T4. Th12 6th, 2023

Hợp đồng cung cấp dịch vụ giám sát cung cấp những thỏa thuận, điều kiện và mục đích của việc giám sát, giám sát có thể thực hiện ngoài trời nhưng cũng có khi chỉ đơn giản là qua các hệ thống camera được lắp đặt cố định dựa trên sự cho phép của khách hàng.

Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ giám sát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG

Số:

 • Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
 • Căn cứ Bộ Luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/07/2016;
 • Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày 23 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Công ty X, chúng tôi gồm:

BÊN A: BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ GIÁM SÁT

Công ty TNHH A

Trụ sở chính:

Mã số thuế:

Người đại diện:

Chức vụ:

Số điện thoại

BÊN B: BÊN THUÊ DỊCH VỤ GIÁM SÁT

Ông: Nguyễn Văn B

Sinh ngày:

Số CMT:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại:

Sau khi bàn bạc, thương lượng, các bên thống nhất các nội dung sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Bên B yêu cầu và bên A đồng ý cung cấp dịch vụ giám sát thi công xây dựng nhà ở:

 • Đối tượng:
 • Địa điểm:
 • Thời gian:

Mục đích: Bên A cung cấp dịch vụ giám sát thi công xây dựng nhà ở cho bên B nhằm đảm bảo quá trình thi công diễn ra an toàn, thuận lợi, đảm bảo chất lượng nhà ở khi hoàn thành.

Điều 2. Cách thức thực hiện

2.1. Nội dung công việc:

Kiểm tra tính đúng đắn của hồ sơ thiết kế;

Xây dựng kế hoạch triển khai giám sát thi công;

Đánh giá hồ sơ thiết kế thi công;

Giám sát từng hạng mục xây dựng;

Đảm bảo tiến độ thi công;

Quản lý giá thành xây dựng;

Báo cáo định kỳ;

Nghiệm thu hạng mục xây dựng và toàn bộ công trình.

2.2. Yêu cầu đối với kỹ sư giám sát

Đã được đào tạo về các kỹ năng tư vấn giám sát thi công xây dựng, kỹ năng quản lý vật tư, có chứng chỉ giám sát công trình và đã từng tham gia nhiều các công việc tương tự;

Có mặt tại công trình theo thời thời gian đội thầu làm việc để kiểm tra, giám sát;

Trang bị đầy đủ các công cụ, máy móc để nghiệm thu, kiểm tra.

Điều 3. Chi phí và cách thức thanh toán

Giá dịch vụ: 200.000 đồng/m2

Diện tích công trình: 100 m2

Tổng: 20.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi triệu đồng)

Đặt cọc: 10.000.000 đồng

Hình thức thanh toán: chuyển khoản

Người nhận:                                  STK

Thời hạn thanh toán: Sau khi các bên hoàn thành việc nghiệm thu công trình.

Thanh toán chậm: trường hợp bên B chậm thanh toán cho bên A thì bên B phải trả lãi trên số tiền chậm trả theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A

4.1 Quyền của bên A

– Yêu cầu bên B thanh toán đúng hạn và đầy đủ

4.2. Nghĩa vụ của bên A

– Thực hiện các nội dung công việc đã thỏa thuận;

– Trang bị đầy đủ trnag thiết bị cần thiết trong quá trình làm việc;

– Kỹ sư giám sát của bên A phải thường xuyên có mặt ở công trình theo thời gian làm việc của nhà thầu. Nếu kỹ sư phụ trách nghỉ quá 03 ngày liên tiếp, bên A phải bố trí người thay thế tạm thời, đồng thời chịu trách nhiệm về các sự cố phát sinh;

– Đảm bảo quá trình thi công diễn ra thuận lợi, an toàn, và chất lượng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B

5.1 Quyền của bên B

Yêu cầu bên A thực hiện nghiêm túc công việc theo thỏa thuận hợp đồng.

5.2 Nghĩa vụ của bên B

– Thanh toán cho bên A đầy đủ, đúng hạn;

– Cung cấp các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến công trình xây dựng và chủ thầu;

– Xem xét, hỗ trợ những yêu cầu từ bên A để công việc diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.

Điều 6. Trách nhiệm bồi thường và phạt vi phạm

6.1. Bồi thường thiệt hại

Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận hợp đồng và quy định của pháp luật. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chạn, hạn chế thiệt hại cho mình.

6.2. Phạt vi phạm

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

Điều 7. Sự kiện bất khả kháng

Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng: động đất, lũ lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,… khiến việc thực hiện hợp đồng phải tạm dừng thì hai bên thỏa thuận tạm dừng cho đến khi khắc phục được sự cố. Trong thời hạn 05 tháng, nếu chưa khắc phục được sự cố, các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên B thanh toán chi phí theo tỷ lệ hoàn thành công việc cho bên A.

Điều 8. Chấm dứt hợp đồng

Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng trong trường hợp:

 • Vị trí xây dựng công trình xảy ra tranh chấp hoặc bất hợp pháp
 • Xảy ra tranh chấp giữa bên B và nhà thầu khiến việc thi công bị gián đoạn, kéo dài thời gian

Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng trong trường hợp:

 • Bên B không đủ khả năng tài chính để tiếp tục thi công công trình
 • Dịch vụ giám sát của bên A không đảm bảo yêu cầu, không hoàn thành công việc theo thỏa thuận, thường xuyên vắng mặt tại công trình.

Điều 9. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Nếu có tranh chấp phát sinh, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết. Trường hợp các bên không thể thương lượng, hòa giải được thì sẽ yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Chi phí giải quyết tranh chấp do bên có lỗi chịu.

Điều 10. Điều khoản chung

Hợp đồng này được lập thành 02 bản tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng và đảm bảo bí mật thông tin.

Trong suốt quá tình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh hoặc điều chỉnh nào liên quan đến hợp đồng này thì mọi phát sinh, điều chỉnh đó phải được lập thành văn bản và ký bởi hai bên trước khi có hiệu lực.

   ĐẠI DIỆN BÊN A                                                 BÊN B

 (Ký và ghi rõ họ tên)                                     (Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

 • Phụ lục Hợp đồng dịch vụ bảo vệ
 • Hợp đồng dịch vụ diệt côn trùng, nấm mốc
 • Hợp đồng dịch vụ cưới hỏi
 • Hợp đồng dịch vụ trang trí
 • HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO STUDIO
 • Hợp đồng dịch vụ ăn uống du lịch
 • Hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm