Hợp đồng gia công bàn ghế học sinh, sửa chữa cơ sở vật chất trường học theo yêu cầu của nhà trường là một dịch vụ khá phổ biến khi trường có những nhu cầu đặc biệt và không thể đảm bảo khi mua những sản phẩm dập khuôn trên thị trường.

Cụ thể như bàn ghế cho các trường học khiếm thính, khiếm thị, các cơ sở giáo dục đặc thù dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Định nghĩa Hợp đồng gia công bàn ghế học sinh

Hợp đồng gia công bàn ghế học sinh là một dạng của hợp đồng gia công cơ bản. Tuy nhiên, tại đó các bên có thỏa thuận về nhu cầu sửa chữa các dụng cụ phục vụ học tập theo yêu cầu để phù hợp thực tế nhưng vẫn phải đảm bảo những chức năng cơ bản. Các thỏa thuận về trách nhiệm, bảo hành, thời gian thực hiện luôn cần được lưu ý trong dạng hợp đồng này.

Mẫu Hợp đồng gia công bàn ghế học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG BÀN GHẾ HỌC SINH

SỐ:99/HĐGC/2019

-Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

-Căn cứ vào nhu cầu năng lực của hai bên.

Hôm này, ngày 23 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Trường THPT Đống Đa, hai bên chúng tôi gôm:

I.Bên giao gia công bàn ghế (Bên A):Trường THPT Đống Đa, Hà Nội

Trụ sở chính: 10 Ngõ Quan Thổ 1, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội

Họ và tên người đại diện:Nguyễn Văn X – Chức vụ:Hiệu trưởng

Điện thoại:024.38513691

FAX:02438513691

Mã số thuế:123456789

Số tài khoản:123456789123-Ngân hàng TECHOMBANK chi nhánh Đống Đa

II.Bên nhận gia công bàn ghế ( Bên B):Công ty TNHH Bàn Ghế 123

Trụ sở chính: Số 1 ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội

Họ và tên người đại diện:Trần Văn Y – Chức vụ:Giám đốc

Điện thoại:0912100786

FAX:0912100786

Mã số thuế:987654321

Số tài khoản:098765432112 -Ngân hàng VBBank  chi nhánh Hoàn Kiếm

Hai bên thỏa thuận, ký kết hợp đồng gia công bàn ghế học sinh bao gồm những điều khoản sau:

Điều 1:Đối tượng, mục tiêu chính của Hợp đồng

1.Bên A(Trường THPT Đống Đa, Hà Nội) đồng ý giao, Bên B (Công ty TNHH Bàn Ghế 123) đồng ý nhận gia công toàn bộ phần khối lượng bàn ghế học sinh cấp ba theo các mẫu hồ sơ thiết kế chi tiết với chủng loại, số lượng và tiêu chuẩn chất lượng do bên A cung cấp.

2.Bên B khi thực hiện gia công phải đáp ứng được các kỹ thuật,quy chuẩn theo pháp luật quy định về tiêu chuẩn gia công hàng hóa;tuân thủ mọi yêu cầu hợp lý,chất lượng,số lượng,tiến độ thời gian,đảm bảo an toàn về người và tài sản cho mình và các bên có liên quan;bảo đảm về cơ sở vật chất,nhà xưởng,phương tiện vận chuyển,phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.

Điều 2:Cách thức thực hiện Hợp đồng

1.Thời gian thực hiện:

-Bắt đầu Bên B gia công:Ngay khi Bên A giao hồ sơ thiết kế bàn ghế cho Bên B vào ngày 25 tháng 10 năm 2019.

-Thời gian kết thúc dự kiến:25/03/2020

Nếu đúng kế hoạch thì thời gian trên là hạn cuối của việc bàn giao xong và hoàn thiện giấy tờ.Nếu có thêm vấn đề phát sinh mà tăng thêm thời gian hoàn thành thì Bên cần thêm thời gian báo trước cho Bên Kia chậm nhất là 10 ngày và phải thông báo bằng văn bản hoặc fax.

