T6. Th12 1st, 2023

Hợp đồng order hàng hóa từ nước ngoài được thực hiện giữa các bên có nhu cầu và bên có thể cung cấp dịch vụ nhận hàng và vận chuyển từ nước ngoài về nước một cách hợp pháp.

Mẫu Hợp đồng order hàng hóa từ nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020

HỢP ĐỒNG ORDER HÀNG HÓA TỪ NƯỚC NGOÀI

Số:

 • Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2015;
 • Căn cứ Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật Thương mại 2005;
 • Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016;
 • Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH A;
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày 23 tháng 9 năm 2020, chúng tôi gồm:

BÊN A: BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ ORDER HÀNG HÓA TỪ NƯỚC NGOÀI

Công ty TNHH A

Trụ sở:

Mã số thuế:

Số điện thoại:

Người đại diện:

Chức vụ:

BÊN B: BÊN THUÊ DICH VỤ ORDER HÀNG HÓA TỪ NƯỚC NGOÀI

Ông: Nguyễn Văn B

Sinh ngày:

Địa chỉ thường trú:

Số CMT:

Số điện thoại:

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, các bên đồng ý ký hợp đồng với các nội dung sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên B có nhu cầu thuê và bên A đồng ý cung cấp dịch vụ order hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam cho B:

 • Đối tượng: Camera hành trình Gopro 9 Black
 • Nguồn gốc: Mỹ
 • Số lượng: 2
 • Thời hạn: 02 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2: Cách thức thực hiện

Nhân viên tại Mỹ của A mua hàng hóa theo yêu cầu của B.

Gửi hàng qua TTI Express về Việt Nam

Bên A nhận hàng từ nước ngoài gửi về Việt Nam, kiểm tra và gửi về địa chỉ …. cho B

Điều 3: Giá và phương thức thanh toán

Giá: 10. 430.000 x 2 = 20.830.000 đồng

Phí vận chuyển về Việt Nam: 1.000.000 đồng

Phí vận chuyển nội địa: theo giá của đơn vị vận chuyển (Viettelpost), bên A thanh toán phí vận chuyển cho đơn vị vận chuyển.

Tiền cọc: 2.000.000 đồng

Thời hạn thanh toán: thanh toán khi nhận hàng

Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho người phụ trách giao hàng.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A

 • Yêu cầu bên B nhận hàng và thanh toán đầy đủ khi hàng được giao tới cho bên B
 • Mua hàng chính hãng theo yêu cầu, kiểm tra chất lượng của sản phẩm
 • Giao hàng kèm theo hóa đơn mua hàng, phiếu bảo hành và các giấy tờ liên quan.
 • Hỗ trợ bảo hành khi có yêu cầu.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B

 • Nhận hàng và thanh toán khi hàng được giao tới
 • Kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán
 • Yêu cầu bên A hỗ trợ bảo hành và thanh toán các chi phí cần thiết

Điều 6. Trách nhiệm bồi thường và phạt vi phạm

6.1. Bồi thường thiệt hại

Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận hợp đồng và quy định của pháp luật. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chạn, hạn chế thiệt hại cho mình.

6.2. Phạt vi phạm

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

Điều 7. Sự kiện bất khả kháng

Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng: động đất, lũ lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,… khiến việc thực hiện hợp đồng phải tạm dừng thì hai bên thỏa thuận tạm dừng cho đến khi khắc phục được sự cố. Trong thời hạn 02 tháng, nếu chưa khắc phục được sự cố, các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng và hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

Điều 8. Thời điểm chuyển rủi ro

Bên A có nghĩa vụ giao hàng cho bên B tại địa chỉ …, do đó mọi rủi ro mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa được chuyển cho bên B khi hàng hóa đã được giao cho bên B hoặc người được bên B ủy quyền nhận hàng tại địa điểm đó.

Điều 9. Điều khoản chung

Hợp đồng này được lập thành 02 bản tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng và đảm bảo bí mật thông tin.

Trong suốt quá tình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh hoặc điều chỉnh nào liên quan đến hợp đồng này thì mọi phát sinh, điều chỉnh đó phải được lập thành văn bản và ký bởi hai bên trước khi có hiệu lực.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                          BÊN B

 (Ký và ghi rõ họ tên)                         (Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

 • Xuất hóa đơn cho dịch vụ cung cấp tour ở Campuchia như thế nào
 • Hợp đồng cho thuê phần mềm
 • Hợp đồng hợp tác đầu tư với doanh nghiệp nước ngoài
 • Khi ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa thì quy định về hóa đơn như thế nào
 • HỢP ĐỒNG ỦY THÁC XUẤT KHẨU
 • Mẫu Hợp đồng vận chuyển hàng hóa
 • Mẫu Hợp đồng vận chuyển hành khách hành lý
 • Hợp đồng vận chuyển hàng hóa
 • Hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý
 • Hợp đồng bốc xúc, vận chuyển đất đá
 • Hợp đồng nguyên tắc vận chuyển