Hợp đồng nhập khẩu xăng dầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC

************

HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU XĂNG DẦU

Số 01/2020/HĐNKXD

– Căn cứ vào Văn bản hợp nhất Luật thương mại 2020

– Căn cứ vào Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016

– Căn cứ vào Nghị định 83/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh xăng dầu

– Căn cứ vào Nghị định 99/2020/NĐ-CP quy định về quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kinh doanh dầu khí.

– Căn cứ vào Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí

Căn cứ vào Thông tư 38/2014/TT-BCT ban hành về  quy định chi tiết một số điều của nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

Căn cứ vào Thông tư 69/2016/TT-BTC  Quy định thủ tục hải quan đối với xăng, dầu, hóa chất, khí xuất cảnh, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí.

– Căn cứ theo Thông tư 43/2015/TT-BCT quy định về tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển tải, sang mạn.

– Căn cứ vào Quyết định 3577/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển tải, sang mạn.

Hôm này, ngày…………tháng……………năm 20…….. Chúng tôi gồm có:

BÊN NHẬP KHẨU (gọi tắt là bên A) : CÔNG TY CỔ PHẨN X

Địa chỉ :………………………………………….

Mã số thuế :………………………………..Fax:…………………………………..

Đại diện theo pháp luật :

Địa chỉ thường trú :

Số CMT :

BÊN XUẤT KHẨU (gọi tắt là bên B): CÔNG TY CỔ PHẦN Y

Địa chỉ :………………………..

Mã số thuế :………………………………..Fax:…………………………………..

Đại diện theo pháp luật :

Địa chỉ thường trú :

Số CMT :

Thoả thuận ký kết hợp đồng ……………………. và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

– Bên A nhập khẩu xăng dầu của bên B với các loại:

+ Dầu mỏ

+ Dầu hỏa

+ Khí đốt

+ Xăng E5

+ Xăng E10

– Bên A hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tiền nhập xăng dầu cho bên B.

– Bên B đảm bảo chất lượng xăng mà bên B cung cấp có chứng từ xác minh.

– Hai bên thỏa thuận về vấn đề thuế xuất nhập khẩu xăng dầu.

– Hai bên thỏa thuận về vấn đề vận chuyển xăng dầu thông qua đường biển bằng tàu thủy hạng nặng.

– 2 bên phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của mình theo như đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

– Hợp đồng này có thời hạn là …….năm (quy ước theo luật của Việt Nam- tính từ phút), kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2: Thực hiện hợp đồng

2.1 Quy trình vận chuyển:

– Bên B sử dụng phương tiện vận chuyển của mình chuyển hàng thông qua đường biển đi qua cửa khẩu hải quan của bên B thì bên B tự có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thông qua.

– Sau khi đã thông qua cửa khẩu bên B thì bằng phương tiện tàu thủy bên B giao hàng cho bên A trong vòng ………….. ngày theo lộ trình cả 2 bên đã nghiên cứu đã đạt được thỏa thuận. Trong thời gian vận chuyển xăng dầu, bên B thông báo lộ trình thường xuyên để bên A có thể nắm bắt kịp thời.

– Khi xăng dầu được đưa sang tại cửa khẩu của bên A thì bên A cử 1 đội nhân viên xuống để giám sát, kiểm tra chất lượng, hoàn tất thủ tục nhập khẩu xăng dầu vào trong nước.

– Sau khi hàng đã được lưu vào kho hải quan hoặc được bên A nhận hàng luôn thì 2 bên ký biên bản bàn giao có sự xác nhận của cả 2 phía. Đại diện xác nhận phải là đại diện do cả 2 bên đã cung cấp thông tin và trong trường hợp có thay đổi gì về phía người đại diện cả bên thông báo cho nhau.