2.Phương tiện vận chuyển

-Bên B thực hiện việc vận chuyển bàn ghế đến địa điểm là kho tập kết của Bên A là:Trường THPT Đống Đa Hà Nội hoặc có thể thỏa thuận chọn một trong địa điểm khác để giao và nhận hàng.Chi phí gửi xe,phí tập kết kho và các chi phí liên quan và phát sinh trong quá trình vận chuyển đều do Bên B chi trả.Trước khi thực hiện việc vận chuyển,Bên B thông báo cho Bên A trong thời hạn là 03 ngày trước khi vận chuyển, hình thức thông báo là gọi điện trực tiếp, gửi fax hoặc gửi mail;

-Chi phí gửi xe vận chuyển cả lần đi và lần về đều do Bên B thực hiện chi trả;

– Phí giữ hàng tại kho cũng là do bên B trả, trường hợp Bên B đã vận chuyển hàng tới kho và đã thông báo trước cho Bên A đến lấy nhưng Bên A vì một lý do nào đó không thể lấy kịp hoặc không lấy được dẫn đến việc phải gửi giữ hàng vào kho thì chi phí gửi giữ do Bên A thanh toán;

-Bên B thực hiện việc vận chuyển hàng đến chỗ tập kết của Bên A hoặc theo thoản thuận của hai bên và phải thông báo trước tối đa 3 ngày để Bên A có thể sắp xếp để thực hiện công việc bóc dỡ hàng.Bên A thực hiện việc bóc dỡ bàn ghế và có thể thỏa thuận với Bên B giúp đỡ ( nếu có,Bên B có thể đồng ý hoặc không đồng ý).Nếu sử dụng bên thứ 3 giúp bóc dỡ thì Bên A chịu khoản chi phí thanh toán này.

-Trong khoảng thời gian vận chuyển,Bên B chịu trách nhiệm hoàn toàn về sản phẩm và những vấn đề phát sinh liên quan đến các bên thứ 3,trừ trương hợp bất khả kháng sẽ quy định tại Hợp đồng này.

3.Khối lượng hàng hóa

-Tổng khối lượng Bên A giao cho Bên B là :1500 mặt bàn,1500 mặt ghế,  6000 chân bàn ,6000 chân ghế và 10000 con ốc vít.Toàn bộ sản phẩm thô Bên A giao cho Bên B để thực hiện việc gia công.Nhân viên quản lý của Bên B sẽ tổng hợp và làm bản báo cáo chi tiết về việc sử dụng nguyên liệu thô mà Nhân viên Bên A giao cho.

-Tổng chi phí nguyên vật liệu thô:1.170.000.000 VNĐ( Bằng chữ:Một tỷ một trăm bảy mươi triệu đồng).

4.Tiêu chuẩn chất lượng gia công

-Yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng gia công của Bên A đối với Bên B phải phù hợp với quy định tại Thông Tư Liên Tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học,trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông.

-Bên B phải cử,thuê,mướn hoặc bất kì hình thức nào khác phải có một người có đủ hiểu biết về tiêu chuẩn chất lượng bàn ghế học sinh theo Thông tư liên tịch quy định để có trách nhiệm kiểm tra,giám sát việc thi hành gia công của Bên B và có nhiệm vụ trong thời gian thực hiện việc thì phải thông báo định kì và báo cáo những sai xót cho Bên A biết để kịp thời đưa ra phương án xử lý.

-Với trường hợp Bên B không đáp ứng được một phần hoặc toàn bộ thì căn cứ vào phần Phạt vi phạm và Bồi thường của Hợp đồng này để xử lý.

Điều 3:Hình thức thanh toán, giá trị Hợp đồng

1.Giá trị Hợp đồng tạm tính:500.000.000 VNĐ ( Bằng chữ:Năm trăm triệu việt nam đồng).

2.Giá trị Hợp đồng nói trên đã có thuế GTGT 10% là giá tất cả công việc gia công và vận chuyển hàng hóa trọn gói.Đây sẽ là chi phí sẽ thanh toán của Bên A cho Bên B, có hiệu lực từ lúc bàn giao nguyên liệu thô cho đến khi hoàn thành xong sản phẩn đã được Bên A kiểm định về số lượng và chất lượng.

3.Trường hợp quá trình thực hiện gia công, nếu phát sinh thêm những hạng mục thì hai bên thỏa thuận ký kết qua Phụ lục Hợp đồng.

