa thuận, quá trình trong quá khứ hoạt động của quán sẽ do Bên A chịu. Việc thực hiện thanh toán, tất toán sẽ được chứng minh bằng biên lai, hóa đơn đi kèm của cơ quan có thẩm quyền.

ĐIỀU 3: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG QUÁN CAFE VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá chuyển nhượng toàn bộ là:  ………000.000 VNĐ (Bằng chữ:……………… triệu đồng)

Giá trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí khác nếu có.

2. Bên B sẽ giao cho bên A:   ……….000.000 VNĐ (Bằng chữ…………….triệu đồng) chậm nhất là 3 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng này.

Phương thức thanh toán: Thanh toán một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Sau khi bên B giao hết số tiền trên cho bên A, đồng thời bên A sẽ bàn giao toàn bộ quán cafe và các giấy tờ có liên quan ngay cho bên B.

ĐIỀU 4: CAM KẾT VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN TRONG THỜI GIAN CHUYỂN NHƯỢNG

Bên A :

 • Quán cafe được chuyển nhượng này đang và chỉ thuộc quyền sử hữu hợp pháp của bên A, không có bất kỳ tranh chấp nào, không thuộc bất kỳ một thỏa thuận với bên thứ ba nào khác.
 • Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để Bên B sử dụng, kinh doanh Quán cafe đạt hiệu quả cao nhất.
 • Hỗ trợ, bảo đảm cho Bên B nguồn nhân lực, lao động hiện có tại quán tối thiểu 1 tháng sau khi chuyển nhượng.
 • Đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính của Quán cafe đối với các bên thứ ba từ trước cho đến khi ký hợp đồng này.
 • Đã được cấp các giấy tờ hợp pháp đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh.
 • Yêu cầu Bên B trả đủ tiền chuyển nhượng theo đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng.
 • Không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung hoạt động của Quán cafe tính từ thời điểm sau khi đã bàn giao cho Bên B.
 • Bên A sẽ bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này không giấu diếm, gian dối gây ảnh hưởng tới quá trình hoạt động sau này của Bên B (có Biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm).

Bên B :

 • Nhận chuyển nhượng sang nhượng quán cafe và trang thiết bị theo đúng thỏa thuận của hợp đồng này.
 • Thanh toán tiền chuyển nhượng đúng thời hạn
 • Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình theo pháp luật.
 • Đối soát và yêu cầu Bên A cung cấp các giấy tờ cần thiết để phục vụ hoạt động kinh doanh
 • Yêu cầu Bên A hỗ trợ về các hoạt động như đầu mối hàng hóa, giao dịch để đảm bảo quá trình kinh doanh được ổn định sau khi nhận chuyển nhượng.

ĐIỀU 5: VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

1. Vì bất cứ lý do gì mà một trong hai bên không thực hiện hay thực hiện không đúng những thỏa thuận đã thống nhất tại Hợp đồng chuyển nhượng quán cafe này sẽ bị coi là vi phạm Hợp đồng và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên còn lại.

2. Khi có tranh chấp các bên ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp không thể thỏa thuận, thì một bên có quyền đưa sự việc ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng, mọi phí tổn cho hoạt động xét xử và luật sư sẽ do Bên có lỗi chịu.

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNGCHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký ngày … tháng … năm …….

2. Hợp đồng sẽ chấm dứt khi có các sự kiện pháp lý sau:

 • Sau khi 02 (hai) bên đã hoàn thành toàn bộ các thỏa thuận trong Hợp đồng;
 • Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;
 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp này nếu yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng không qua thỏa thuận thống nhất của hai bên hoặc không hợp pháp thì bên có lỗi sẽ phải bồi thường cho bên còn lại theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Hợp đồng này được ký kết tại …………………………., gồm … trang, lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như  nhau, mỗi Bên giữ 01 bản để thực hiện.

…………………., ngày ….. tháng ….. năm 2021

ĐẠI DIỆN BÊN A                                     ĐẠI DIỆN BÊN B


Nếu có khó khăn trong việc soạn thảo một phần hay toàn bộ hợp đồng, quý khách có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 1900.0191 để sử dụng Dịch vụ soạn thảo, rà soát Hợp đồng những Luật sư chuyên ngành sẽ trực tiếp biên soạn từng điều khoản nội dung trên từng trường hợp để đảm bảo cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho quý khách.