2.2. Thỏa thuận về thuế:

– Dựa theo tình hình thực tế 2 bên,

– Dựa theo sự thỏa thuận 2 bên,

+ Bên B đồng ý sẽ chịu 10% phần thuế nhập khẩu xăng dầu mà bên A phải nộp lại cho Nhà nước. Tức là bên A nộp phần thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật thì bên B sẽ hỗ trợ 10% phần thuế phải nộp cho Nhà nước Việt Nam.

+ Bên B tự chịu phần thuế xuất khẩu theo quy định của pháp luật tại………..

2.3. Trữ lượng và chất lượng xăng dầu:

– Bên A nhập khẩu xăng dầu của bên B với trữ lượng dầu như sau:

+ Dầu mỏ: ……………….tấn (đơn vị đo lường quy ước chung theo thế giới) (a)

+ Khí đốt: ……………….tấn (đơn vị đo lường quy ước chung theo thế giới) (b)

+ Xăng E5 ……………….tấn (đơn vị đo lường quy ước chung theo thế giới) (c)

+ Xăng E10 ……………….tấn (đơn vị đo lường quy ước chung theo thế giới) (d)

+ Dầu hỏa ……………….tấn (đơn vị đo lường quy ước chung theo thế giới) (e)

– Để đảm bảo bên B giao đúng số lượng như đã thỏa thuận thì bên A yêu cầu cơ quan chức năng cung cấp thông tin về trữ lượng xăng được bơm vào kho lưu trữ hoặc trực tiếp giám sát quá trình bơm xăng vào kho chứa xăng dầu. Trong quá trình này sẽ xảy ra tỷ lệ hao hụt sẽ được quy định tại Thông tư 43/2015/TT-BCT

– Trường hợp bên A nhận bàn giao của bên B ngay tại khu vực cửa hải quan thì bên A sử dụng thiết bị đo lường của mình thực hiện quá trình chuyển giao trữ lượng xăng dầu từ bên B sang bên A.

– Chất lượng xăng dầu  quy định sẽ theo tiêu chuẩn mà bên A cung cấp biên bản kèm theo hợp đồng này và 2 bên đã đồng ý thỏa thuận này.

– Quy trình kiểm tra chất lượng xăng dầu:

+ Bên A cử 1 đội kiểm tra chất lượng (1-2 người) đi cùng thời điểm bàn giao dầu tại hải quan.

+ Đội kiểm tra chất lượng có trình độ chuyên môn cùng với các thiết bị đo lường chất lượng xăng dầu tiến hành kiểm tra chất lượng xăng dầu tại thời điểm bàn giao. Quá trình kiểm tra bên B phải cử 1 đại điện đi cùng giám sát quá trình kiểm tra.

+ Nếu kiểm tra không có vấn đề gì thì bên A tiếp nhận xăng dầu và tiến hành thủ tục bàn giao như đã quy định ở trên.

+ Nếu phát sinh bất cứ vấn đề gì liên quan đến chất lượng thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của vấn đề mà giải quyết tại điều 5 của hợp đồng này.

Điều 3: Thanh toán

3.1. Giá giao dịch:

– Bên A đồng ý nhập xăng dầu của bên B theo mức giá như sau:

+ Dầu mỏ: …………….$/1 tấn ($ là đơn vị đồng tiền của Mỹ- Tấn là đơn vị đo lường theo quy ước quốc tế). (1)

+ Dầu hỏa …………….$/1 tấn ($ là đơn vị đồng tiền của Mỹ- Tấn là đơn vị đo lường theo quy ước quốc tế). (2)

+ Khí đốt …………….$/1 tấn ($ là đơn vị đồng tiền của Mỹ- Tấn là đơn vị đo lường theo quy ước quốc tế). (3)

+ Xăng E5 …………….$/1 tấn ($ là đơn vị đồng tiền của Mỹ- Tấn là đơn vị đo lường theo quy ước quốc tế). (4)

+ Xăng E10 …………….$/1 tấn ($ là đơn vị đồng tiền của Mỹ- Tấn là đơn vị đo lường theo quy ước quốc tế). (5)