4.Sau khi thống nhất và ký Hợp đồng này, Bên A thực hiện việc tạm ứng cho Bên B số tiền la:250.000.000 VNĐ ( Bằng chữ:Hai trăm năm mươi triệu đồng).Khi Bên B hoàn thành xong số sản phẩm và được Bên A chấp thuận về tiêu chuẩn chất lượng thì trong vòng 10 ngày, Bên A thực hiện việc thanh toán số tiền còn lại là:250.000.000 VNĐ cho Bên B.

5.Cách thức thanh toán thì hình thức trả là :trả một lần và chuyển tiền qua hình thức chuyển khoản.

Bên A thực hiện việc thanh toán qua:

Họ và tên người đại diện:Trần Văn Y – Chức vụ:Giám đốc

Số tài khoản:098765432112 -Ngân hàng VBBank  chi nhánh Hoàn Kiếm

Nếu Bên A thực hiện việc chuyển khoản bằng ngoại tệ cho Bên B thì hai bên thông nhất là dùng đơn vị chuyển đổi đồng ngoại tệ của Ngân hàng nhà nước VIệt Nam.

6.Nếu quá hạn tối đa là 10 ngày mà Bên A vẫn không thanh toán hoặc trả chậm, trả thiếu thì Bên A sẽ phải bị phạt vi phạm Hợp đồng và nếu việc trì hoãn trả tiền cho Bên B khiến Bên B trực tiếp thiệt hại là mất những hợp đồng khác thì Bên A sẽ phải bồi thường,khoản bồi thường quy định tại phần Phạt vi phạm Hợp đồng và Bồi thường.

Điều 4:Bảo đảm việc gia công

1.Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng này, Bên B phải lập danh sách nhân công và máy móc, nhà xưởng của Bên B cho Bên A và Bên B cam kết đáp ứng và đảm bảo chất lượng hiệu quả cho công việc.

2.Để tránh trường hợp nguyên vật liệu thô bị cắt xén thì nhân viên chịu trách nhiệm Bên B làm báo cáo cứ mỗi thứ 2 hàng tuần và gửi bằng fax,mail cho Bên A.

Điều 5:Bảo hiểm, bảo hành

1.Bảo hiểm:Bên B có trách nhiệm mua bảo hiểm đối với nhân công,máy móc, cơ sở vật chất phục vụ việc gia công sản phẩm.

2.Bảo hành:

-Thời hạn bảo hành các sản phẩm bàn ghế do Bên B đảm nhiệm trong Hợp đồng là 6 tháng, kể từ thời điểm tất cả các sản phẩm đã được kiểm định và giao cho Bên A.

-Trong thời gian 6 tháng, bất kỳ sản phẩm nào bị hư hỏng, lỗi hay k đúng quy chuẩn mà lỗi thuộc về Bên B thì Bên A tiến hành thông báo cho Bên B biết để thực hiện việc đổi lại sản phẩm mới.Bên B chỉ bảo hành với sản phẩm k đúng với thiết kế,sai với kỹ thuật tiêu chuẩn còn những trường hợp hỏng hóc khác thì Bên B chỉ tiến hành giúp đỡ việc sửa chữa và khắc phục.Nếu Bên B không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo hành của mình, Bên A sẽ thực hiện thay bên B bằng kinh phí của mình và sẽ trừ vào khoản thanh toán cho Bên B.

Điều 6:Quyền hạn và nghĩa vụ của các bên

1.Quyền và nghĩa vụ của Bên giao gia công ( Bên A):

-Cung cấp nguyên vật liệu theo đúng số lượng, chất lượng đã được quy định theo văn bản pháp luật hiện hành;

-Thực hiện đúng các thông tin về thời hạn và địa điểm đã nêu trong Hợp đồng;

-Cung cấp các giấy tờ liên quan như việc yêu cầu, tiêu chuẩn đến cho Bên B

-Hoàn thiện thủ tục pháp lý và chỉ dẫn cho Bên B thực hiện Hợp đồng;

-Trả tiền cọc trước và hoàn thành việc thanh toán đúng theo cách thức thanh toán ở Điều 3 Hợp đồng này;

-Tổ chức hoặc chỉ định một nhân viên hoặc nhiều nhân viên tiến hành kiểm đinh chất lượng sản phẩm được gia công;

-Theo dõi và quản lý tình hình việc gia công của Ben B;

-Nhận sản phẩm gia công theo đúng số lượng,chất lượng,phương thức,thời gian theo thỏa thuận;

-Yêu cầu bảo hành nếu xét thấy sản phẩm gia công bị lỗi hoàn toàn do Bên B;

