Hợp đồng phun thuốc khử trùng là văn bản thỏa thuận giữa bên cung cấp dịch vụ phun thuốc khử trùng và bên có nhu cầu phun thuốc khử trùng. Trong đó bao gồm các điều khoản, giá trị hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên. Hợp đồng được sử dụng chủ yếu nhằm tiêu diệt nấm mốc, vi khuẩn,… đảm bảo môi trường sinh sống, làm việc sạch sẽ, an toàn, đặc biệt trong mùa dịch bệnh.

Mẫu Hợp đồng phun thuốc khử trùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020

HỢP ĐỒNG PHUN THUỐC KHỬ TRÙNG

Số:

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

Căn cứ Luật Thương mại 2005;

Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên:

Hôm nay ngày 30 tháng 09 năm 2020, tại … Chúng tôi gồm:

BÊN A. BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ

Công ty TNHH A

Trụ sở chính:

Mã số thuế:

Người đại diện:

Chức vụ:

Số điện thoại

BÊN B: BÊN THUÊ DỊCH VỤ

Công ty TNHH B

Trụ sở chính:

Mã số thuế:

Người đại diện:

Chức vụ:

Số điện thoại

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, chúng tôi thống nhất ký Hợp đồng phun thuốc khử trùng với nội dung sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Bên A là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh lĩnh vực phun thuốc khử trùng. Bên B có nhu cầu phun thuốc khử trùng. Do đó, hai bên thống nhất bên A cung cấp dịch vụ phun thuốc khử trùng cho bên B:

 • Địa điểm:
 • Quy mô: Toàn công ty
 • Thời gian: ngày 05 tháng 10 năm 2020
 • Mục đích: Tiêu diệt nấm mốc, men, vi khuẩn, vi rút,… tại tất các cả vị trí trong công ty.

Điều 2. Cách thức thực hiện

Sau khi hợp đồng có hiệu lực, bên A cử người tới khảo sát địa điểm cần phun thuốc khử trùng.

Ngày 05 tháng 10 năm 2020, bên A tiến hành phun thuốc khử trùng tại địa điểm đã thỏa thuận. Bên A chuẩn bị đầy đủ dụng cụ phun và thuốc theo thỏa thuận hợp đồng:

+ Nhân viên phun thuốc khử trùng: 05 người

+ Máy phun: ULV Fogging Machine

+ Thuốc phun: Chloramin B

Sau khi hoàn thành việc phun thuốc khử trùng, bên B tiến hành nghiệm thu kết quả.

Điều 3. Chi phí và phương thức thanh toán

3.1 Chi phí

Diện tích sàn: 1000 m2

Đơn giá 4.000 đồng/m2

Thành tiền: 4.000.000 đồng (bằng chữ: Hai triệu đồng)

3.2. Tiền cọc: 1.000.000 đồng

3.3.Thời gian thanh toán: ngay sau khi hoàn thành việc nghiệm thu

3.4. Phương thức thành toán: tiền mặt

Sau khi hoàn thành việc phun khử trùng và nghiệm thu kết quả, bên B thanh toán 3.000.000 đồng (đã trừ tiền cọc)

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A

4.1 Quyền của bên A

– Được thanh toán đầy đủ và đúng hạn

– Được bên B hỗ trợ, tạo điều kiện để quá trình  thực hiện hợp đồng diễn ra thuận lợi

4.2 Nghĩa vụ của bên A

– Thực hiện việc phun thuốc khử trùng đúng thời gian, địa điểm và cách thức theo quy định của hợp đồng.

– Đảm bảo chất lượng thuốc phun khử trùng và hiệu quả sau khi phun khử trùng

– Giữ gìn, bảo quản mọi đồ đạc, trang thiết bị của bên B, nếu làm hư hỏng, mất mát sẽ phải bồi thường.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B.

5.1 Quyền của bên B

– Được hưởng dịch vụ phun thuốc khử trùng tốt nhất theo thỏa thuận hợp đồng

– Giám sát quá trình làm việc của bên A

– Yêu cầu bên A bồi thường thiệt hại nếu bên A làm hư hỏng, mất mát đồ đạc, trang thiết bị trong công ty.

5.2. Nghĩa vụ của bên B

– Thanh toán đầy đủ, đúng hạn

– Tạo điền kiện thuận lợi cho bên A thực hiện công việc.

– Nghiệm thu kết quả sau khi bên A hoàn thành công việc.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng.

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp:

 • Công việc hợp đồng hoàn thành
 • Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn
 • Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng theo luật quy định, một trong các bên thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo trước cho bên kia trước 01 ngày.

Điều 7. Sự kiện bất khả kháng

Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng theo luật quy định: thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,… khiến việc thực hiện hợp đồng bị phải tạm dừng thì hai bên thỏa thuận tạm dừng cho đến khi khắc phục được sự cố. Trong thời hạn 20 ngày, nếu chưa khắc phục được sự cố, các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và thanh toán theo tỷ lệ hoàn thành công việc.

Điều 8. Trách nhiệm bồi thường và phạt vi phạm

8.1. Bồi thường thiệt hại

Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận hợp đồng và quy định của pháp luật. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho mình.

8.2. Phạt vi phạm

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

Điều 9. Giải quyết tranh chấp

Tất cả các tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua hòa giải thiện chí giữa các bên. Nếu sau 15 ngày kể từ ngày xảy ra tranh chấp mà tranh chấp không được giải quyết thông qua hòa giải thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền.

Trong quá trình giải quyết tranh chấp, các bên vẫn phải tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo quy định của hợp đồng.

Điều 10. Điều khoản chung

Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản quy định trong hợp đồng, đảm bảo bí mật thông tin.

Trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh hoặc điều chỉnh nào liên quan đến hợp đồng này thì mọi phát sinh, điều chỉnh phải được lập thành văn bản và ký bởi hai bên trước khi có hiệu lực

Hợp đồng này được lập thành 02 bản tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

   ĐẠI DIỆN BÊN A                                             ĐẠI DIỆN BÊN B

 (Ký và ghi rõ họ tên)                                      (Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

 • Hợp đồng dịch vụ diệt côn trùng, nấm mốc
 • Mẫu Hợp đồng thuê nhà ở công nhân
 • Hợp đồng quản lý nhà cho thuê
 • Hợp đồng cho thuê phần mềm
 • Hợp đồng tư vấn thiết kế cửa hàng Hoa tươi
 • Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư
 • Hợp đồng diệt mối
 • Mẫu hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