Hợp đồng lao động cho nhân viên chuyên môn được sử dụng trong đơn vị nhằm thỏa thuận điều kiện về chế độ, công việc cho những lao động có trình độ chuyên môn cụ thể.

Mẫu Hợp đồng lao động cho nhân viên chuyên môn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2020

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CHO NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN

Số: 87/HĐLĐ

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;
 • Căn cứ Bộ luật Lao động 2019;
 • Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội 2014;
 • Căn cứ Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày 21 tháng 09 năm 2020, tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SMP VIỆT NAM. Chúng tôi gồm:  

 1. BÊN A (BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG):

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SMP VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0106637342

Địa chỉ trụ sở chính: Km 27 Quốc Lộ 6, phố Mới, thôn Nghĩa Hào, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Người đại diện theo pháp luật: NGUYỄN VĂN A

Chức danh: Giám đốc

2. BÊN B (NGƯỜI LAO ĐỘNG):

Bà: NGUYỄN THỊ B                                                    Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 05/12/1990            Dân tộc: Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 132300876

Ngày cấp: 17/01/2020             Nơi cấp: Công an Long An

Hộ khẩu thường trú: Khu 1, xã An Trạch, huyện Bến Lứt, tỉnh Long An, Việt Nam

Địa chỉ hiện tại: Số 15, Khu 10, thôn Nghĩa Hào, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 03425308881                 Email: nguyenthib@gmail.com

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng lao động cho nhân viên chuyên môn (từ giờ gọi tắt là “hợp đồng”) với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Loại hợp đồng: Hợp đồng có kỳ hạn
 2. Thời hạn hợp đồng: 05 năm
 3. Thời gian: từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 đến ngày 1 tháng 10 năm 2025
 4. Tại Công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SMP VIỆT NAM
 5. Bộ phận: Hành chính – Nhân sự
 6. Chuyên môn: Nhân sự
 7. Vị trí: Nhân viên nhân sự

ĐIỀU 2: CÔNG VIỆC CHUYÊN MÔN

 1. Làm việc dưới sự quản lý, phân công trực tiếp của Trưởng phòng Hành chính Nhân sự/ Giám Đốc công ty.
 2. Quản lý công tác tuyển dụng công ty theo Thủ tục tuyển dụng của công ty.
 3. Quản lý hồ sơ, lý lịch của công nhân viên toàn Công ty:
 4. Lưu hồ sơ công nhân viên trong file theo bộ phận;
 5. Lập danh sách công nhân viên Công ty theo biểu mẫu, cập nhật định kỳ hàng tháng.
 6. Quản lý hồ sơ công nhân viên nghỉ việc: tất cả công nhân viên nghỉ việc được lưu theo thứ tự thời gian, công nhân viên nghỉ việc rút lại hồ sơ thì phải photo lưu hồ sơ, lập danh sách công nhân viên nghỉ việc theo thời gian, danh sách công nhân viên nghỉ việc tương tự như danh sách công nhân viên hiện thời.
 7. Quản lý việc đào tạo của công ty: lập kế hoạch, chương trình đào tạo, liên hệ cơ sở đào tạo, làm thủ tục cho công nhân viên đi đào tạo, lưu bằng cấp – chứng chỉ đào tạo của công nhân viên, đánh giá kết quả đào tạo, lưu hồ sơ đào tạo.
 8. Quản lý văn phòng phẩm của công ty: nhận các đề xuất văn phòng phẩm, lập đề xuất mua văn phòng phẩm 2 lần/tháng, cấp phát văn phòng phẩm theo yêu cầu, hàng tháng rà soát lại số lượng văn phòng phẩm tồn, lập thẻ kho để theo dõi việc nhập, cấp phát văn phòng phẩm, tồn văn phòng phẩm.
 9. Lập các quyết định điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm theo yêu cầu của Trưởng phòng và thực hiện các thủ tục liên quan.
 10. Thực hiện chấm công cho nhân viên văn phòng lập bảng tổng kết công, công tăng ca, chuyển cho công nhân viên ký tên, chuyển Trưởng phòng duyệt, chuyển phòng Kế toán để tính lương cho nhân viên. Trong quá trình chấm công, phát hiện nhân viên mới, nhân viên nghỉ việc đề xuất Trưởng phòng hướng xử lý.
 11. Quản lý nghỉ phép của công nhân viên, cụ thể là: nhận đơn xin nghỉ phép, lưu đơn xin nghỉ phép, hàng tháng báo cáo các trường hợp công nhân viên nghỉ vô kỷ luật (không phép) cho Trưởng phòng.
 12. Quản lý nghỉ việc của công nhân viên, cụ thể là:
 13. Nhận đơn xin nghỉ việc, chuyển Trưởng phòng ký, lưu đơn xin nghỉ việc
 14. Sau khi nhận biên bản bàn giao công việc, trình Trưởng phòng xem biên bản bàn giao, đơn xin nghỉ việc, sau khi Trưởng phòng  xác định phương án trả lương nghỉ việc cho công nhân viên, chuyển giấy nghỉ việc có xác nhận (bản photo có đóng dấu Hành chính – Nhân sự) cho Phòng kế toán để trả lương.
 15. Tiếp nhận các loại công văn vào sổ công văn đến. Phân loại và chuyển công văn, giấy tờ cho nhân viên giao nhận (hoặc tự chuyển) đến các bộ phận liên quan. Khi chuyển giao công văn, giấy tờ, phải yêu cầu người nhận ký vào sổ giao công văn.
 16. Ghi nhận thông tin của khách, công nhân viên và chuyển thông tin theo yêu cầu.
 17. Lập lịch họp, theo dõi, nhắc nhở thư ký hành chính tổ chức chuẩn bị cho cuộc họp của công ty.
 18. Lập lịch tiếp khách hàng tuần, theo dõi và tổ chức tiếp khách.
 19. Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