-Có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại khi Bên B vi phạm nghiêm trọng hợp đồng;

-Trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng mà bên A đồng ý nhận sản phẩm và yêu cầu sửa chữa nhưng Bên B không thể sửa chữa được như trong thỏa thuận thì Bên A có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

2.Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận gia công ( Bên B):

– Bảo quản nguyên vật liệu do bên A cung cấp;

– Báo cho bên A biết để đổi nguyên vật liệu khác, nếu nguyên vật liệu không bảo đảm chất lượng; từ chối thực hiện gia công, nếu biết hoặc phải biết việc sử dụng nguyên vật liệu có thể tạo ra sản phẩm nguy hại cho xã hội;

– Giao sản phẩm cho bên A đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận;

– Giữ bí mật thông tin về quy trình gia công và sản phẩm tạo ra;

–  Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, trừ trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng do nguyên vật liệu mà bên A cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn không hợp lý của A;

–  Hoàn trả nguyên vật liệu còn lại cho bên A sau khi hoàn thành hợp đồng;

-Trả mọi chi phí về vận chuyển, gửi xe cả đi và về, phí tập kết tại kho;

– Yêu cầu bên A giao nguyên vật liệu đúng chất lượng, số lượng, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận;

– Từ chối sự chỉ dẫn không hợp lý của bên Atrong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu thấy chỉ dẫn đó có thể làm giảm chất lượng sản phẩm, nhưng phải báo ngay cho bên đặt gia công;

– Yêu cầu bên A trả đủ tiền công theo đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận;

-Hướng dẫn, chỉ dẫn cho Bên A việc sử dụng và bảo quản một cách hợp lý và bền lâu nhất có thể;

-Người lao động bên B sử dụng cho việc gia công đều phải được Bên B ký Hợp đồng lao động,mua đầy đủ các loại bảo hiểm bắt buộc, được huấn luyện đầy đủ về an toàn lao động theo quy định của pháp luật hiện hành;mọi quyền lời, chế độ liên quan đối với những lao động này do Bên B tự chủ trì;

-Bên B phải liên đới trách nhiệm đối với mọi thiệt hại do người lao động của mình gây ra cho Bên A hoặc bên thứ ba có liên quan;

-Bên B phải thông báo ngay cho Bên A biết về bất cứ nhầm lẫn, bỏ xót,khiếm khuyết trong tiêu chuẩn kỹ thuật cho công việc hoặc những điều Bên B phát hiện trong quá trình thi công;

-Bên B không được phép chuyển giao lại cho bất kì một bên thứ ba nào thực hiện công việc trong Hợp đồng nếu chưa có sự chấp thuận của Bên A bằng văn bản.

-Trường hợp Bên A chậm thanh toán dẫn đến việc Bên B phải chờ đợi kéo dài liên tục khiến cho không có lương cho người lao động,kinh doanh bị trì trệ vượt quá 1 tháng thì bên B có quyền yêu cầu thu lại sản phẩm và cho đến khi hoàn thành việc thanh toán thì Bên B giao trả lại sản phẩm.

Điều 7:Chấm dứt Hợp đồng

Hợp đồng này chấm dứt khi:

-Do các bên thỏa thuận chấm dứt;

-Một bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà không thông báo cho Bên còn lại;

-Do lỗi vi phạm của một trong hai bên làm cho Hợp đồng này và có hậu quả nghiêm trọng dẫn tới thiệt hại lớn xảy ra;

-Có quyết định can thiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lí trong pháp luật;

-Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 8:Phạt vi phạm Hợp đồng và Bồi Thường

1.Sau khi kí Hợp đồng này,Nếu bên nào tự ý đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ Hợp đồng thì phải chịu phạt 10% giá trị của Hợp đồng.

2.Bên A vi phạm:

-Nếu Bên A không giao nguyên vật liệ thô, không cung cấp thông tin, yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cần gia công cho Bên B thực hiện thì Bên A phải chịu mức phạt là 5% Giá trị Hợp đồng này.

-Nếu Bên A đưa ra những yêu cầu vô lý,Bên B biết và đã ý kiến cho Bên A mà bên A vẫn tiếp tục làm, dẫn đến những lỗi, thiếu xót trong sản phẩm thì Bên A phải chịu trách nhiệm và phạt 5% giá trị Hợp đồng này.Bên B không tiến hành bảo hành những sản phẩm này.

