T4. Th12 6th, 2023

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Hợp đồng nguyên tắc dịch vụ ăn uống


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2019

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Về việc cung cấp dịch vụ ăn uống

Số: 12/2019/HĐKT-JKL

  • Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;
  • Căn cứ khả năng và nhu cầu thực tế của các bên,

Hôm nay, ngày 09 tháng 09 năm 2019, tại Trụ sở Công ty Cổ phần dịch vụ ăn uống JKL – 12 phố Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm:

BÊN CUNG ỨNG DỊCH VỤ: CÔNG TY CỔ PHẨN DỊCH VỤ ĂN UỐNG JKL

Mã số thuế: 0127632364

Địa chỉ trụ sở: 12 phố Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Số tài khoản: 099827581337 – Ngân hàng TMCP MNQ – Chi nhánh Đông Đô

Số điện thoại: 02825662975

Người đại diện: Bà Trịnh Như Nguyệt – Giám đốc (theo Giấy ủy quyền số 12/2019/UQ-ABC ngày 17/05/2019)

(Sau đây gọi tắt là “Bên A”)

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ: ÔNG VŨ ANH ĐỨC

Hộ khẩu thường trú: số 77 phố Bạch Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Nơi ở hiện tại: số 77 phố Bạch Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

CMND số: 05362673847 cấp ngày 03/04/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Số điện thoại: 02814634676

(Sau đây gọi tắt là “Bên B”)

Cùng tự nguyện giao kết hợp đồng này với nội dung sau:

Điều 1. Nội dung thỏa thuận

  • Bên A là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống. Bên B có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Bên A để Bên B kinh doanh dịch vụ phục vụ hôn lễ. Do vậy, hai bên thiện chí cùng thống nhất ký kết Hợp đồng này với nội dung Bên A cung cấp địa điểm, đồ ăn uống và các dịch vụ khác cho Bên B và Bên B thanh toán tiền dịch vụ cho Bên A theo từng Hợp đồng cung cấp dịch vụ.
  • Hợp đồng này mang tính nguyên tắc, chứa những điều khoản chung. Trong trường hợp từng Hợp đồng cung cấp dịch vụ căn cứ dựa vào Hợp đồng này có quy định khác hoặc không quy định thì áp dụng nội dung tại Hợp đồng này.

Điều 2. Cách thức thực hiện hợp đồng

2.1. Sau khi ký kết Hợp đồng nguyên tắc này, hai bên sẽ tiếp tục ký kết các Hợp đồng cung cấp dịch vụ.

2.2. Tùy từng Hợp đồng cung cấp dịch vụ, Bên A cung cấp cho Bên B một hoặc một số hoặc tất cả nội dung sau:

  • Địa điểm tổ chức hôn lễ, trang trí, bàn ghế, phông bạt…
  • Thức ăn, đồ uống
  • Nhân viên bếp; nhân viên phục vụ sự kiện

2.3. Địa điểm thực hiện hợp đồng là Nhà hàng Xanh Palce – địa chỉ: 12 phố Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Kèm theo nội dung về địa điểm, Bên A sẽ cung cấp các dịch vụ về trang trí, bàn ghế, phông bạt… Trong trường hợp có địa điểm khác sẽ được hai bên thỏa thuận trong từng Hợp đồng cung cấp dịch vụ.

2.4. Bên A cung cấp thức ăn, đồ uống cho Bên B. Thức ăn, đồ uống phải đảm bảo quy trình vệ sinh, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bếp trưởng phải có bằng cấp về nấu ăn, các nhân viên bếp còn lại phải có tay nghề. Nhân viên phục vụ sự kiện phải được đào tạo bài bản.

2.5. Bên B thanh toán cho Bên A giá trị hợp đồng theo từng Hợp đồng cung cấp dịch vụ.

Điều 3. Thanh toán

3.1. Nếu không có thỏa thuận khác, Bên B sẽ thanh toán cho Bên A thành 02 (hai) lần:

– Lần 1: 30% giá trị từng Hợp đồng cung cấp dịch vụ trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày tổ chức sự kiện.

– Lần 2: 70% giá trị từng Hợp đồng cung cấp dịch vụ còn lại trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày chấm dứt sự kiện, sau khi trừ các khoản chi phí phát sinh, phạt vi phạm và bồi thường (nếu có).

3.2. Phương thức thanh toán: Bằng chuyển khoản.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

4.1.1. Có quyền yêu cầu Bên B thanh toán theo Điều 3 Hợp đồng này.

4.1.2. Đảm bảo việc sử dụng địa điểm ghi nhận tại khoản 2.2 Điều 2 Hợp đồng này là hợp pháp và phù hợp quy chuẩn xây dựng.

4.1.3. Đảm bảo nguồn thực phẩm phục vụ sự kiện phải phù hợp quy chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm.

4.1.4. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp khách hàng của Bên B có bất kỳ khiếu nại, phàn nàn về chất lượng dịch vụ của Bên A.

4.1.5. Có quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và từng Hợp đồng cung cấp dịch vụ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

4.2.1. Có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Bên A, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trường hợp khác được Bên A chấp nhận bằng văn bản.

4.2.2. Có quyền kiểm tra chất lượng dịch vụ của Bên A. Việc kiểm tra được ghi nhận bằng văn bản và có xác nhận của hai bên.

4.2.3. Có quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và từng Hợp đồng cung cấp dịch vụ.

Điều 5. Phạt vi phạm hợp đồng

5.1. Trong trường hợp bên nào vi phạm nội dung thỏa thuận trong hợp đồng này và/hoặc Hợp đồng cung cấp dịch vụ, nếu Hợp đồng cung cấp dịch vụ không quy định khác thì bên đó chịu mức phạt vi phạm hợp đồng là 50%/giá trị Hợp đồng cung cấp dịch vụ.

5.2. Trong trường hợp phát sinh thiệt hại do sự vi phạm thỏa thuận của một bên thì bên kia có trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại phát sinh.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng

6.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2020. Trong trường hợp quá thời hạn trên mà bên nào chưa hoàn thành nghĩa vụ thì hiệu lực của hợp đồng này kéo dài cho đến ngày bên đó hoàn thành nghĩa vụ.

6.2. Hợp đồng này chấm dứt khi thuộc một trong các trường hợp sau:

6.2.1. Hết ngày 31/12/2020 và Bên B hoàn trả đầy đủ công nợ, hợp đồng này đương nhiên chấm dứt;

6.2.2. Các bên cùng đồng ý thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

6.2.3. Một trong các bên gặp phải sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật dẫn đến không thể tiếp tục thực hiện được hợp đồng.

6.3. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng

Mỗi bên đều có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng này với điều kiện phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trước 15 (mười lăm) ngày. Bên B phải hoàn trả đầy đủ công nợ cho Bên A trong thời gian nói trên.

Điều 7. Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp thương lượng không thành, một bên có quyền đưa ra vụ việc tranh chấp ra Tòa án để giải quyết.

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày bên sau cùng ký và đóng dấu/điểm chỉ (nếu có).

Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản và có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN A BÊN B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: