T6. Th12 1st, 2023

Hợp đồng lao động cho chuyên viên quản lý được thực hiện như thế nào, gồm điều khoản gì, xin mời các bạn tham khảo biểu mẫu của chúng tôi.

Mẫu Hợp đồng lao động cho chuyên viên quản lý

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2020

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CHO CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ

Số: 88/HĐLĐ

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;
 • Căn cứ Bộ luật Lao động 2019;
 • Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội 2014;
 • Căn cứ Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày 21 tháng 09 năm 2020, tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SMP VIỆT NAM. Chúng tôi gồm:  

 1. BÊN A (BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG):

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SMP VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0106637342

Địa chỉ trụ sở chính: Km 27 Quốc Lộ 6, phố Mới, thôn Nghĩa Hào, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Người đại diện theo pháp luật: NGUYỄN VĂN A

Chức danh: Giám đốc

2. BÊN B (NGƯỜI LAO ĐỘNG):

Bà: NGUYỄN THỊ B                                                    Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 05/12/1990            Dân tộc: Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 132300876

Ngày cấp: 17/01/2020             Nơi cấp: Công an Long An

Hộ khẩu thường trú: Khu 1, xã An Trạch, huyện Bến Lứt, tỉnh Long An, Việt Nam

Địa chỉ hiện tại: Số 15, Khu 10, thôn Nghĩa Hào, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 03425308881                 Email: nguyenthib@gmail.com

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng lao động cho nhân viên chuyên môn (từ giờ gọi tắt là “hợp đồng”) với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Loại hợp đồng: Hợp đồng có kỳ hạn
 2. Thời hạn hợp đồng: 05 năm
 3. Thời gian: từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 đến ngày 1 tháng 10 năm 2025
 4. Tại Công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SMP VIỆT NAM
 5. Bộ phận: Hành chính – Nhân sự
 6. Chuyên môn: Nhân sự
 7. Vị trí: Trưởng phòng nhân sự

ĐIỀU 2: CÔNG VIỆC CHUYÊN MÔN

 1. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
 2. Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho công nhân viên công ty.
 3. Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
 4. Lập ngân sách nhân sự.
 5. Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty.
 6. Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.
 7. Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
 8. Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.
 9. Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
 10. Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.
 11. Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty.
 12. Tham mưu đề xuất cho Ban Giám đốc để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chính-Nhân sự.
 13. Tham mưu cho Ban Giám đốc về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty.
 14. Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty.
 15. Tham mưu cho Ban Giám đốc về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.
 16. Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác hành chánh của công ty.
 17. Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban Giám đốc và công nhân viên trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự…  

ĐIỀU 3: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ NGHỈ

 1. Thời gian làm việc: từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần
 2. Sáng: từ 8 giờ 00 đến 12 giờ 00
 3. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút
 4. Thời gian nghỉ:
 5. Nghỉ hàng tuần: ngày Chủ nhật.
 6. Nghỉ hàng tháng: người lao động được nghỉ phép 01 ngày/tháng có hưởng lương. Còn đối với trường hợp:
 7. Nếu trong một tháng mà không nghỉ đủ số ngày quy định thì sẽ được nghỉ bù sang tháng sau.
 8. Nghỉ quá số ngày quy định thì sẽ được trừ vào lương cơ bản số ngày nghỉ quá quy định.
 9. Nghỉ Lễ: Người lao động được hưởng ngày nghỉ lễ theo Nhà nước quy định. Các ngày nghỉ lễ nếu trùng với ngày Chủ nhật thì sẽ được nghỉ bù theo quyết định của ban lãnh đạo công ty.
 10. Trường hợp nghỉ do ốm đau, bệnh, nếu số ngày nghỉ của người lao động kéo dài đến 14 ngày thì phải kịp thời thông báo cho công ty để bàn giao công việc chuyên môn.

ĐIỀU 4: LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP LƯƠNG

 1. Lương và phụ cấp lương:
 2. Mức lương cơ bản: 15.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng chẵn)
 3. Phụ cấp hiệu suất công việc: theo đánh giá của Ban Giám đốc
 4. Lương hiệu quả: Theo quy định của công ty.
 5. Công tác phí: hưởng theo quy định của công ty
 6. Lương làm thêm giờ: được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:
 7. Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
 8. Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
 9. Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
 10. Phương thức trả lương:

Lương sẽ được chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng riêng của người lao động do công ty cấp trong vòng 10 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực và bên B cung cấp đầy đủ thông tin cho công ty yêu cầu.

 • Hình thức trả lương: Chuyển khoản
 • Mệnh giá: Việt Nam đồng
 • Kỳ hạn trả lương:
 • Tiền lương được trả mỗi tháng một lần đầy đủ và đúng thời hạn cho người lao động căn cứ theo thời gian làm việc và công việc thực tế của người lao động. Trường hợp xảy ra thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh hoặc lý do bất khả kháng khác mà công ty không thể trả lương đúng hạn thì không được trả chậm quá 01 tháng.
 • Thời gian trả lương: ngày 10 hàng tháng. Trường hợp thời điểm trả lương trùng ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định thì được trả vào ngày làm việc tiếp theo.

