Hợp đồng đấu thầu toàn bộ công trình xây dựng không giống với các hợp đồng đấu thầu 1 phần của công trình, vì thế việc sử dụng nhầm lẫn các mẫu hợp đồng có thể dẫn tới những ảnh hưởng nghiêm trọng về quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên.

Ngày nay, các hoạt động đấu thầu ngày càng phát triển, không còn bị giới hạn trong những quy mô nhất định. Việc đấu thầu sẽ có thể do nhu cầu tự phát của các chủ đầu tư mong muốn về việc lựa chọn ra đơn vị ưu tú nhất trên một sân chơi hoàn toàn công bằng và minh bạch.

Hợp đồng đấu thầu toàn bộ công trình xây dựng là kết quả tất yếu của quá trình đấu thầu thành công.

Định nghĩa Hợp đồng đấu thầu toàn bộ công trình xây dựng

Hợp đồng đấu thầu toàn bộ công trình xây dựng bản chất là một giao kết về việc thực hiện 1 công trình xây dựng với trách nhiệm cao. Bên nhận thầu sẽ giới hạn không chỉ là một hạng mục nữa mà có thể coi là một tổng thầu với việc chịu trách nhiệm trên toàn bộ công việc thi công, hoàn tất 1 công trình cụ thể.

Mẫu Hợp đồng đấu thầu toàn bộ công trình xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐẤU THẦU TOÀN BỘ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Số:99/HĐĐT

-Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2015;

-Căn cứ Luật Xây Dựng 2014;

-Căn cứ Nghị Định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2015 quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng;

-Và các văn bản pháp luật liên quan đang hiện hành.

Hôm nay, ngày 21 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 100 Hà Nội, hai bên chúng tôi gồm:

I.Bên giao thầu ( Bên A):Công ty TNHH Đầu tư xây dựng 100 Hà Nội

Trụ sở chính:Số 5 Ngõ 6 Đặng Văn Ngữ,Phường Phương Liên,Quận Đống Đa, Hà Nội

Họ và tên người đại diện:Nguyễn Văn X – Chức vụ:Giám Đốc

Điện thoại:0912785612            

FAX:09.09090909

Mã số thuế:123456789

Số tài khoản:123456789123-Ngân hàng BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm

II.Bên nhận thầu ( Bên B):Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 101

Trụ sở chính:Số 68 Nguyễn Chí Thanh,Phường Láng Thượng,Quận Đống Đa, Hà Nội

Họ và tên người đại diện:Nguyễn Văn Y– Chức vụ:Giám Đốc

Điện thoại:0967910757

FAX:04.04040909

Mã số thuế:987654321

Số tài khoản:981276345678 -Ngân hàng BIDV chi nhánh Ba Đình

Hai bên thỏa thuận, ký kết hợp đồng giao nhận thầu xây dựng bao gồm những điều khoản sau:

Điều 1 :Đối tượng, mục tiêu chính của hợp đồng

1.Bên A( Công ty TNHH Đầu tư xây dựng 100 Hà Nội) đồng ý giao, Bên B( Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 101) đồng ý nhận thực hiện thi công xây dựng toàn bộ phần khối lượng công việc mà Bên A giao bao gồm các hạng mục sau:Nền, mặt đường, công trình thoát nước ở……………………..thuộc gói thầu số 01 Dự án đầu tư mở rộng và nâng cấp một phấn tuyến đường……………..

2.Bên B phải thi công công trình đảm bảo tuân thủ đúng các chỉ dẫn kỹ thuật, hồ sơ thiết kế của dự án đã được phê duyệt; tuân thủ hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng cho dự án và quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.Phải thi công đảm bảo về khối lượng, chất lượng, kỹ, mỹ thuật, đáp ứng yêu cầu về tiến độ thời gian, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho mình và cho các bên có liên quan; bảo đảm an ninh trât tự,phòng chống cháy nổ ,vệ sinh môi trường.

Điều 2: Thời gian và tiến độ thực hiện Hợp đồng

1.Thời gian thực hiện:

-Bắt đầu thi công:Ngay khi bàn giao mặt bằng vào ngày 11 tháng 11 năm 2019

-Kết thúc:12/12/2020

2.Căn cứ vào thời gian thực hiện Hợp Đồng, Bên B phải lập Bảng tiến độ thi công chi tiết để trình cho Bên A trong vòng 15 ngày kể tư ngày khởi công công trình.Bên B cũng phải trình tiến độ thi công đã đươc sửa đổi nếu tiến độ thi công trước đó không phù hợp với tiến độ thực tế.Nội dung mỗi bản tiến độ thi công được thực hiện theo quy định của Văn bản quy định nội dung tiến hành công trình của Bên A giao cho.

3.Gia hạn Hợp Đồng:Hai bên thỏa thuận.

Điều 3:Hình thức thanh toán, giá trị hợp đồng

1.Hình thức hợp đồng:Hợp đồng theo đơn giá cố định.

2.Giá trị hợp đồng tạm tính:……………………… VND ( Bằng chữ:……………………………………)

Chi tiết có phụ lục kèm theo( Phụ lục số 01-Đơn giá chi tiết hợp đồng).

3.Giá trị hợp đồng nói trên đã có Thuế GTGT 10% là giá trọn gói bao gồm tất cả công việc như:huy động, giải thể, đảm bảo giao thông(nếu có), lán trại, điện nước,đo đạc định vị tuyến,…..và toàn bộ chi phí liên quan đến biện pháp thi công, chi phí quản lý, chi phí nguyên vật liệu, thiết bị máy móc, nhân công, và các chi phí khác mà Bên B phải bỏ ra để thực hiện việc thi công công trình theo quy định tại Hợp đồng này.

4.Trường hợp trong quá trình thi công phát sinh thêm những hạng mục đã có đơn giá trong phụ lục hợp đồng thì giá trị phần phát sinh được tính theo đơn giá trong phụ lục hợp đồng.Trường hợp phát sinh được bên A chấp nhận mà không có trong phụ lục hợp đồng thì đơn thanh toán sẽ được làm mới và phải được Bên A phê duyệt.

5.Trên mỗi đợt thanh toán, Bên B phải nộp cho Bên A chi phí điều hành và quản lý chất lượng công trình với giá trị bằng ..% giá trị hoàn thành công việc( kể cả khối lượng phát sinh và thay đổi bổ sung thiết kế ) để hoàn thành toàn bộ các công việc, trong đó:

-Chi phí quản lý của Bên A:..%

-Chi phí Ban điều hành dự án của Bên A và cho phí quản lý tiến độ, chất lượng, an toàn,vệ sinh môi trường:..%

6.Khoản tạm ứng, thanh toán Hợp Đồng:

-Khoản tạm ứng: Bên B tự bố trí vốn thi công.

-Thanh toán:

 +Hai bên tiến hành nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành định kỳ 01 tháng/1 lần, vào các ngày .. đến .. hàng tháng hoặc nghiệm thu khối lượng công việc theo đợt tương ứng với khối lượng được nghiệm thu là cơ sở cho việc thanh toán khối lượng công việc hoàn thành.Trình tự nghiệm thu như sau:Hoàn thành giá trị nghiệm thu và hồ sơ thanh toán giữa chủ đầu tư là Bên A và Bên B,Hồ sơ thanh toán của các bên liên quan.

+Bên A sẽ thanh toán giá trị khối lượng công việc hoàn thanh hàng tháng hoặc theo đợt cho Bên B trong thời hạn …ngày kể từ ngày được chủ đầu tư thanh toán và Bên B xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu của Bên A.

+Giá trị thanh toán:Mỗi kỳ thanh toán hàng tháng hoặc theo đợt, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B đến…% giá trị khối lượng công việc hoàn thành đã được Bên A nghiệm thu.

                               Bên A sẽ tạm giữ…% giá trị hợp đồng: ..% bảo hành

                               Giá trị bảo hành công trình ..% được thanh toán sau khi bên A xác nhận đã hoàn thành xong nghĩa vụ bảo hành.

+Hình thức thanh toán:Chuyển khoản

Người nhận: Nguyễn Văn Y

Số tài khoản: 981276345678 -Ngân hàng BIDV chi nhánh Ba Đình

+Đồng tiền thanh toán:Việt Nam Đồng

Nếu Bên A chuyển khoản bằng ngoại tệ thì thống nhất là Ngân hàng nhà nước Việt Nam sẽ là cơ quan tiến hành thống nhất quy đổi  tiền tệ.

Điều 4:Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm công trình xây dựng

1.Việc nghiệm thu, bàn giao sản phầm công trình xây dựng phải tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

2.Bên A chỉ nghiệm thu sản phẩm công việc hoàn thành, công trình và các hạng mục công trình do Bên B thực hiện theo Hợp đồng này.