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

2. Những câu hỏi thường gặp về Hợp đồng chuyển nhượng quán cafe

Chuyển nhượng quán cafe có cần phải đóng thuế không?

Tôi chuyển nhượng quán cafe với giá 300 triệu đồng, tuy nhiên mức đầu tư ban đầu của tôi có thể đã lên tới 500 triệu đồng, vậy tôi có phải đóng thuế nữa không?
Trả lời:
Theo quy định của pháp luật, bất cứ thu nhập cá nhân nào cũng đều sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân căn cứ theo từng mức độ, quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007.

Đặt cọc sang tiền chuyển nhượng quán nhưng rồi không thực hiện được có thể đòi cọc?

Sau khi đặt cọc 50.000.000 đồng để nhận sang nhượng quán coffee thì chủ cũ họ gặp khó khăn với chính quyền và bị xử phạt thu hồi Giấy phép kinh doanh hộ cá thể, do đó không thể chuyển nhượng toàn bộ cho tôi được nữa. Tôi cũng không còn muốn nhận chuyển nhượng nữa, vậy tôi có thể nhận lại số tiền cọc không?
Trả lời:
Việc đặt cọc theo quy định là để đảm bảo các bên tuân thủ thỏa thuận và bù trừ cho những rủi ro nếu có khi sự kiện vi phạm hợp đồng xảy ra. Trong trường hợp việc không thể thực hiện là do khách quan thì số tiền đặt cọc cần được trả lại. Tuy nhiên, với tình huống của bạn, lỗi phần nhiều thuộc về phía chủ cũ của quán cafe, vì vậy số tiền cọc buộc phải được trả lại, kèm theo những khoản phạt nếu có thỏa thuận.

Chuyển nhượng quán cafe có bắt buộc kèm chuyển nhượng quyền thuê nhà không?

Em nhận lại một quán cafe kèm theo quyền thuê nhà để tiếp tục thực hiện kinh doanh tại địa điểm đó. Nhưng sau 1 tháng chủ nhà tỏ ý không muốn tiếp tục cho bọn em thuê với lý do người cũ không cho nhân viên quán ở lại còn bọn em thì cho, gây cho họ cảm giác không yên tâm về an ninh. Hợp đồng thuê nhà bọn em nhận lại còn 2 năm nữa mới hết hạn. Vậy cho em hỏi việc chuyển nhượng quán cafe có kèm theo hợp đồng thuê không, bọn em có quyền thế vào chỗ của bên kia trên hợp đồng thuê nhà và yêu cầu chủ nhà giữ thỏa thuận như cũ không ạ?
Trả lời:
Trường hợp của bạn cần xem lại hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng sang nhượng quán, nếu các bên không có thỏa thuận và yêu cầu sự xác nhận của chủ nhà thì việc chuyển nhượng sẽ chỉ bao gồm các tài sản, hạng mục đầu tư của quán trong mặt bằng thuê, không có quyền thuê nhà. Việc ký hợp đồng thuê nhà là với cá nhân, tập thể khác, nếu cá nhân tập thể đó không còn nhu cầu thuê nhà thì hợp đồng thuê nhà sẽ chấm dứt hiệu lực, việc chủ nhà có thỏa thuận cho thuê với bạn không sẽ không nằm trong phạm vi điều chỉnh của hợp đồng cũ và phải thực hiện bằng 1 hợp đồng mới.

Có phải đổi tên Giấy phép kinh doanh khi nhận sang nhượng quán cafe?

Giấy phép kinh doanh là một trong những vấn đề cần đặc biệt lưu ý trong việc chuyển nhượng, sang nhượng quán. Đây là giấy tờ thể hiện việc đăng ký của cá nhân với cơ quan nhà nước về việc thực hiện kinh doanh, từ đó là tiền đề để thực hiện các nghĩa vụ khác với nhà nước như thuế, kê khai, quản lý trật tự địa phương. Trên căn cứ đó, nếu bạn là người trực tiếp kinh doanh không còn là người cũ nữa thì việc đăng ký lại, sửa đổi giấy phép kinh doanh là bắt buộc.