T6. Th12 1st, 2023

Hợp đồng giữa Trạm y tế và Trường mầm non là hợp đồng dịch vụ được sử dụng trong hoạt động y tế tại các cơ sở trường học.

Hướng dẫn làm Hợp đồng giữa Trạm y tế và Trường mầm non

Hợp đồng giữa Trạm y tế và Trường mầm non là thoả thuận giữa một bên là Trạm y tế, một bên là trường học, thoả thuận về việc cung cấp các dịch vụ y tế đạt tiêu chuẩn chất lượng tại cơ sở trường học trong một thời gian nhất định.

Mẫu Hợp đồng giữa Trạm y tế và Trường mầm non

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

­­­Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020

HỢP ĐỒNG GIỮA TRẠM Y TẾ VÀ TRƯỜNG MẦM NON

Số: 24/2020/HĐDV

 •  Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật khám, chữa bệnh 2009;
 • Căn cứ Bộ luật lao động 2012;
 • Căn cứ Thông tư 13/2016/TTLTBHYT- BGDĐT ngày 12/05/2016 quy định về công tác Y tế trường học;
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày….tháng … năm 2020, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

BÊN TRƯỜNG MẦM NON (Sau đây gọi là bên A):

Tên đơn vị: ……………………………………………………………

Đại diện:……………………………………………Chức vụ:………………

Căn cứ đại diện:………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………..

Số điện thoại: – Email:…………………………………………………………

Số tài khoản:…………………………………………… Tại ngân hàng:……………

Chi nhánh: ………………………………………………………………

BÊN TRẠM Y TẾ  (Sau đây gọi là bên B):

Tên đơn vị: ……………………………………………………………………..

Đại diện: ………………………………………………………………..Chức vụ: .…………….

Căn cứ đại diện: …………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………..

Số tài khoản: ………………………………..Tại ngân hàng: ……………………..

Chi nhánh:……………………………………………………………………..

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng dịch vụ này với các điều khoản cụ thể như sau:

Điều 1: Phạm vi hợp đồng

Hai bên thoả thuận bên B sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc, thăm khám sức khoẻ cho bên A trong thời gian từ ngày …/…/… tới ngày …/…/…

Điều 2: Chế độ phục vụ làm việc

– Bên B được trang bị những phương tiện làm việc gồm: các trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ cho công tác sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe tại phòng y tế trường học.

– Đội ngũ nhân viên y tế bên B phải đảm bảo có đủ trình độ chuyên môn trong công việc.

– Trạm y tế phải được cấp Giấy phép hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Các loại dược phẩm phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bao bì nhãn mác đầy đủ và được cấp phép lưu hành trong thị trường.

Điều 3: Thời hạn và địa điểm thực hiện

– Thời hạn hợp đồng: Từ ngày …/…/….tới hết ngày …/…/…

– Vào …h, ngày…. tháng…năm… bên  B sẽ phải có mặt tại trường mầm non …..….. để được hướng dẫn và bàn giao về công việc.

– Địa điểm thực hiện: Tại phòng y tế của Trường mầm non …………. có địa chỉ tại………………………………………

Điều 4: Nhiệm vụ hợp đồng

– Trạm y tế cử nhân viên thường xuyên trực tại phòng y tế của trường trong các ngày làm việc ( từ thứ 2 đến thứ 6) để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho học sinh, giáo viên tại trường theo quy định tại điều 9, điều 10 của thông tư 13/2016/TTLTBHYT- BGDĐT ngày 12/05/2016 quy định về công tác Y tế trường học, cụ thể như sau:

+ Tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu năm học để đánh giá tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe học sinh.

+ Thường xuyên theo dõi sức khỏe giáo viên, học sinh, phát hiện giảm thị lực, cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng, rối loạn sức khỏe tâm thần và các bệnh tật khác để xử trí.

 + Sơ cứu, cấp cứu theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

 + Tư vấn cho học sinh, giáo viên, cha mẹ của học sinh các vấn đề liên quam đến bệnh tật, hướng dẫn cho học sinh biết tự chăm sóc.

 + Tổ chức các chiến dịch tiêm chủng, uống vắc xin phòng bệnh cho học sinh.

 + Lập và ghi chép vào sổ khám bệnh, sổ theo dõi sức khỏe học sinh, sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe học sinh.