ĐIỀU 3: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ NGHỈ

 1. Thời gian làm việc: từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần
 2. Sáng: từ 8 giờ 00 đến 12 giờ 00
 3. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút
 4. Thời gian nghỉ:
 5. Nghỉ hàng tuần: ngày Chủ nhật.
 6. Nghỉ hàng tháng: người lao động được nghỉ phép 01 ngày/tháng có hưởng lương. Còn đối với trường hợp:
 7. Nếu trong một tháng mà không nghỉ đủ số ngày quy định thì sẽ được nghỉ bù sang tháng sau.
 8. Nghỉ quá số ngày quy định thì sẽ được trừ vào lương cơ bản số ngày nghỉ quá quy định.
 9. Nghỉ Lễ: Người lao động được hưởng ngày nghỉ lễ theo Nhà nước quy định. Các ngày nghỉ lễ nếu trùng với ngày Chủ nhật thì sẽ được nghỉ bù theo quyết định của ban lãnh đạo công ty.
 10. Trường hợp nghỉ do ốm đau, bệnh, nếu số ngày nghỉ của người lao động kéo dài đến 14 ngày thì phải kịp thời thông báo cho công ty để bàn giao công việc chuyên môn.

ĐIỀU 4: LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP LƯƠNG

 1. Lương và phụ cấp lương:
 2. Mức lương cơ bản: 7.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy triệu đồng chẵn)
 3. Phụ cấp hiệu suất công việc: theo đánh giá của Trưởng phòng
 4. Lương hiệu quả: Theo quy định của phòng ban, công ty.
 5. Lương làm thêm giờ: được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:
 6. Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
 7. Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
 8. Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
 9. Phương thức trả lương:

Lương sẽ được chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng riêng của người lao động do công ty cấp trong vòng 10 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực và bên B cung cấp đầy đủ thông tin cho công ty yêu cầu.

 • Hình thức trả lương: Chuyển khoản
 • Mệnh giá: Việt Nam đồng
 • Kỳ hạn trả lương:
 • Tiền lương được trả mỗi tháng một lần đầy đủ và đúng thời hạn cho người lao động căn cứ theo thời gian làm việc và công việc thực tế của người lao động. Trường hợp xảy ra thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh hoặc lý do bất khả kháng khác mà công ty không thể trả lương đúng hạn thì không được trả chậm quá 01 tháng.
 • Thời gian trả lương: ngày 10 hàng tháng. Trường hợp thời điểm trả lương trùng ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định thì được trả vào ngày làm việc tiếp theo.

ĐIỀU 5: BẢO HIỂM XÃ HỘI

 1. Công ty hàng tháng sẽ đóng bảo hiểm xã hội bằng 17,5% mức tiền lương tháng của người lao động, cụ thể là: 3% vào quỹ ốm đau thai sản, 0.5% quỹ tai nạn lao động, nghề nghiệp, 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.
 2. Người lao động sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội bằng 8% mức tiền lương tháng của mình.