3.2. Phương thức thanh toán:

– Sau 30 ngày (theo quy định của Việt Nam) tính từ thời điểm nhận bàn giao (trong biên bản bàn giao tính từ phút). Bên A phải thanh toán số xăng dầu mà bên A đã nhập như sau:

* Thuế: Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành:

Phần thuế nhập khẩu bên A phải đóng = Dầu mỏ (1)x(a) x ….% + Dầu hỏa  (2)x(b) x …..% + Khí đốt (3)x(c) x …..% + Xăng E5  (4)x(d) x 20% + Xăng E10 (5)x(e) x 20%.

Phần thuế nhập khẩu thực tế bên A phải chịu = Phần thuế bên A phải đóng x 90%.

Phần thuế nhập khẩu mà bên B phải hỗ trợ = Phần thuế bên A phải đóng x 10%.

* Thanh toán thực tế:

– Số tiền bên A thanh toán cho bên B là:

{(1)x(a) + (2)x(b) + (3)x(c) +(4)x(d) + (5)x(e)}- Phần thuế nhập khẩu mà bên B phải hỗ trợ.

3.3. Hình thức thanh toán:

– 2 bên thỏa thuận thống nhất thanh toán với nhau qua ngân hàng trung gian

– Bên B cung cấp thông tin tài khoản cho bên A để thanh toán tại điều khoản này:

+ STK:

+ Chủ tài khoản:

+ ………..

+………………….

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các bên

4.1. Quyền và nghĩa vụ của bên A:

– Quyền lợi:

+ Bên A có quyền yêu cầu bên B cung cấp các chứng từ liên quan đến chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của các chủng loại xăng.

+ Chỉ nhận hàng đúng với những gì mà bên A yêu cầu.

+ Bên A có quyền yêu cầu bên B thực hiện đúng với những thỏa thuận trong hợp đồng này.

– Nghĩa vụ:

 Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bắt đầu thực hiện công tác giao nhận hàng hóa

 Thanh toán tiền mua hàng hóa cho bên B đúng thời hạn đã cam kết tại điều 5 của hợp đồng này.

4.2 Quyền và nghĩa vụ của bên B:

– Quyền lợi

 Yêu cầu bên A thanh toán khi đến thời hạn thanh toán theo hợp đồng đã ký kết. Trường hợp bên A chậm thanh toán theo quy định thì bên B có quyền đòi tiền lãi trên số nợ chậm thanh tóan. Lãi suất chậm thanh toán sẽ căn cứ vào lãi suất nợ quá hạn của Ngân hàng quốc tế

 Tại thời điểm bàn giao nếu phát sinh sai xót từ bên A thì yêu cầu bên A phải chịu trách nhiệm thỏa đáng theo đúng giá trị thiệt hại.

– Nghĩa vụ:

 Đảm bảo hàng hóa được lưu thông hợp pháp trên thị trường và không bị bất kỳ bên thứ ba nào tranh chấp.

 Cung cấp hàng hóa đúng chủng lọai, số lượng, chất lượng, thời gian, địa điểm theo đơn đặt hàng của bn B.

 Kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi giao cho bên B và chịu chi phí kiểm tra.

 Giao hàng bằng phương tiện đạt tiêu chuẩn về kiểm định, an tồn và vệ sinh môi trường theo quy định của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và theo yêu cầu hợp lệ của bên B.

 Khi giao hàng phải đảm bảo có đầy đủ các giấy tờ sau: Phiếu kết quả hóa nghiệm chất lượng hàng hóa, Hóa đơn hợp lệ, chai mẫu hợp pháp do kho bên A giao cho phương tiện vận chuyển.

 Xử lý hoặc thay thế hàng hóa không đảm bảo chất lượng đã cung cấp cho bên B.

 Bồi thường thiệt hại gây ra cho bên B do việc không đảm bảo đúng về số lượng, chất lượng và tiến độ giao hàng theo đơn đặt hàng của bên B. Căn cứ và mức bồi thường theo quy định của pháp luật.

 Cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng.

Điều 5: Vi phạm hợp đồng

5.1: Vận chuyển

– Trường hợp trong quá trình vận chuyển xăng qua 2 nước gặp những tình huống như phát sinh khách quan như là bão biển, tai nạn………. k phải lỗi của một trong 2 bên mà là của một bên chủ thể khác thì:

+ Bên A sẽ không chịu phần chi phí thiệt hại phát sinh từ bên B.

+ Bên A sẽ không bắt bên B phải chịu phần thiệt hại phát sinh từ bên A khi không nhận được hàng đúng thời điểm hẹn.

+ Bên B sẽ phải giao lại phần hàng mà bên A đã đặt trong …….. ngày (ghi rõ từ phút) kể từ thời điểm bên B thông báo phát sinh sự kiện có biên bản.

– Trường hợp trong quá trình vận chuyển xăng qua 2 nước gặp những tình huống như phát sinh chủ quan từ phía bên B

+ Bên B không kiểm tra trước phương tiện vận chuyển dẫn đến xảy ra hỏng hóc khiến xăng dầu không được giao đến đúng thời điểm hẹn thì bên B sẽ vẫn phải giao số hàng đó cho bên A trong …..ngày (ghi rõ từ phút)  kể từ thời điểm thông báo sự việc phát sinh và phải chịu ……% giá trị của đơn hàng vận chuyển tại thời điểm đó.

+ Người vận chuyển của bên B không có trình độ, thiếu trách nhiệm trong việc vận chuyển dẫn đến tai nạn và làm hàng hóa bị hao hụt cũng như chậm thời điểm  giao thì bên B phải bổ sung số hàng đó và giao cho bên A trong …..ngày (ghi rõ từ phút) kể từ thời điểm thông báo sự việc phát sinh và phải chịu ……% giá trị của đơn hàng vận chuyển tại thời điểm đó.

+ Trường hợp bên B không xuất trình đủ giấy tờ khi qua hải quan của 2 nước thì bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm giải trình với cơ quan chức năng và phải giao phần hàng bên A đã đặt trong …..ngày (ghi rõ từ phút)  kể từ thời điểm thông báo sự việc phát sinh và phải chịu ……% giá trị của đơn hàng vận chuyển tại thời điểm đó.

– Trường hợp bên B kể cả phát sinh sự kiện khách quan hay chủ quan mà không thông báo cho bên A để bên A có thể phòng ngừa các rủi ro khác thì:

+ Với trường hợp phát sinh sự kiện khách quan sẽ phải chịu …….……% giá trị của đơn hàng vận chuyển tại thời điểm đó và vẫn phải gửi lại hàng cho bên A trong ………ngày (ghi rõ từ phút)  kể từ thời điểm thông báo sự việc phát sinh.

+ Với trường hợp phát sinh sự kiện chủ quan do phía bên B sẽ phải chịu …….……% giá trị của đơn hàng vận chuyển tại thời điểm đó và vẫn phải gửi lại hàng cho bên A trong ………ngày (ghi rõ từ phút)  kể từ thời điểm thông báo sự việc phát sinh.

5.2: Chất lượng

– Bên A đồng ý nhập khẩu xăng dầu của bên B với chất lượng như bên B đã gửi biên bản, giầy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng được kiểm định của cơ quan chuyên trách trong linh vực xăng dầu. Trong trường hợp bên B gửi loại xăng dầu không đúng như chất lượng hai bên đã thỏa thuận thì:

+ Bên B giao cho bên A các loại xăng dầu không đạt chất lượng như yêu cầu là 100% số xăng dầu bên A đã đặt hàng thì bên A có quyền yêu cầu bồi thường chỉ mua phần xăng không đạt yêu cầu với giá thấp nhất theo giá thị trường xăng dầu quốc tế quy định về loại xăng dầu đó và bên b phải bồi thường cho bên A ……% giá trị đơn hàng do vi phạm hợp đồng.