3.Căn cứ nghiệm thu, trình tự , thủ tục, thành phần, biểu mẫu, số lượng của hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác nghiệm thu sản phẩm công việc hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao công trình và các hạng mục công trình được thực hiện theo quy định của Hợp Đồng này.

4.Bên A có trách nhiệm hoàn thiện mọi hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác nghiệm thu, hoàn công, bàn giao sản phẩm công trình xây dựng, thanh, quyết toán hợp đồng đối với các hạng mục công trình.Bên B có trách nhiệm phối hơp với bên A để thực hiện hoàn thiện hồ sơ nói trên theo yêu cầu của Bên A.

Điều 5:Bảo đảm thực hiện Hợp Đồng

1.Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày ký Hợp Đồng này, Bên B phải lập danh sách và nộp hồ sơ máy móc thiết bị thi công của Bên B cho Bên A và Bên B cam kết huy động đầy đủ máy móc thiết bị cho từng giai đoạn thi công và tiến độ thi công công trình.

2.Tương ứng mỗi giai đoạn thi công,Bên B không được phép di chuyển bất kỳ một loại máy móc,thiết bị thi công nào đã nói tại khoản 1 nói trên ra khỏi công trường mà chưa thể huy động kịp thời bổ sung máy móc thiết bị thi công thay thế và phải có sự đồng ý của người có thẩm quyền bên A bằng văn bản.

Điều 6:Bảo hiểm, bảo hành

1.Bảo hiểm:Bên B có trách nhiệm mua bảo hiểm đối với con người, máy móc, thiết bị, tài sản khác của mình phục vụ thi công công trình dự án.

2.Bảo hành:

-Thời hạn bảo hành các hạng mục công trình do Bên B đảm nhiệm thi công trong Hợp đồng này là.. tháng, kể từ thời điểm các tất cả hạng mục công trình được nghiệm thu, bàn giao cho Bên A.

-Khi xuất hiện sự kiện bảo hành, Bên B phải thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định và trong thời hạn được thông báo tại yêu cầu bảo hành của Bên A.Nếu Bên B không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo hành của mình, Bên A sẽ thực hiện thay bên B bằng kinh phí ..% tạm giữ bảo hành ở Khoản 6 Điều 3 Hợp đông này.Nếu khoản phí ..% bảo hành trên không đủ để thanh toán chi phí bảo hành trên thực tế thì bên B có trách nhiệm nộp bổ sung.

Điều 7:Quyền hạn và nghĩa vụ của các bên

1.Quyền và nghĩa vụ của Bên chủ đầu tư( Bên A):

-Bàn giao mặt bằng thi công, đầy đủ các văn bản, tài liệu liên quan, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình cho Bên B quản lý, sử dụng để thi công công trình.

-Cử cán bộ, nhân viên kỹ thuật giám sát quá trình thi công của Bên B, kịp thời phối hợp với Bên B, Tư vấn giám sát, giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh.

-Tổ chức nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao công trình và các hạng mục công trình do Bên B thực hiện với Bên A.

-Tạm ứng, thanh, quyết toán đối với bên B theo quy định của Hợp đồng này.

2.Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận thầu (Bên B):

Bên B phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý có liên quan trước Bên chủ thầu là Bên A trong phạm vi khối lượng công việc trong hợp đồng này.

-Bên B phải tổ chức điều hành, quản lý thi công công trình đối với phần công việc đã được giao theo đúng Hồ sơ thiết kế kỹ thuật của dự án này đã được phê duyệt; thi công bảo đảm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về khối lượng, chất lượng, tiến độ công trình, bảo đảm an toàn về người và tài sản, đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường.

-Bên B phải tự lo tất cả các vật tư, nguyên, nhiên vật liệu cần thiết phục vụ cho việc thi công trong công trình.Mọi vật tư, vật liệu Bên B sử dụng cho việc thi công công trình đều phải đảm bảo đúng chủng loại, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế của dự án đã được duyệt, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ chứng chỉ chất lượng, và phải được kiểm tra trước khi vận chuyển tới công trường.Nếu Bên A/Tư vấn giám sát phát hiện thấy bất kỳ khiếm khuyết nào thì Bên B phải có trách nhiệm thay thế và phải tự chịu các chi phí phát sinh liên quan( nếu có );

+Bên B phải đảm bảo huy động đầy đủ máy móc ,thiết bị, nhân lực và những yếu tố cần thiết khác để thực hiện thi công phần công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn.Bên B phải trình cho Bên A biết về danh mục các máy móc, thiết bị thi công chủ yếu sẽ huy động cho công trình trong thời hạn .. ngày kể từ ngày ký hợp đồng này.

