T6. Th12 1st, 2023

Hợp đồng mua bán heo giống bao gồm các điều khoản thoả thuận của các bên trong hợp đồng mua bán heo giống

Hướng dẫn hợp đồng mua bán heo giống

Hợp đồng mua bán heo giống bao gồm các nội dung số lượng, giá cả, chất lượng, quyền nghĩa vụ của các bên và các thỏa thuận khác nếu phát sinh hành vi pháp lý trong quá trình thực hiện hợp đồng,… được cập nhập theo quy định pháp luật hiện hành

Mẫu hợp đồng mua bán heo giống

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, Ngày…..tháng…..năm……

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HEO GIỐNG

Số:………/HĐMB

-Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015

-Căn cứ: Bộ luật thương mại 2005

-Căn cứ: nhu cầu và khả năng của các bên

Hôm nay ngày….tháng….năm…..tại địa chỉ……., chúng tôi bao gồm:

Bên A: Nguyễn Văn A

Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Bên B: Nguyễn Văn B

Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Cùng bàn bạc và thống nhất những thoả thuận sau đây:

Điều 1.Đối tượng hợp đồng

1.1       Bên A đồng ý bán số lượng heo giống với chủng loại, số lượng, chất lượng,… được liệt kê trong Bảng sau:

STTChủng loại con giốngChất lượngSố lượng   (con)Giá tiền   (VNĐ)Tổng (VNĐ)Ghi chú
1.     
2.      
      
       

1.2       Bên A giao hàng cho Bên B trong thời gian từ ngày…./…../…… đến hết ngày…/…./….. tại địa điểm……………

1.3       Chất lượng của con giống được bên A giao cho bên B được xác định theo những tiêu chí được ghi nhận tại Phụ lục kèm theo Hợp đồng này.

Điều 2. Tiêm chủng và chứng từ

2.1       Bên A có trách nhiệm tiêm chủng đầy đủ bao gồm: …… trước khi giao bán con giống cho bên B.

            Đồng thời bên A có trách nhiệm kiểm dịch toàn bộ con giống đảm bảo con giống khoẻ mạnh.

2.2       Bên A cung cấp cho bên B các giấy tờ liên quan đến con giống như: giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, giấy chứng nhận chất lượng con giống,…

2.3       Bên A cam kết những giấy tờ bên A cung cấp là trung thực và chính xác. Bên A phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu về tính pháp lý của các giấy tờ trên.

Điều 3. Địa điểm và phương thức thực hiện

3.1       Toàn bộ số con giống đã được xác định tại Điều 1 Hợp đồng này sẽ được Bên A giao cho Bên B tại địa điểm…………………….  qua … đợt, cụ thể từng đợt như sau:

– Đợt 1. Vào ngày……/…./….. Bên A có trách nhiệm bàn giao…………

– Đợt 2. Vào ngày..…/…../….. Bên A có trách nhiệm bàn giao……………

3.2       Việc giao- nhận số con giống trên phải được Bên A giao trực tiếp cho:

Ông………………………..                               Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:………………….. Do CA………….. cấp ngày…/…./…….

3.3       Và ngay khi nhận được số con giống trong từng lần mà Bên A giao tới theo thỏa thuận, Ông…………… có nghĩa vụ kiểm tra loại con giống, khối lượng lập văn bản xác nhận việc đã nhận khối lượng thực phẩm đã nhận cùng tình trạng khi nhận vào Biên bản/…. và giao Biên bản…. trực tiếp cho:

Ông………………………..                               Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:………………….. Do CA………….. cấp ngày…/…./…….

3.4       Trong thời gian… ngày, kể từ ngày Bên B nhận được con giống đã ghi nhận theo Biên bản/…, Bên B có quyền tiến hành kiểm tra và được phép trả lại/………………… nếu ….… của số con giống đã nhận không đúng thỏa thuận/……………….. đồng thời yêu cầu Bên A……………..

Điều 4. Hoàn trả con giống không đạt tiêu chuẩn

Trường hợp sau khi bên B nhận hàng phát hiện sản phẩm của bên A không đạt tiêu chuẩn không được tiêm chủng, không đúng loại con giống . Bên B có quyền hoàn trả toàn bộ hàng hoá yêu cầu bên A giao lại sản phẩm đạt chuẩn, hoặc hoàn lại toàn bộ số tiền đã thanh toán trước đó.