 + Tổ chức tuyên truyền các vấn đề về giáo dục sức khỏe, phòng chống bệnh tật.

 + Tổ chức dập dịch khi có dịch bệnh xảy ra.

– Ngoài ra, nhân viên y tế bên B có trách nhiệm có mặt ngay lập tức và kịp thời khi bên A có yêu cầu.

– Bên B có trách nhiệm đảm bảo cơ sở vật chất phù hợp với tính chất dịch vụ y tế, luôn sạch sẽ và sẵn sàng khi bên A có mặt để thực hiện công việc.

– Bên B tuân thủ mọi quy định của trường; mọi dịch vụ y tế khi thực hiện đều phải có thông báo lại cho bên A.

– Bên A có quyền nhắc nhở, khiển trách khi bên B vi phạm nội quy, quy chế phòng ban y tế của trường hoặc các quy định của trường ảnh hưởng đến uy tín của phòng ban.

Điều 5: Chế độ tiền lương, trợ cấp

– Vào ngày …. hàng tháng (dương lịch), bên A sẽ thanh toán tiền lương cho bên B với tổng mức thanh toán là …………………… VNĐ (Bằng chữ: ……………………..)

– Tổng mức thanh toán trên đã bao gồm:…………………………..

– Tổng mức thanh toán trên chưa bao gồm:………………………….

– Các chi phí phát sinh ngoài Hợp đồng này sẽ do hai bên tự thoả thuận.

– Bên B sẽ được trợ cấp ăn trưa tại trường với mức tương ứng là …………. VNĐ/ngày.

Điều 6: Thanh toán

6.1. Trình tự thanh toán

Tổng mức thanh toán quy định tại Điều 5 Hợp đồng này sẽ được bên A thanh toán cho bên B trong 01 lần theo thời gian đã thoả thuận. Nếu chậm thanh toán quá 03 ngày, bên A sẽ bị phạt số tiền là …% giá trị Hợp đồng cho tháng chậm thanh toán đó.

6.2. Phương thức thanh toán

Bên A thanh toán cho bên B theo hai hình thức: Trả tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản.

Cụ thể:

Bên A trả trực tiếp cho ông/bà: …………………… Sinh năm:.. ………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………………….

Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………

Hiện cư trú tại:…………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………

Hoặc: Gửi qua ngân hàng tới Tài khoản số…………….. Chi nhánh…………….. – Ngân hàng…………;  có biên lai xác nhận……

Điều 7: Cam kết của các bên

7.1. Cam kết của bên A

– Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện công việc của bên B.

– Thông báo cho nhân viên y tế kịp thời trong trường hợp cần thiết phải cấp cứu, sơ cứu.

– Thực hiện đúng và đẩy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình đã quy định tại Hợp đồng này.

7.2. Cam kết của bên B

– Đảm bảo việc thực hiện dịch vụ y tế luôn kịp thời, nhanh chóng, đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn chất lượng và hiệu quả.

– Kịp thời sửa chữa, bảo trì các thiết bị y tế phục vụ công việc.

– Cam kết tính xác thực của các thông tin, tài liệu, giấy tờ đã cung cấp cho bên A và sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính xác thực đó.

– Thực hiện đúng và đẩy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình đã quy định tại Hợp đồng này.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ các bên

8.1. Quyền và nghĩa vụ  bên A

– Được chăm sóc sức khoẻ, sơ cứu, cấp cứu kịp thời khi cần thiết.

– Được yêu cầu bên B cung cấp các thông tin, tài liệu, giấy tờ cần thiết về dịch vụ y tế.

– Thanh toán tiền lương đầy đủ và đúng hạn cho bên B theo đúng thoả thuận.

– Các quyền và nghĩa vụ khác theo thoả thuận tại Hợp đồng này và theo quy định của pháp luật.

8.2. Quyền và nghĩa vụ bên B

– Được yêu cầu bên A tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện dịch vụ y tế.

– Được nhận tiền lương đầy đủ và đúng hạn từ bên A theo thoả thuận.

– Luôn có mặt kịp thời để thực hiện dịch vụ y tế khi cần thiết.

– Đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng quy trình khám chữa bệnh, cấp cứu, sơ cứu khi thực hiện dịch vụ  y tế.

– Các quyền và nghĩa vụ khác theo thoả thuận tại Hợp đồng này và theo quy định của pháp luật.