-Nếu Bên A chậm hoặc trả thiếu trong việc thanh toán thì Bên A phạt là:6% Giá trị Hợp đồng này.

Ngoài ra với mỗi một ngày chậm trả trong thời gian ở điều 3 Hợp đồng này thì Bên B có thể căn cứ tính thêm lãi suất được quy định trong Bộ Luật Dân sự để áp dụng.

-Nếu Bên B thực hiện việc gia công không đảm bảo chất lượng,theo yêu cầu trong Hợp đồng này của Bên A ngoài việc sửa chữa, làm lại sản phẩm khiếm khuyết  bằng kinh phí của mình.Bên cạnh đó, còn phải chịu vi phạt Hợp đồng là:5% Giá trị Hợp đồng này.

-Thời gian Bên B phải đảm bảo như trong Hợp đồng đã quy định,nếu việc gia công,vận chuyển,tập kết quá thời gian đã quy định tại Điều 3 Hợp đồng này gây ra hậu quả là Bên A không có sản phẩm đáp ứng nhu cầu của cơ sở Bên A thì Bên B sẽ phải chịu vi phạm:8% Giá trị Hợp đồng này.

3.Với những thiệt hại nặng nề mà không thể phạt bằng khoản 2 điều này thì Bên nào gây thiệt hại nặng nề trực tiếp đến Bên kia và Bên bị thiệt hại có những bằng chứng,giấy tờ thì Bên gây thiệt hại chịu mức bồi thường:200% Giá trị Hợp đồng này.

Điều 9:Sự kiện bất khả kháng

1.Trong một số trường hợp bất khả kháng sau đây,thì sẽ có những hậu quả pháp lý khác:

-Nếu như có những sự kiện như động đất,sóng thần,chiến tranh,đình công lao động tập thể,…..thì với việc không thể làm gì được và Bên bị bất khả kháng thực hiện việc thông báo cho Bên kia để tạm ngừng lại Hợp đồng.Cho đến khi Kết thức sự kiện bất khả kháng thì Hợp đồng vẫn giữ nguyên, thời gian sẽ được cộng dồn và không bị phạt Hợp đồng.Thời gian tối đa để thông báo cho Bên kia là 02 ngày.

-Trường hợp kho xưởng của Bên B bị cháy, mất điện không thể tiến hành việc gia công mà không phải do lỗi của Bên B thì Bên phải báo ngay cho Bên A biết về tình hình và tiến hành tạm ngưng Hợp đồng cho đến khi khắc phục được vấn đề phát sinh.Trường hợp không thông báo thì Bên B sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Bên A.

Điều 10:Giải quyết tranh chấp

1.Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có vướng mắc phát sinh, hai bên chủ động thông báo, gặp gỡ nhau để cùng phối hợp, giải quyết trên tinh thần hợp tác, thiện chí, tôn trọng nhau.

2.Nếu phát sinh tranh chấp mà hai bên không thể tự thỏa thuận giải quyết được thì một trong hai bên có thể đưa vụ việc tranh chấp ra Tòa Án Nhân Dân thành phố Hà Nội để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 11:Thỏa thuận khác

1.Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc những điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng này.Mọi sửa đổi,bổ sung Hợp đồng đều phải được lập thành văn bản, có xác nhận hợp pháp của hai bên.

2. Những phát sinh không có trong Hợp đồng này, được xử lý theo trình tự ưu tiên sau:

-Thỏa thuận;

-Các văn bản, quy định pháp luật liên quan.

3.Hợp đồng này gồm có..trang, 1 phụ lục đính kèm, được lập thành 10 bản bằng tiếng việt, có giá trị như nhau, bên A giữ 5 bản, bên B giữ 5 bản

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi hợp đồng đã được thanh lý.

Đại diện Bên A                                                               Đại diện Bên B

Tham khảo thêm:

  • Mẫu hợp đồng gia công quốc tế
  • Hợp đồng gia công cơ khí
  • Hợp đồng gia công giày dép
  • Hợp đồng gia công may đồng phục
  • Hợp đồng gia công máy móc
  • Hợp đồng gia công xuất khẩu
  • Hợp đồng gia công lắp sắt thép
  • Mẫu hợp đồng gia công cà phê