+Mọi chi phí liên quan đến việc huy động, sử dụng các nguồn lực phục vụ thi công công trình của Bên B do Bên B tự chịu trách nhiệm.

-Người lao động bên B sử dụng cho việc thi công công trình đều phải được Bên B ký kết hợp đồng lao động, mua đầy đủ các loại bảo hiểm bắt buộc, được huấn luyện đầy đủ về an toàn lao động theo quy định của pháp luật;mọi quyền lợi, chế độ liên quan đối với những lao động này do Bên B tự chi trả.

+Bên B phải cung cấp cho bên A danh sách lao động sử dụng tại công trường ( có đầy đủ thông tin chi tiết về nhân thân người lao động:Họ tên, năm sinh, hộ khẩu thường trú, nghề nghiệp chuyên môn, công việc đảm nhiệm….);

+Bên B phải liên đới chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại do người làm động của mình gây ra cho Bên A hoặc người thứ ba có liên quan.

-Bên B phải tuân theo sự chỉ đạo, điều hành và giám sát toàn diện trong quá trình thi công của Bên A, Tư vấn giám sát về Công nghệ, biện pháp thi công, tiến độ thi công, chất lượng công trình, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ,an ninh trật tự, vệ sinh môi trường…..Phải tuân thủ những yêu cầu hợp lý, chỉ dẫn thay đổi(nếu có) từ Bên A hoặc tư vấn giám sát.

+Bên B phải chỉ định người đại diện thường trực tại công trường để giám sát và quản lý tổng thể việc thực thi tất cả công việc theo Hợp đồng đối với nhân,vật lực của mình đồng thời để kịp liên hệ, phối hợp với bên A, Tư vấn giám sát để giải quyết các vấn đề phát sinh khi cần thiêt.Tham gia giao ban định kỳ với Bên A theo yêu cầu;

+Bên B phải phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người có thẩm quyền của Bên A, Tư vấn giám sát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát công việc thi công công trình;

+Bên B phải có giải pháp thi công phù hợp sao cho việc thi công của mình không làm ảnh hưởng, gây cản trở hoặc làm mất an toàn hay gây thiệt hại đến các nhà thầu hoặc bên liên quan khác trên công trường.

-Bên B phải tự tổ chức lực lượng để bảo đảm giao thông đối với những vị trí đường giao thông bị ảnh hưởng bởi hoạt động thi công công trình của mình gây ra( nếu có) bằng kinh phí của mình.

-Bên B phải tự tổ chức, đảm bảo về công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu vực thi công trên cơ sở các quy định của Bên A và pháp luật có liên quan;tự chịu trách nhiệm về bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị và tài sản của mình trong quá trình thi công công trình; nếu làm mất an toàn về người, tài sản cho bất kỳ bên thứ ba nào thì phải chịu trách nhiệm bồi thường.

-Khi thi công xong, bên B phải phá dỡ công trình tạm, đưa ra khỏi công trường các máy móc, thiết bị thi công của mình, nguyên, vật liệu thừa, phế liệu xây dựng, rác thải………,quét dọn, vệ sinh sạch sẽ sản phẩm công trình xây dựng, môi trường xung quanh để nghiệm thu, bàn giao cho Bên A quản lý, đưa vào sử dụng.

-Bên B phải xuất trình cho Bên A,Tư vấn giám sát tài liệu chứng minh về nguồn gốc xuất xứ vật liệu, sản phẩm cho công việc hoàn thành khi có yêu cầu;

+Trường hợp cần thiết, theo yêu cầu của Bên A, Tư vấn giám sát thì Bên B phải trợ giúp các biện pháp thí nghiệm, kiểm tra chất lượng vật liệu, sản phẩm công việc hoàn thành thuộc phạm vi khối lượng công việc thi công do mình đảm nhiệm.

-Trong bất kỳ giai đoạn thi công nào, Bên B đều phải tuân thủ yêu cầu của Bên A hoặc Tư vấn giám sát về việc sửa chữa, khắc phục sai sót,khiếm khuyết đối với phần công trình do mình thi công một cách nhanh nhất; trường hợp không thể sửa chữa, khắc phục được thì phải làm lại.Mọi chi phí phát sinh do Bên B tự chịu.

