T6. Th12 1st, 2023

Hợp đồng diệt mối là thỏa thuận giữa bên diệt mối và bên thuê diệt mối. Hợp đồng bao gồm các điều khoản về cách thức thực hiện, giá trị hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên,… Với nhu cầu bảo vệ nhà cửa, nội thất, trang thiết bị,… tránh sự phá hoại của mối, hợp đồng này đóng vai trò quan trong trọng việc bảo vệ quyền lợi của các bên, đáp ứng nhu cầu thực tế, đảm bảo cho công việc được hoàn thành mang lại hiệu quả tốt nhất.

Mẫu Hợp đồng diệt mối

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020

HỢP ĐỒNG DIỆT MỐI

Số:

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật Thương mại 2005;
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên:

Hôm nay ngày 30 tháng 09 năm 2020, tại … Chúng tôi gồm:

BÊN A. BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ

Công ty TNHH A

Trụ sở chính:

Mã số thuế:

Người đại diện:

Chức vụ:

Số điện thoại

BÊN B: BÊN THUÊ DỊCH VỤ

Ông: Nguyễn Văn B

Ngày sinh:

Địa chỉ thường trú:

Quê quán:

Số CMT:

Số điện thoại:

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, chúng tôi thống nhất ký Hợp đồng diệt mối với nội dung sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Bên A là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lĩnh vực diệt mối. Bên B có nhu cầu diệt mối tại nhà. Do đó bên A nhận diệt mối cho bên B:

 • Địa điểm:
 • Quy mô:
 • Thời gian: 03 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
 • Mục đích: diệt mối tận gốc để bảo vệ công trình nhà cửa và các thiết bị, đồ đạc trong nhà.

Điều 2. Cách thức thực hiện

Bên A tiến hành đặt mồi nhủ để gom mối, dùng hộp nhử mối đặt vào những nói có mối ăn để dẫn dụ mối tập trung đến hộp nhử ( thời gian thực hiện 10-15 ngày)

Sau khi đặt hộp nhử, bên A tiến hành gây bệnh cho mối.

Sau 7 ngày kể từ khi xử lý nhiễm bệnh cho tổ mối, bên A tiến hành phun hóa chất dạng dung dịch để phòng mối.

Cam kết của bên A:

 • Diệt mối không hiệu quả sẽ hoàn tiền lại.
 • Thời gian bảo hành 05 năm
 • Đảm bảo không độc hại, an toàn vệ sinh môi trường
 • Hóa chất- thuốc diệt mối được cục bảo vệ thực vật cho phép lưu hành và sử dụng.

Điều 3. Chi phí và phương thức thanh toán

3.1. Chi phí trọn gói: 1.500.000 đồng

(bằng chữ: Một triệu năm trăm nghìn đồng)

3.2. Đặt cọc: 500.000 đồng

3.3. Thời gian thanh toán: sau khi bên A hoàn thành công việc, bên B thanh toán 1.000.000 đồng (đã trừ 500.000 đồng tiền cọc) cho bên A.

3.4. Phương thức thanh toán: tiền mặt

Bên B thanh toán tiền mặt cho bên A ngay sau khi nghiệm thu công việc.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A

4.1 Quyền của bên A

– Được thanh toán đầy đủ và đúng hạn

– Được bên B hỗ trợ, tạo điều kiện để quá trình  thực hiện hợp đồng diễn ra thuận lợi

4.2 Nghĩa vụ của bên A

– Thực hiện công việc diệt mối đúng thời gian, địa điểm và cách thức theo quy định của hợp đồng.

– Đảm bảo chất lượng công việc hiệu quả, an toàn và lâu dài

– Giữ gìn, bảo quản mọi đồ đạc, trang thiết bị của bên B, nếu làm hư hỏng, mất mát sẽ phải bồi thường.

– Trong thời gian bảo hành, nếu bên B phát hiện mối, bên A phải tiến hành xử lý kịp thời.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B.

5.1 Quyền của bên B

– Được hưởng dịch vụ diệt mối hiệu quả và an toàn

– Giám sát quá trình làm việc của bên A.

– Yêu cầu bên A bồi thường thiệt hại nếu bên A làm hư hỏng, mất mát đồ đạc, trang thiết bị trong công ty

– Yêu cầu bên A xử lý nếu phát hiện mối trong thời gian bảo hành

5.2. Nghĩa vụ của bên B

– Thanh toán đầy đủ, đúng hạn

– Tạo điền kiện thuận lợi cho bên A thực hiện công việc.

– Nghiệm thu kết quả sau khi bên A hoàn thành công việc.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng.

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp:

 • Công việc hợp đồng hoàn thành
 • Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn
 • Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng theo luật quy định, một trong các bên thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo trước cho bên kia trước 01 ngày.

Điều 7. Sự kiện bất khả kháng

Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng theo luật quy định: thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,… khiến việc thực hiện hợp đồng bị phải tạm dừng thì hai bên thỏa thuận tạm dừng cho đến khi khắc phục được sự cố. Trong thời hạn 20 ngày, nếu chưa khắc phục được sự cố, các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và thanh toán theo tỷ lệ hoàn thành công việc.

Điều 8. Trách nhiệm bồi thường và phạt vi phạm

8.1. Bồi thường thiệt hại

Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận hợp đồng và quy định của pháp luật. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho mình.

8.2. Phạt vi phạm

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

Điều 9. Giải quyết tranh chấp

Tất cả các tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua hòa giải thiện chí giữa các bên. Nếu sau 15 ngày kể từ ngày xảy ra tranh chấp mà tranh chấp không được giải quyết thông qua hòa giải thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền.

Trong quá trình giải quyết tranh chấp, các bên vẫn phải tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo quy định của hợp đồng.

Điều 10. Điều khoản chung

Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản quy định trong hợp đồng, đảm bảo bí mật thông tin.

Trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh hoặc điều chỉnh nào liên quan đến hợp đồng này thì mọi phát sinh, điều chỉnh phải được lập thành văn bản và ký bởi hai bên trước khi có hiệu lực

Hợp đồng này được lập thành 02 bản tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

   ĐẠI DIỆN BÊN A                                                     BÊN B

 (Ký và ghi rõ họ tên)                                      (Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

 • Hợp đồng dịch vụ trang trí
 • Phụ lục Hợp đồng dịch vụ bảo vệ
 • Hợp đồng dịch vụ diệt côn trùng, nấm mốc
 • Hợp đồng dịch vụ cưới hỏi
 • Hợp đồng dịch vụ ăn uống du lịch
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ in ấn
 • Mẫu hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