ĐIỀU 6: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 1. Quyền lợi
 2. Được đào tạo chuyên môn trong quá trình người lao động làm việc tại công ty;
 3. Được cung cấp thông tin, trang bị cần thiết để đảm bảo vị trí chuyên môn của mình;
 4. Đảm bảo công việc được giao đúng chuyên môn và phù hợp với quy định pháp luật;
 5. Được hưởng lương và phụ cấp lương theo đúng thoả thuận trong Hợp đồng;
 6. Được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật Nhà nước và thoả thuận trong Hợp đồng;
 7. Có quyền tạm hoãn, huỷ bỏ Hợp đồng nếu xảy ra thiệt hại hoặc theo quy định của pháp luật;
 8. Nghĩa vụ
 9. Thực hiện công việc với sự tận tâm, tận lực, đảm bảo hoàn thành công việc với hiệu quả cao nhất theo sự phân công, điều hành của Ban giám đốc hoặc người phụ trách;
 10. Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc quy chế, nội quy của công ty;
 11. Bồi thường vi phạm và vật chất theo quy chế, nội quy của công ty và pháp luật Nhà nước quy định;
 12. Thực hiện đúng cam kết trong Hợp đồng và các thỏa thuận bằng văn bản khác với công ty.

ĐIỀU 7: QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

 1. Quyền hạn
 2. Điều hành người lao động hoàn thành công việc chuyên môn theo đúng thoả thuận trong Hợp đồng;
 3. Có quyền tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng, kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật nếu người lao động vi phạm nội quy công ty, thoả thuận trong Hợp đồng;
 4. Nghĩa vụ
 5. Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong Hợp đồng để người lao động đạt hiệu quả công việc cao. Bảo đảm việc làm cho người lao động theo Hợp đồng đã ký.
 6. Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo Hợp đồng.

ĐIỀU 8: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

 1. Hợp đồng có thể chấm dứt trong các trường hợp sau:
 2. Khi hết kỳ hạn hợp đồng;
 3. Do bất khả kháng;
 4. Theo quy định pháp luật.
 5. Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng vì bất cứ lí do gì, hai bên có nghĩa vụ lập biên bản thanh lý hợp đồng để xác nhận chấm dứt quyền và nghĩa vụ mỗi bên.
 6. Người lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản phí đến thời điểm chấm dứt hợp đồng cho công ty.
 7. Công ty có trách nhiệm thanh toán lương đầy đủ và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội trong vòng 01 tháng kể từ khi người lao động chấm dứt hợp theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 1. Khi hai bên xảy ra tranh chấp sẽ ưu tiên giải quyết tranh chấp bằng thương lượng và phải được lập thành văn bản.
 2. Nếu sau 03 lần tổ chức thương lượng, hai bên không thể thống nhất thoả thuận giải quyết tranh chấp, một hoặc cả hai bên có quyền đưa ra Toà án nhân dân huyện Chương Mỹ để giải quyết.
 3. Mọi trường hợp tranh chấp, khiếu nại đều phải gửi cho các bên liên quan bằng văn bản chính thức.

ĐIỀU 10 : BỒI THƯỜNG HỢP ĐỒNG

 1. Nếu một bên vi phạm thì bên còn lại có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại đối với hành vi trực tiếp gây ra thiệt hại.
 2. Bên vi phạm có nghĩa vụ chi trả chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại.

ĐIỀU 11: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

 1. Hợp đồng có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm các bên ký kết.
 2. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng.
 3. Hợp đồng này gồm 07 trang được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hai bên đã cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CÁC BÊN

ĐẠI DIỆN BÊN A (Ký, ghi rõ họ tên)BÊN B (Ký, ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

 • Hợp đồng lao động 100 điều khoản chi tiết và lưu ý
 • Mẫu Hợp đồng lao động 2019
 • Mẫu Hợp đồng 68, định nghĩa và hướng dẫn cách viết
 • Đơn yêu cầu thanh toán bảo hiểm xã hội
 • Mẫu hợp đồng thuê nhân viên nấu ăn
 • Hợp đồng thuê giáo viên tiểu học
 • Hợp đồng lao động cho công nhân phổ thông
 • HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG DÀNH CHO NHÂN VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH
 • Hợp đồng lao động dành cho phòng nhân sự