T4. Th12 6th, 2023

Hợp đồng giao khoán nhân công sẽ hạn chế thỏa thuận của các bên trong 1 phạm vi công việc nhất định, các chế độ, lương thưởng theo đó cũng sẽ có những khác biệt so với hợp đồng lao động bình thường.

Định nghĩa hợp đồng giao khoán nhân công

Hợp đồng giao khoán nhân công là dạng hợp đồng giao khoán công việc cho bên kia thực hiện toàn bộ công việc để nhận thù lao. Hợp đồng quy định quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng nhằm đảm bảo tính pháp lý khi có sự việc xảy ra.

MẪU HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHÂN CÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                        Hà Nội, Ngày 20 tháng 7 năm 2020

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHÂN CÔNG

(V/v : thuê nhân công bốc dỡ hàng)

                        Số: …/…../HDTNVPV 

 • Căn cứ theo quy định bộ luật Dân sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;
 • Căn cứ theo Bộ luật Lao động nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2014;
 • Căn cứ luật bảo hiểm xã hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2014;
 • Căn cứ theo thỏa thuận các bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2020, Tại địa chỉ ………………………………………………., chúng tôi gồm các bên:

Bên A (Người sử dụng lao động)

Tên công ty: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ab

Mã số thuế: 154647543       

Số tài khoản:19652654             Chi nhánh: Vietinbank

Địa chỉ: 120 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 023654921                    số fax: 59561

Người đại diện theo pháp luật: Nguyên Minh Nam       Chức vụ: Giám đốc

Bên B (Người lao động)

Tên Ông/bà: Nguyễn Anh                     Giới tính: Nam

Ngày sinh: 25/12/1988       Dân tộc: Kinh

Số cmnd: 618415318  Nơi cấp CAHN   Ngày cấp 22/12/2015

Địa chỉ: 622 Nguyễn trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tài khoản Ngân hàng: 649421874     Chi nhánh: Vietinbank

Số điện thoại:025418749

Hai bên cùng bàn bạc và thỏa thuận những nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

– Hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên về việc bên A sẽ giao khoán công việc bốc dỡ hàng hóa theo yêu cầu của bên A tại kho xưởng sản xuất tại địa chỉ 120 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

– Thời hạn hợp đồng 12 tháng;

Điều 2. Chế độ công việc

2.1 Nội dung công việc: hai bên cùng nhau thỏa thuận về nội dung công việc mà bên B sẽ phải thực hiện:

– Bên A sẽ giao khoán cho bên B việc bốc dỡ hàng hóa lên xe, hoặc vào kho theo yêu cầu bên A;

– Việc thực hiện công việc sẽ được giám sát thực hiện;

2.2 Thời gian thực hiện công việc

– Việc bốc vác không theo thời gian công việc cố định;

– Thời gian làm việc theo số lượng hàng hóa mà bên B phải thực hiện cho đến khi hoàn thành công việc;

– Thời gian làm việc sẽ do bên A thông báo cho bên B cụ thể khi có đợt hàng cần bốc vác, sắp xếp vào kho;

– Bảo quản hàng hóa khi xếp vào kho;

3.3 Địa điểm thực hiện

– Địa điểm thực hiện ngay tại kho xưởng bên A địa chỉ 120 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội;

– Trong trường hợp yêu cầu thực hiện việc bốc vác hàng hóa diễn ra ngoài khu vực xưởng thì bên A phải thông báo trước cho bên B được biết

3.4 Phương tiện thực hiện

– Nhằm đảm bảo quá trình thực hiện công việc bên sẽ hỗ trợ bên A về phương tiện cần thiết để thực hiện công việc theo yêu cầu;

– Bên B có nghĩa vụ bảo quản phương tiện, dụng cụ thực hiện công việc;

– Khi có hư hỏng tài sản, hay phương tiện phải thông báo cho bên A được biết để xử lý kịp thời;

Điều 4. Chế độ lương thưởng

Lương:

– Lương được nhận dựa vào công việc mà bên A giao cho bên B thực hiện;

– Lương sẽ được trả vào ngày 5 hàng tháng;

– Hình thức chi trả: chuyển khoản ngân hàng;

– Lương phụ cấp đối với công việc nặng nhọc: 2.000.000vnđ;

Thưởng

– Trong quá trình làm việc bên B nếu hoàn thành tốt công việc được giao sẽ được thưởng lương theo chu kỳ 3 tháng;

– Được xét tăng cấp vụ nếu trong 1 năm hoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

Điều 5. Chế độ khác

– Bảo hiểm: bên B sẽ được bên A đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật;

– Chế độ nghỉ ngơi: bên sẽ được nghỉ trong những ngày mà luật lao động quy định;

– Trong thời gian ngày lễ lao động làm việc sẽ được tính hệ số % đối với ngày làm việc theo quy định pháp luật;

– An toàn lao động: bên A sẽ đăng ký bảo bảo hiểm lao động cho bên B;

– Chịu trách nhiệm đối với những tai nạn lao động xảy ra trong quá trình làm việc theo quy định pháp luật;

– Bảo hộ an toàn đối với trang phục, phương tiện làm việc;

– Hỗ trợ ăn nhẹ trong quá trình thực hiện công việc kéo dài thời gian;

Điều 6. Yêu cầu nhân công

– Phải có sức khỏe tốt không mắc các bệnh tật ảnh hưởng đến công việc;

– Phải nhanh nhẹn, chịu khổ trong công việc;

– Có thể thực hiện công việc trong mọi thời gian;

– Chịu trách nhiệm đối với công việc mình làm;

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ các bên

Quyền và nghĩa vụ bên A

– Giám sát quá trình thực hiện công việc do bên B thực hiện;

– Thanh toán chi phí thực hiện công việc do các bên thỏa thuận;

– Chấm dứt hợp đồng, yêu cầu bồi thường thiệt hại;

– Cung cấp thông tin, thời gian thực hiện công việc cho bên B;

Quyền và nghĩa vụ bên B

– Chịu trách nhiệm đối với thông tin mà mình cung cấp về điều kiện bản thân;

– Thực hiện các công việc mà bên A giao cho;

– Sắp xếp, bảo quản hàng hóa theo đúng yêu cầu;

– Nhận các khoản lương thưởng theo công việc bản thân;

Điều 8. Chịu trách nhiệm với hàng hóa

 Trong quá trình bốc xếp hàng hóa lên xe, vào kho bên B có nghĩa vụ bảo quản hàng hóa theo đúng yêu cầu;

– Mọi rủi ro đối với hàng hóa do bên B chịu trách nhiệm khi hàng hóa hư hỏng, mất mát;

– Bên A có nghĩa vụ thông báo cho bên B về loại hàng hóa bốc xếp để bên B đảm bảo thực hiện an toàn;

– Khi có thiệt hại đối với hàng hóa thì phải báo cho bên A được biết hoặc giảm thiệt hại dưới mức tối đa;

– Những thiệt hại do bên B gây ra có nghĩa vụ phải bồi hoàn toàn bộ giá trị thiệt hại hàng hóa;

– Nếu thiệt hại quá lớn thì hai bên cùng nhau thỏa thuận giải quyết kịp thời;

Điều 9. Trường hợp bất khả kháng

– Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra ngoài sự kiểm soát hợp lý của Các Bên sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết mà một Bên hoặc Các Bên không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này. Các Sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn bởi: thay đổi về mặt chính sách của nhà nước, chiến tranh, bạo loạn, tình trạng khẩn cấp, đình công, hỏa hoạn, động đất, lụt bão, sét đánh, sóng thần và các thiên tai khác.

– Nếu một Bên bị cản trở không thể thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này vì Sự kiện bất khả kháng thì Bên đó phải thông báo cho Bên kia bằng văn bản trong vòng 7 ngày kể từ ngày xảy ra Sự kiện bất khả kháng. Bên bị ảnh hưởng của Sự kiện bất khả kháng cùng với Các Bên sẽ nỗ lực để hạn chế và kiểm soát mức độ thiệt hại của Sự kiện bất khả kháng.

Điều 10. Chấp dứt hợp đồng

– Hợp đồng chấm dứt khi hết hiệu lực của hợp đồng mà các bên không thực hiện việc ký kết hợp đồng mới;

– Đơn phương chấm dứt hợp đồng

Một trong hai bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng do một bên vi phạm hợp đồng hoặc không thể thực hiện hợp đồng thì thông báo cho bên kia biết về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng không lý do thì phải chịu trách nhiệm bồi thường cho bên còn lại;

Điều 11. Điều khoản chung

– Các bên thống nhất các điều khoản mà các bên đã thỏa thuận là đúng sự thật, tự nguyện;

– Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng có 2 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện bên AĐại diện bên B
  

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Bài viết liên quan

 • Hợp đồng lao động theo công việc dưới 12 tháng
 • Hợp đồng thuê xe chạy taxi
 • Hợp đồng thuê lao công
 • Hợp đồng thuê quản lý quán cà phê
 • Hợp đồng thuê quản lý khách sạn
 • Mẫu hợp đồng thuê quản lý nhà hàng
 • Mẫu Hợp đồng giao khoán công việc dùng cho cá nhân
 • Hợp đồng thi công hoàn thiện căn hộ