-Bên B phải thông báo ngay cho Bên A hoặc Tư vấn giám sát biết về bất cứ nhầm lẫn, bỏ sót, khiếm khuyết nào trong thiết kế hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật cho công việc, những cái mà Bên B phát hiện trong khi thực hiện công việc theo bản Hợp Đồng này.

-Bên B không được phép chuyển giao lại cho bất kỳ một bên thứ ba nào thực hiện các hạng mục công việc nói trong Hợp đồng này nếu chưa có sự chấp thuận của Bên A bằng văn bản.

-Trong quá trình thi công công trình, Bên B luôn luôn phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện thi công các hạng mục công trình theo quy định của Hợp đồng này.

-Được bên A tạm ứng, thanh toán, theo quy định Điều 6 Hợp đồng này.

-Phải nộp thuế,phí,lệ phí vào ngân sách nhà nước theo quy định của Pháp luật về ngân sách nhà nước và thuế.

-Trường hợp Bên A yêu cầu tạm dừng thì công, dẫn đến việc Bên B phải chờ đợi thi công kéo dài liên tục vượt quá ….tháng thì Bên B có quyền di chuyển máy móc, thiết bị thi công ra khỏi công trường để thi công công trình khác.Trong thời hạn không quá… ngày kể từ ngày có nguyên nhân phải chờ đợi thi công nói trên không còn nữa, Bên B có trách nhiệm tập kết đầy đủ máy móc, thiết bị thi công tại công trường để tiếp tục thi công các hạng mục công trình và các phần công việc còn lại theo Hợp Đồng này.

Điều 8:Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng

1.Tạm ngừng thực hiện Hợp đồng:Hợp đồng bị tạm ngừng trong các trường hợp sau

-Bên A quyết định ngừng Hợp đồng này do Bên B không đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng, an toàn lao động và tiến độ thời gian theo Hợp đồng đã ký kết;

-Bên B thực hiện quyền ngừng công việc trong Hợp đồng này khi Bên A không thanh toán cho Bên B quá…ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán theo quy định tại Điều 3 Hợp đồng này.

-Gặp sự kiện bất khả kháng;

-Hai bên thỏa thuận;

Trước khi tạm ngừng thực hiện Hợp đồng do lỗi của ý chí một bên thì bên tạm ngừng phải thực hiện việc thông báo về hành vi vi phạ, yêu cầu bên vi phạm chấm dứt vi phạm.Trình tự, thủ tục tạm ngừng thực hiện hợp đồng phải được thực hiện theo quy định về khiếu nại trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng.Trường hợp một bên tạm ngừng thực hiện hợp đồng mà không thực hiện đúng thủ tục trên đây, dẫn đến việc gây ra thiệt hại cho bên kia thì bên tạm ngừng đó phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên kia do lỗi mình gây ra.

2.Chấm dứt hợp đồng:Hợp đồng này chấm dứt hiệu lực khi:

-Do các bên thỏa thuận chấm dứt;

-Do lỗi vi phạm của một trong hai bên làm cho Hợp đồng này đã bị tạm ngừng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này mà thời gian tạm ngừng đã bị kéo dài vượt quá…ngày, kể từ ngày tạm ngừng mà hai bên không đạt được sự thỏa thuận tiếp tục thực hiện hợp đồng;

-Có quyết định can thiệp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lí trong pháp luật quản lý về xây dựng;

-Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Trình tự, thủ tục thực hiện và hậu quả pháp lý của việc chấm dứt Hợp đồng này được thực hiện theo quy định của Pháp luật về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Điều 9:Phạt vi phạm Hợp đồng và bồi thường

Trừ trường hợp bất khả kháng hoặc các bên có thỏa thuận khác,

1.Sau khi kí Hợp đồng này, nếu bên nào tự ý đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ Hợp đồng thì phải chịu phạt 10% giá trị của Hợp đồng này.

2.Bên A vi phạm:

-Nếu Bên A không giao mặt bằng, không cung cấp thông tin, tài liệu, văn bản, hồ sơ thiết kế cho Bên B thực hiện thì Bên A phải chịu mức phạt là..% Giá trị Hợp đồng này.

-Nếu Bên A không tiến hành cử người giám sát, tư vấn hỗ trợ việc thực hiện nội dung và quản lý công trình thì ngoài việc phải chịu trách nhiệm về kết quả thi công còn phải chịu mức phạt là…%Giá trị hợp đồng này.

