T6. Th12 1st, 2023

Hợp đồng nguyên tắc khách sạn là thỏa thuận giữa cá nhân hoặc đơn vị với 1 bên là khách sạn hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ lưu trú qua các mô hình nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng.

Định nghĩa Hợp đồng nguyên tắc khách sạn

Hợp đồng nguyên tắc khách sạn tương đối đơn giản nhưng cần được lưu ý những thông tin khi ký kết sau:

 • Thỏa thuận liên quan tới phạm vi hợp tác (thời gian, địa điểm, hạng mục công trình,…)
 • Thỏa thuận về giá cả, thay đổi giá cả
 • Thỏa thuận về cam kết, điều kiện đưa ra của cả 2 bên

Mẫu Hợp đồng nguyên tắc khách sạn

KHÁCH SẠN ……………
—-***—-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———***———

HỢP ĐỒNG

Số: ……………/HĐNT

 • ­Căn cứ vào Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ vào Luật Thương mại năm 2005;
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, tại ………………, chúng tôi gồm:

1. BÊN A: KHÁCH SẠN ……………..

Địa chỉ:……….
Mã số thuế:…………
Người đại diện:………Chức danh :…………
Số điện thoại:………

2. BÊN B:

*Nếu là cá nhân:

Họ và tên:…………………
Ngày sinh:………
CCCD/CMND:…………
Địa chỉ thường trú:………
Số điện thoại:…………

*Nếu là tổ chức:

CÔNG TY…………………..

Địa chỉ trụ sở:……………
Mã số thuế:………………
Người đại diện:………………Chức danh :………
Số điện thoại:……………….

Sau khi bàn bạc và thỏa thuận, hai bên cùng nhau thỏa thuận ký kết Hợp đồng với những điều khoản dưới đây:

Điều 1: Nội dung thỏa thuận

 • Bên A cho bên B thuê phòng khách sạn thuộc sở hữu hợp pháp của Bên A
 • Phòng số:……….. Diện tích:……..m2(mét vuông)
 • Mục đích thuê:……………

Điều 2: Phương thức thực hiện

 • Sau khi ký Hợp đồng, Bên A bàn giao cho Bên B bao gồm: Chìa khóa/ Thẻ khóa từ
 • Tài sản trong phòng được ghi trên danh mục đã niêm yết, bao gồm những tài sản khách được tự do sử dụng và tài sản phải trả phí.
 • Ngoài ra, các dịch vụ khác và số hotline phục vụ 24/24 của khách sạn đã được niêm yết tại phòng.
 • Thời gian thuê phòng khách sạn tính từ ngày…tháng…năm…

Điều 2: Giá cả và phương thức thanh toán

 • Giá cho thuê kể từ ngày ký hợp đồng là:………đồng/tháng(Bằng chữ:…………)

(Giá trên đã bao gồm…….; Chưa bao gồm:……)

 • Tiền thuê phòng được thanh toán khi trả phòng bằng hình thức trả tiền mặt (bằng tiền đồng Việt Nam) hoặc bằng thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ hoặc chuyển khoản:

Tên tài khoản: ……………

Số tài khoản: …………….

Tại ngân hàng: ………………

Chi nhánh: ……………..

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các bên

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

 • Giao phòng và trang thiết bị gắn liền với phòng khách sạn
 • Phục vụ chu đáo, nhanh chóng các dịch vụ do Bên B yêu cầu
 • Sửa chữa, thay thế các thiết bị, dịch vụ không đáp ứng đúng chất lượng
 • Bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn về xây dựng, điện, nước, PCCC.
 • Yêu cầu bên B thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản tiền theo quy định của Hợp đồng
 • Yêu cầu bên B có trách nhiệm trong việc sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của bên B gây ra
 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên B:

Sử dụng phòng cho thuê không đúng mục đích

Tự ý sửa chữa, phá dỡ, lắp đặt trang thiết bị mà không có sự đồng ý của bên A

4.2. Quyền và nghĩa vụ của bên B

 • Sử dụng phòng đúng mục đích đã quy định trong Hợp đồng
 • Thanh toán các khoản tiền đã quy định trong Hợp đồng sau khi trả phòng
 • Sử dụng an toàn, tránh gây hư hỏng các tài sản, thiết bị trong phòng
 • Chấp hành mọi quy định về trật tư, an toàn vệ sinh khu vực
 • Trả lại phòng cho bên A như các trường hợp đã quy định trong hợp đồng
 • Nhận phòng và trang thiết bị đúng như thỏa thuận
 • Yêu cầu Bên A sửa chữa, thay thế nếu các dịch vụ trong phòng không đảm bảo chất lượng
 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thương thiệt hại nếu bên A thực hiện các hành vi vi phạm hợp đồng

Điều 5: Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm

 • Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, các bên phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra.
 • Việc xác định thiệt hại sẽ dựa trên giá thị trường và tình hình thực tế
 • Một trong các bên nếu không thực hiện đúng theo những quy định của hợp đồng sẽ phải chịu phạt gấp đôi giá trị của hợp đồng.

Điều 6: Hiệu lực Hợp đồng

6.1. Hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm ký

6.2. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng:

 • Các bên thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng;
 • Các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi một trong các bên không hoàn thành các nghĩa vụ phải làm;
 • Khi các bên thực hiện công việc trái quy định của pháp luật;
 • Các trường hợp khác đã nêu trong hợp đồng

Điều 7: Cam kết chung

 • Trong trường hợp các Bên có tranh chấp về nội dung của Hợp đồng thì cấc Bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong thời hạn … ngày, kể từ ngày một trong các Bên thông báo bằng văn bản cho bên kia mà tranh chấp đó không được thương lượng giải quyết thì một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Hợp đồng này được lập thành … bản, bằng tiếng Việt có giá trị như nhau. Bên thuê giữ ….bản, bên cho thuê giữ … bản.
 
BÊN B
……………, ngày … tháng … năm 20…
QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

 • Biên bản thanh lý phòng khách sạn
 • Hợp đồng thuê phòng khách sạn
 • Đơn xin phép kinh doanh khách sạn
 • Hợp đồng dịch vụ ăn uống du lịch
 • Hợp đồng đặt cọc tiền du lịch
 • Hoạt động kết hợp kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái – môi trường trong rừng đặc dụng
 • Hợp đồng nguyên tắc sửa chữa máy tính
 • Hợp đồng nguyên tắc gia công cơ khí
 • Hợp đồng nguyên tắc bảo trì
 • Hợp đồng nguyên tắc mua bán thực phẩm