Điều 9: Rủi ro

– Trong quá trình thực hiện dịch vụ, nếu xảy ra sự cố do lỗi của bên nào thì bên đó chịu hoàn toàn trách nhiệm cho thiệt hại (nếu có).

– Trường hợp do lỗi của bên Trạm y tế gây thiệt hại tới tính mạng, sức khoẻ con người, hai bên sẽ chịu trách nhiệm như sau:

+ Bên B sẽ chịu trách nhiệm cho thiệt hại trực tiếp

+ Bên A sẽ chịu trách nhiệm cho thiệt hại gián tiếp

Điều 10: Bồi thường thiệt hại

– Trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên nào muốn chấm dứt hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 14.1 Điều 14 Hợp đồng này.

– Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng gây trở ngại hoặc thiệt hại trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên có trách nhiệm ngay lập tức khắc phục và tiếp tục thực hiện hợp đồng.

– Mức bồi thường thiệt hại: Hai bên sẽ chịu mức bồi thường thiệt hại trong phạm vi các thiệt hại trực tiếp do mình gây ra, trừ trường hợp đã quy định tại Điều 9 Hợp đồng này.

Điều 11: Bất khả kháng

– Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

+ Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra.

+ Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng … ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

– Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của mình.

Điều 12: Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện ….lần và phải được lập thành văn bản. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 13: Thời hạn hiệu lực, kéo dài và tạm ngưng hợp đồng

1. Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày …/…/… ngày…/…/….Nếu cả hai bên mong muốn tiếp tục hợp đồng, các thủ tục gia hạn phải được thỏa thuận trước khi hết hạn hợp đồng trong thời gian tối thiểu là ……………………..ngày.

2. Trong thời gian hiệu lực, một bên có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải báo trước cho bên kia biết trước tối thiểu là……………………ngày.

3. Nếu bên A chậm thanh toán đợt 01 cho bên B, cụ thể là quá … ngày kể từ khi hai bên ký kết Hợp đồng này mà không có cam kết cụ thể thì bên B có quyền tạm ngưng thi công công trình.

Điều 14: Chấm dứt hợp đồng

14.1. Hợp đồng này sẽ được chấm dứt trong các trường hợp sau:

a. Khi các bên thực hiện xong các quyền, nghĩa vụ và kết thúc thời hạn quy định trong Hợp đồng này.

b. Nếu bên A chậm thanh toán cho bên B quá 15 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Các bên sẽ hoàn thành các quyền, nghĩa vụ của mình tính tới thời điểm Hợp đồng này chấm dứt.

c. Khi một bên vi phạm hợp đồng, hai bên đã cố gắng giải quyết nhưng Hợp đồng trên thực tế vẫn không thể tiếp tục thực hiện được thì phía bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.  Các bên sẽ hoàn thành các quyền, nghĩa vụ của mình tính tới thời điểm Hợp đồng này chấm dứt.

d. Hợp đồng có thể được chấm dứt do sự thỏa thuận của các bên bằng văn bản.

14.2. Lý do khách quan chấm dứt hợp đồng

a. Hợp đồng có thể chấm dứt trong trường hợp có dịch bệnh, thiên tai xảy ra, hai bên đã cố gắng tìm mọi cách khắc phục nhưng Hợp đồng vẫn không thể thực hiện được trên thực tế.

b. Quy định pháp luật ban hành có điều cấm liên quan tới việc thực hiện Hợp đồng này.

Điều 15: Hiệu lực hợp đồng

– Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …… tháng ….. năm …… đến ngày …… tháng ….. năm ………

– Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi hết hiệu lực không quá 10 ngày. Bên ……….. có trách nhiệm tổ chức và chuẩn bị thời gian địa điểm thanh lý.

– Hợp đồng này được làm thành …………… bản, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ ……… bản.

Ký tên A                                                                                 Ký tên B

Ký và ghi rõ họ tên                                                                    Ký và ghi rõ họ tên

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Danh mục bài viết liên quan:

 • Hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học
 • Hợp đồng trách nhiệm giữa Trạm y tế và Nhà trường
 • Hợp đồng y tế học đường
 • Hợp đồng chuyển nhượng nhà thuốc
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh thuốc
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ
 • Hợp đồng mua bán thuốc/dược phẩm
 • Hợp đồng mua bán thuốc đông y