-Nêu Bên B thi công công trình không đảm bảo chất lượng theo quy định của Hợp đồng này ngoài việc phải khắc phục hậu quả, sửa chữa khiếm khuyết hoặc phải dỡ phần công trình không đảm bảo chất lượng để làm lại bằng kinh phí của mình.Bên B còn phải chịu phạt vi phạm bằng mức phạt là:…%Giá trị Hợp đồng này.

-Bên B phải đảm bảo tiến độ theo hợp đồng.Nếu chậm tiến độ( trừ trường hợp được phép) thì Bên B phải chịu phạt vi phạm là:..% Giá trị hợp đồng này.

-Nếu Bên B thi công tốt, hoàn thành công trình đúng tiến độ và công trình thi công đạt chất lượng theo đúng yêu cầu kỹ thuật đã nêu trong Hợp đồng,Bên A sẽ xem xét giao thêm công việc hoặc có những hình thức khen thưởng khác.

3.Việc phạt vi phạm hợp đồng còn có thêm cả bồi thường thiệt hại của bên vi phạm hợp đồng đối với bên bị vi phạm hợp đồng.Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh mà bên kia phải gánh chịu.Việc xác định thiệt hại, phương thức bồi thường theo quy định của pháp luật.

4.Trường hợp bên B thi công công trình không đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn lao động và tiến độ theo Hợp đồng đã ký kết, đã bị bên A hoặc Tư vấn giám sát nhắc nhở bằng văn bản mà vẫn không khắc phục trong thời gian đã được ấn định thì Bên A có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hợp đồng với Bên B theo Điều 8 của Hợp đồng này để điều chuyển phần việc còn lại sang cho nhà thầu mới thực hiện.Bên B không được thanh toán các phần việc đã thực hiện nhưng chưa hoàn thiện thủ tục thanh, quyết tóa trước thời điểm bị chấm dứt hợp đồng.

Điều 10:Quyết toán và thanh lý Hợp đồng

1.Quyết toán: Hợp đồng:Bên A có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và quyết toán hồ sơ theo quy định trình tự của hai bên.

2.Thanh lý hợp đồng:Sau khi hai bên đã hoàn thành mọi nghĩa vụ, trách nhiệm đối với nhau theo quy định của Hợp đồng này thì hai bên tiến hành làm thủ tục thanh toán và chấm dứt hiệu lực của Hợp đồng theo quy định của pháp luật.Việc thanh lý Hợp đồng này được thực hiện xong trong thời hạn không quá .. ngày kể từ ngày hai bên hoàn thành các nghĩa vụ,trách nhiệm đối với nhau theo Hợp đồng.

Điều 11:Giải quyết tranh chấp

1.Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có vướng mắc phát sinh, hai bên chủ động thông báo, gặp gỡ nhau để cùng phối hợp, giải quyết trên tinh thần hợp tác, thiện chí, tôn trọng nhau.

2.Nếu phát sinh tranh chấp mà hai bên không thể tự thỏa thuận giải quyết được thì một trong hai bên có thể đưa vụ việc tranh chấp ra Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 12:Thỏa thuận khác

1.Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc những điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng này.Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng đều phải được lập thành văn bản, có xác nhận hợp pháp của hai bên.

2.Những phát sinh không có trong Hợp đồng này, được xử lý theo trình tự ưu tiên sau:

-Thỏa thuận;

-Các văn bản, quy định pháp luật liên quan.

3.Hợp đồng này gồm có..trang, 1 phụ lục đính kèm, được lập thành 10 bản bằng tiếng việt, có giá trị như nhau, bên A giữ 5 bản, bên B giữ 5 bản

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi hợp đồng đã được thanh lý.

Đại diện Bên A                                                               Đại diện Bên B

Phụ lục số 01/PLHĐ

Kèm theo HĐ số 99/HĐĐT ngày 21 tháng 10 năm 2019

Đơn giá chi tiết Hợp đồng

Phân đoạn………………………………………………………………………..

Gói thầu số 01

Dự án đầu tư và nâng cấp mở rộng công trình đường …………………………

Đoạn:………………………………………………………………………….

Tham khảo thêm:

  • Hợp đồng liên danh hợp tác đầu tư
  • Hợp đồng hợp tác đầu tư resort
  • Hợp đồng thi công sơn bả
  • Hợp đồng thoả thuận liên danh sau khi trúng thầu
  • Mẫu hợp đồng giao khoán khai thác khoáng sản
  • Mẫu hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế