T3. Th12 5th, 2023

Hợp đồng quản lý vận hành tòa nhà văn phòng gồm những điều khoản và nội dung nào. Mời các bạn tham khảo mẫu hợp đồng dưới đây.

Định nghĩa Hợp đồng quản lý vận hành tòa nhà văn phòng

Hợp đồng quản lý vận hành tòa nhà văn phòng là một dang hợp đồng dịch vụ trong đó chứa các điều khoản để đảm bảo lợi ích cho các bên

Hợp đồng quản lý vận hành tòa nhà văn phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

HỢP ĐỒNG QUẢN LÍ VẬN HÀNH TÒA NHÀ VĂN PHÒNG

Số:……./HĐQLVHTNVP

-Căn cứ Luật Thương Mại của nước CHXHCN Việt Nam năm 2005;

-Căn cứ Luật dân sự  của nước CHXHCN Việt Nam kí ngày 24  tháng 1  năm 2015;

-Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cũng như khả năng của hai bên

Hôm nay ngày ….. tháng…..năm….., tại địa chỉ…………., chúng tôi bao gồm:

Bên A: Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ A (Người sử dụng lao động)

 Địa chỉ:

Điện thoại: ……………………………. Fax…………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………..

Đại diện pháp luật : Nguyễn Thị C

Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị

Số tài khoản:………………………………………………………………………………..

Ngân hàng:………………………………………………………………………………….

Bên B: Công ty quản lí vận hành tòa nhà văn phòng (Người lao động)

Địa chỉ:

Điện thoại: ……………………………. Fax…………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………..

Đại diện pháp luật : Nguyễn Thị C

Chức vụ: Giám đốc vận hành công ty

Số tài khoản:………………………………………………………………………………..

Ngân hàng:………………………………………………………………………………….

Cùng bàn bạc thống nhất đưa ra các thỏa thuận sau đây:

Điều 1: Nội dung thỏa thuận

-Bên A sẽ thuê Bên B quản lí vận hành tòa nhà văn phòng tại địa điểm….. với các công việc sau đây.

Điều 2. Mô tả công việc

Bên B sẽ thực hiện để quản lý vận hành trong phạm vi

Lập và thực hiện kế hoạch quản lý vận hành tòa nhà văn phòng;

– Xây dựng bộ máy quản lý vận hành và cung cấp nhân sự quản lý vận hành tòa nhà văn phòng; kiểm soát quá trình quản lý vận hành theo kế hoạch thông qua bộ phận kiểm soát từ văn phòng quản lý theo định kỳ và thường xuyên tại nhà chung cư;

-Thiết lập, điều chỉnh các quy trình quản lý, vận hành, biểu mẫu phù hợp với đặc điểm của tòa nhà văn phòng và vận dụng vào quản lý thực tế tại tòa nhà văn phòng;

-Kiểm soát, bảo đảm trật tự, an ninh công cộng, xử lý vệ sinh, môi trường, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật (điện, nước, máy bơm nước, máy phát điện, hệ thống thang máy, thang cuốn, thông tin liên lạc,…) và các dịch vụ khác của tòa nhà văn phòng;

-Chủ động liên hệ, phối hợp làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cư dân đăng ký sử dụng các dịch vụ về nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, internet, điện thoại…;

– Thay mặt Bên A quản lý, cập nhật, phát hành thông báo giá dịch vụ quản lý vận hành và tiến hành thu kinh phí quản lý vận hành tòa nhà văn phòng, phí dịch vụ, phí tiêu thụ nước sinh hoạt của chủ sở hữu căn hộ theo định kỳ hàng tháng, đề xuất với Bên A các biện pháp bắt buộc thích hợp khi cần thiết để đảm bảo việc thu các khoản tiền này;

– Quản lý vận hành các hệ thống kỹ thuật tòa nhà; bố trí lịch làm việc của nhân viên kỹ thuật làm việc tại tòa nhà văn phòng; giám sát công việc hàng ngày của nhân viên kỹ thuật bao gồm các hạng mục phải kiểm tra cũng như những công việc sửa chữa khác;