Điều 5. Thanh toán và cách thức thanh toán

5.1       Tổng giá trị hợp đồng là: ………….(VND) ( Bằng chữ:……………..)

( Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT)

5.2       Bên B thanh toán cho bên A như sau:

– Đợt 1 thanh toán 50% giá trị hợp đồng sau khi nhận đủ hàng sau lần giao hàng đợt 1

– Số tiền còn lại bên B sẽ hoàn tất thanh toán cho bên A sau khi bên A hoàn tất 2 lần giao hàng và gửi hoá đơn GTGT cho bên B

5.3       Cách thức thanh toán

            Bên B thanh toán bằng cách chuyển khoản cho bên A theo tài khoản hưởng thụ sau:

            -Chủ tài khoản: Nguyễn Văn A

            -Tài khoản số: 142134794787 tại ngân hàng Vietcombank

            -Chi nhánh Đống Đa, Hà Nội

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các bên

6.1       Quyền và nghĩa vụ bên A

-Bên A chịu trách nhiệm với chất lượng con giống, bàn giao đúng số lượng và chủng loại như đã nêu ra ở điều 1.

-Bên A có trách nhiệm giao hàng đúng ngày của từng đợt theo Điều 3 của hợp đồng này.

– Bên A cam kết trung thực, chính xác những thông tin mà bên A đưa ra đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

-Bồi thường thiệt hại xảy ra cho bên B nếu có thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm của bản thân.

-Đảm bảo tuân thủ các điều kiện về thú y, kiểm dịch động vật,… theo đúng quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện công việc

6.2       Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Bên B có trách nhiệm thanh toán đầy đủ đúng ngày theo Điều 5 của hợp đồng này.

– Bên B cam kết thực hiện Hợp đồng này bằng thiện chí.

-Bên B có trách nhiệm cử người nhận bàn giao con giống trong 2 đợt giao hàng và lập biên bản nhận hàng.

Điều 7. Phạt vi phạm hợp đồng

7.1       Trường hợp bên A giao hàng chậm 5 ngày trở lên so với thoả thuận, Bên B phạt bên A 10% giá trị hợp đồng.

7.2       Trường hợp con giống bên A không đảm bảo chất lượng như cam kết: tiêm chủng, không kiểm dịch,… Bên B phạt bên A 20% giá trị hợp đồng( kể cả không có thiệt hại xảy ra). Trường hợp có thiệt hại xảy ra bên A ngoài phạt vi phạm hợp đồng, phải chịu bồi thường toàn bộ về việc gây thiệt hại trực tiếp.

7.3       Trong trường hợp, đến ngày thanh toán mà Bên B không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ cho Bên A. Thì Bên B phải chịu phạt theo lãi suất ngân hàng Vietcombank trên số tiền chậm trả, đồng thời thanh toán toàn bộ số tiền thù lao gốc cho Bên A.

Điều 8 Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này phải được thực hiện ít  nhất là …. lần và phải được lập thành…….. (văn bản). Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 9. Chấm dứt hợp đồng

            Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau:

  • Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng
  • Thời hạn hợp đồng chấm dứt, sau 30 ngày hai bên không có văn bản gia hạn hợp đồng hay thoả thuận khác thì chấm dứt hợp đồng
  • Trường hợp xảy ra các sự kiện như dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, chiến tranh, bạo loạn, cấm vận, bao vây hoặc các hạn chế khác của chính phủ là những sự kiện xảy ra sau thời điểm ký kết hợp đồng này, mà các bên không có khả năng dự đoán, kiểm soát và ngăn chặn, làm cho một trong các bên bán không thể, hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình trong hợp đồng thì hợp đồng chấm dứt.

Điều 10. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…/…./…..

Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng

Hợp đồng này được lập thành…. bản bằng tiếng Việt, gồm……. trang. Các bản Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau và Bên A giữ…. bản để…….., Bên B giữ…. bản để…….

BÊN A
(ký và ghi rõ họ tên)
BÊN B
(ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Danh sách bài viết liên quan:

  • Hợp đồng mua bán hàng hóa mẫu chi tiết bản 2020
  • HỢP ĐỒNG MUA BÁN KHÁCH SẠN
  • Hợp đồng mua bán điện mẫu
  • Hợp đồng mua bán đất không công chứng có hiệu lực pháp luật không
  • Hợp đồng mua bán lúa giống
  • Hợp đồng mua bán gà giống
  • Hợp đồng mua bán sầu riêng