ĐIỀU 5: BẢO HIỂM XÃ HỘI

 1. Công ty hàng tháng sẽ đóng bảo hiểm xã hội bằng 17,5% mức tiền lương tháng của người lao động, cụ thể là: 3% vào quỹ ốm đau thai sản, 0.5% quỹ tai nạn lao động, nghề nghiệp, 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.
 2. Người lao động sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội bằng 8% mức tiền lương tháng của mình.

ĐIỀU 6: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 1. Quyền lợi
 2. Được cung cấp thông tin, trang bị cần thiết để đảm bảo vị trí quản lý nhân sự của mình;
 3. Đảm bảo công việc được giao đúng chuyên môn và phù hợp với quy định pháp luật;
 4. Được hưởng lương và phụ cấp lương theo đúng thoả thuận trong Hợp đồng;
 5. Được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật Nhà nước và thoả thuận trong Hợp đồng;
 6. Có quyền tạm hoãn, huỷ bỏ Hợp đồng nếu xảy ra thiệt hại hoặc theo quy định của pháp luật;
 7. Nghĩa vụ
 8. Thực hiện công việc với sự tận tâm, tận lực, đảm bảo hoàn thành công việc với hiệu quả cao nhất theo sự phân công, điều hành của Ban giám đốc hoặc người phụ trách;
 9. Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc quy chế, nội quy của công ty;
 10. Bồi thường vi phạm và vật chất theo quy chế, nội quy của công ty và pháp luật Nhà nước quy định;
 11. Thực hiện đúng cam kết trong Hợp đồng và các thỏa thuận bằng văn bản khác với công ty.

ĐIỀU 7: QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

 1. Quyền hạn
 2. Điều hành người lao động hoàn thành công việc chuyên môn theo đúng thoả thuận trong Hợp đồng;
 3. Có quyền tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng, kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật nếu người lao động vi phạm nội quy công ty, thoả thuận trong Hợp đồng;
 4. Nghĩa vụ
 5. Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong Hợp đồng để người lao động đạt hiệu quả công việc cao. Bảo đảm việc làm cho người lao động theo Hợp đồng đã ký.
 6. Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo Hợp đồng.

ĐIỀU 8: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

 1. Hợp đồng có thể chấm dứt trong các trường hợp sau:
 2. Khi hết kỳ hạn hợp đồng;
 3. Do bất khả kháng;
 4. Theo quy định pháp luật.
 5. Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng vì bất cứ lí do gì, hai bên có nghĩa vụ lập biên bản thanh lý hợp đồng để xác nhận chấm dứt quyền và nghĩa vụ mỗi bên.
 6. Người lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản phí đến thời điểm chấm dứt hợp đồng cho công ty.
 7. Công ty có trách nhiệm thanh toán lương đầy đủ và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội trong vòng 01 tháng kể từ khi người lao động chấm dứt hợp theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 1. Khi hai bên xảy ra tranh chấp sẽ ưu tiên giải quyết tranh chấp bằng thương lượng và phải được lập thành văn bản.
 2. Nếu sau 03 lần tổ chức thương lượng, hai bên không thể thống nhất thoả thuận giải quyết tranh chấp, một hoặc cả hai bên có quyền đưa ra Toà án nhân dân huyện Chương Mỹ để giải quyết.
 3. Mọi trường hợp tranh chấp, khiếu nại đều phải gửi cho các bên liên quan bằng văn bản chính thức.

ĐIỀU 10 : BỒI THƯỜNG HỢP ĐỒNG

 1. Nếu một bên vi phạm thì bên còn lại có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại đối với hành vi trực tiếp gây ra thiệt hại.
 2. Bên vi phạm có nghĩa vụ chi trả chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại.

ĐIỀU 11: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

 1. Hợp đồng có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm các bên ký kết.
 2. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng.
 3. Hợp đồng này gồm 07 trang được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hai bên đã cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CÁC BÊN

ĐẠI DIỆN BÊN A (Ký, ghi rõ họ tên)BÊN B (Ký, ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

 • Hợp đồng lao động 100 điều khoản chi tiết và lưu ý
 • Đơn yêu cầu thanh toán bảo hiểm xã hội
 • Mẫu Hợp đồng 68, định nghĩa và hướng dẫn cách viết
 • Hợp đồng đi làm việc tại nước ngoài có thời hạn
 • Lao động cho thuê lại ở Việt Nam
 • Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài
 • Hợp đồng lao động cho nhân viên chuyên môn
 • Hợp đồng lao động cho công nhân phổ thông