– Thực hiện việc sửa chữa đơn giản các thiết bị tòa nhà văn phòng: thay bóng đèn, công tắc tại khu vực chung. Bên B chỉ chịu chi phí nhân lực sửa chữa và vật tư đơn giản (đèn chiếu sáng hành lang, công tắc, phụ liệu…); Bên A chịu trách nhiệm về phần vật tư, thiết bị thay thế thuộc phạm vi quỹ bảo trì; trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác;

-Thay mặt Bên A làm việc với các cơ quan có liên quan và phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và các phong trào chung;

– Đôn đốc, nhắc nhở cư dân thực hiện nội quy quản lý, sử dụng tòa nhà văn phòng. Nhắc nhở và hỗ trợ cư dân đăng ký tạm trú, thường trú khi vào sinh sống tại tòa nhà văn phòng; tiếp thu ý kiến và giải quyết khiếu nại của cư dân liên quan đến công tác quản lý vận hành tòa nhà văn phòng;

-Tổ chức thực tập phòng cháy, chữa cháy nội bộ định kỳ để các thành viên trong Ban quản lý, bộ phận kỹ thuật, lực lượng bảo vệ, an ninh, bộ phận dịch vụ vệ sinh (và có thể có cư dân); phối hợp với Bên A lập phương án phòng cháy, chữa cháy định kỳ theo quy định để hướng dẫn khách hàng/cư dân tòa nhà văn phòng nắm được các bước cần thực hiện khi có tình huống khẩn cấp xảy ra;

– Báo cáo tình hình quản lý và các chi phí hoạt động hàng tháng, hàng năm tại hội nghị tòa nhà văn phòng;

– Thực hiện các công việc khác do các bên thỏa thuận: …….

Điều 3.Bảo đảm thực hiện công việc

-Bên B đảm bảo quản lý vận hành và cung cấp các dịch vụ cho tòa nhà văn phòng đúng yêu cầu của Bên A với chất lượng tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh, môi trường và phòng chống cháy, nổ phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Việc thực hiện sẽ được tiến hành theo tiêu chí: đảm bảo dịch vụ cho các chủ sở hữu, người sử dụng (nếu có) ở mức độ tiêu chuẩn, chất lượng phù hợp, áp dụng đầy đủ các quy trình và biểu mẫu để xử lý công việc, vận hành tòa nhà văn phòng an toàn (kỹ thuật, phòng cháy, chữa cháy…), an ninh và vệ sinh được đảm bảo.

-Bên B thực hiện công việc quản lý vận hành theo hình thức cung cấp nhân sự Ban quản lý, kỹ thuật, kiểm soát, điều hành hoạt động tòa nhà văn phòng và chỉ thực hiện các công việc theo ủy quyền quản lý của Bên A.

– Trường hợp Bên B có đủ năng lực thực hiện việc bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà văn phòng thì Bên A xem xét, quyết định để ký kết hợp đồng thuê Bên B thực hiện bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà văn phòng.

Điều 4. Thời hạn hợp đồng

-Hợp đồng có thời hạn từ ngày…tháng….năm…. đến ngày….tháng…..năm….

-Trong trường hợp khi hợp đồng hết hạn, mà hai bên không có ý chấm dứt hợp đồng thì hợp đồng sẽ tự gia hạn thêm thời hạn…..năm.

Điều 5 . Giá cả

-Hai bên sẽ tự thỏa thuận với nhau về giá cả dịch vụ để quản lí vận hành tòa nhà tốt nhất theo phụ lục 1.

-Nếu giá cả có thay đổi thì hai bên phải thông báo bằng văn bản cho nhau trước 7 ngày. Giá cả sẽ không tăng hoặc giám quá…%. Thời gian thay đổi giá được thực hiện sau…..ngày.