+ Bên B giao cho bên A các loại xăng dầu không đạt chất lượng như yêu cầu mà nhiều hơn …. % số xăng dầu bên A đã đặt hàng thì bên A có quyền yêu cầu bồi thường chỉ mua phần xăng không đạt yêu cầu với giá thấp nhất theo giá thị trường xăng dầu quốc tế quy định về loại xăng dầu đó và bên b phải bồi thường cho bên A ……% giá trị đơn hàng do vi phạm hợp đồng.

5.3: Vi phạm điều khoản hợp đồng

– Trường hợp bên B giao cho bên A trữ lượng xăng dầu nhiều hơn so với bên A đã đặt thì bên A có quyền nhận đúng số xăng dầu bên A đã đặt và không phải hỗ trợ chi phí hoàn về cho trữ lượng xăng dầu bên B giao thừa vì bên B đã vi phạm hợp đồng trong điều 4 của hợp đồng này.

– Trường hợp 1 trong 2 bên vi phạm các điều khoản trong hợp đồng này thì bên vi phạm phải bồi thường cho bên thiệt hại đúng với giá trị thực tế mà bên thiệt hại bị thiệt hại.

Điều 6: Chấm dứt hợp đồng

– Sau khi hết thời hạn hợp đồng mà 2 bên không có nhu cầu kí tiếp hợp đồng mới hoặc gia hạn trong phụ lục hợp đồng này thì 2 bên chấm dứt hợp đồng cũng tức là chấm dứt quyền và nghĩa vụ với nhau.

– Chưa đến thời hạn kết thúc hợp đồng, bên B đơn phương yêu cầu chấm dứt hợp đồng với lý do:

+ Không đủ khả năng thực hiện hợp đồng do các yếu tố khách quan (công ty vỡ nợ, phá sản,gặp thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng đến >35% vốn điều lệ công ty). Bên B phải đến bù tiền chấm dứt hợp đồng là …% so với giá trị của hợp đồng (quy đổi thành $- Đơn vị tiền tệ của quốc tế).

+ Không thực hiện hợp đồng do nguyên nhân chủ quan của các chủ sở hữu (Các trường hợp còn lại ngoài các trường hợp công ty vỡ nợ, phá sản,gặp thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng đến >35% vốn điều lệ công ty). Bên B phải đến bù tiền chấm dứt hợp đồng là …% so với giá trị của hợp đồng (quy đổi thành $- Đơn vị tiền tệ của quốc tế).

– Chưa đến thời hạn kết thúc hợp đồng, bên A đơn phương yêu cầu chấm dứt hợp đồng thì sẽ phải chịu bồi thường phá vỡ hợp đồng là …………..vnđ( tiền đồng của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)

– Trường hợp 1 trong 2 bên vi phạm các điều khoản trong hợp đồng trên 3 lần thì 2 bên chấm dứt hợp đồng và bên vi phạm đền bù thiệt hại cho bên còn lại với …% so với giá trị của hợp đồng (quy đổi thành $- Đơn vị tiền tệ của quốc tế).

– Trường hợp 1 trong 2 bên hoặc cả 2 bên làm trái quy định pháp luật. Các bên vi phạm pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm với cơ quan NN và đền bù phần thiệt hại cho bên còn lại trong trường hợp một bên vi phạm pháp luật.

– 2 bên cùng thỏa thuận thống nhất kết thúc hợp đồng sớm trước thời hạn và sẽ không phải chịu trách nhiệm bồi thường với nhau.

Điều 7: Hiệu lực hợp đồng

– Hợp đồng có hiệu lực kể từ …..giờ…..phút ngày……./………./………..

– Mỗi bên giữ 01 bản hợp đồng này và đều có giả trị pháp lý như nhau kèm theo các chứng từ liên quan có xác nhận.

  BÊN A                                                                          BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)