Điều 6. Thanh toán

-Mùng 10 hàng tháng bên A sẽ thành toán số tiền mà hai bên đã thỏa thuận cho bên B. Nếu mùng 10 rơi vào thứ 7, chủ nhật thì tiền sẽ được trả vào thứ 2 của tuần kế tiếp.

-Nếu đến kì thanh toán mà bên A không thanh toán được cho bên B  phí dịch vụ hàng tháng cộng với phí chậm trả được tính toán bằng cách áp dụng lãi suất hàng năm của ngân hàng là ….% trên khoản phí dịch vụ chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ các bên

1.Nghĩa vụ bên A

-Bên A sẽ phải cung ứng dịch vụ thông tin,tài liệu và các phương tiện cầ thiết để thực hiện việc vận hành quản lí tòa nhà văn phòng dễ dàng hơn.

-Thanh toán đầy đủ tiền dịch vụ như đã thỏa thuận cho bên B

2. Quyền của bên A

-Yêu cầu bên B phải thực hiện đúng các công việc mà bên A đã chỉ định, để việc quản lí vận hành diễn ra suôn sẻ.

3. Nghĩa vụ của bên B

-Thực hiện công việc đúng như bên A yêu cầu

-Không được giao cho bên thứ ba thực hiện thay công việc nếu chưa có sự đồng ý của bên A

-Bảo quản và phải giao lại cho bên A tài liệu và phươg tiện được giao ngày sau khi hoàn thành công việc

4. Quyền của bên B

-Yêu cần bên A cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện quản lí vận hành tòa  nhà văn phòng

-Yêu cầu bên A thanh toán đúng hạn

-Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên A mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên A, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên A, nhưng phải báo ngay với bên A.

Điều 8.  Bồi thường hợp đồng

Bên B thực hiện công việc khônng đảm bảo hoặc công việc chưa hoàn thành đúng thời hạn như thỏa thuận thì bên A có quyền giảm giá tiền dịch vụ và yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại.

Điều 9. Bât khả kháng

Trong trường hợp bất khả kháng được quy định trong luật dân sự (động đất, bão lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, các hành động của chính phủ…mà không thể ngăn chặn hay kiểm soát được) thì bên bị cản trở được quyền tạm dừng việc thi hành nghĩa vụ của mình trong thời gian 3 tháng mà không phải chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào gây ra do chậm trễ, hư hỏng hoặc mất mát có liên quan, đồng thời phải thông báo ngay lập tức cho bên kia biết về sự cố bất khả kháng đó. Hai bên sẽ cùng nhau giải quyết nhằm giảm thiểu hậu quả một cách hợp lý nhất.

Điều 10. Chấm dứt hợp đồng

Hai bên sẽ chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

-Hết hạn hợp đồng mà hai bên không gia hạn thêm

-Khi Bên B không thực hiện theo đúng thỏa thuận hoặc vi phạm ghiêm trọng nghĩa vụ làm ảnh hưởng xấu đến việc quản lý vận hành, thì bên A có quyền chấm dứt hợp đồng

-Khi hai bên phá sản

Điều 11 .Giải quyết tranh chấp

Khi hai bên xảy ra tranh chấp thì sẽ ưu tiên giải quyết tranh chấp bằng thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện ….lần và phải được lập thành văn bản. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Mọi chi phí phát sinh giải quyết tranh chấp sẽ do hai bên thỏa thuận chi trả.

Điều 12.Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, được làm thành …. bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ …bản, Bên B giữ … bản. 

Đại diện bên AĐại diện bên B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

  • Hợp đồng quản lý vận hành tòa nhà văn phòng
  • Hợp đồng quản lý di sản thừa kế
  • Mẫu Hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
  • Hợp đồng quản lý nghệ sĩ
  • Hợp đồng quản lý nhà cho thuê
  • Hợp đồng quản lý nhà hàng