T4. Th12 6th, 2023

Hợp đồng thuê bảo vệ trông xe bao gồm thông tin các bên trong hợp đồng thuê xe, các điều khoản thỏa thuận về trách nhiệm và những sự kiện phát sinh.

Mẫu Hợp đồng thuê bảo vệ trông xe

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2020

HỢP ĐỒNG THUÊ BẢO VỆ TRÔNG XE

Số: 88/HĐLĐ

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;
 • Căn cứ Bộ luật Lao động 2019;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày 21 tháng 09 năm 2020, tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SMP VIỆT NAM. Chúng tôi gồm:  

 1. BÊN A (BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG):

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SMP VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0106637342

Địa chỉ trụ sở chính: Km 27 Quốc Lộ 6, phố Mới, thôn Nghĩa Hào, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Người đại diện theo pháp luật: NGUYỄN VĂN A

Chức danh: Giám đốc

2. BÊN B (NGƯỜI LAO ĐỘNG):

Ông: NGUYỄN VĂN B                                       Giới tính: Nam

Sinh ngày: 05/12/1990            Dân tộc: Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 132300876

Ngày cấp: 17/01/2020             Nơi cấp: Công an Long An

Hộ khẩu thường trú: Khu 1, xã An Trạch, huyện Bến Lứt, tỉnh Long An, Việt Nam

Địa chỉ hiện tại: Số 15, Khu 10, thôn Nghĩa Hào, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại liên hệ: 03425308881               

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thuê bảo vệ trông xe (từ giờ gọi tắt là “hợp đồng”) với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG THOẢ THUẬN

 1. Thời gian: từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 đến ngày 1 tháng 10 năm 2022
 2. Tại Công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SMP VIỆT NAM
 3. Vị trí: Bảo vệ
 4. Công việc: Trông xe

ĐIỀU 2: PHẠM VI CÔNG VIỆC:

 1. Bấm và phát vé gửi xe, hướng dẫn người gửi xe, để xe đúng vị trí trong nhà xe.
 2. Hướng dẫn xe chạy đúng hướng, hỗ trợ, sắp xếp xe theo hàng lối gọn gàng. Xếp xe phải cẩn thận tránh trầy xước hoặc làm hỏng xe. Lấy xe cho khách ra khỏi hàng.
 3. Phải kiểm tra kỹ vé xe tránh kẻ gian sử dụng vé giả.
 4. Đối chiếu vé của xe được lấy ra và huỷ phần vé xe do chủ xe trả lại.
 5. Giám sát người ra/vào trong bãi, thương xuyên kiểm tra nhà xe nhằm phát hiện kịp thời những trường hợp mất an toàn và sự cố phát sinh trong nhà xe.
 6. Đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ tại nhà xe, bãi xe.

ĐIỀU 3: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ NGHỈ

 1. Thời gian làm việc:

Ca sáng: 06 giờ 00 đến 15 giờ 00 hàng ngày

 • Thời gian nghỉ:

Nghỉ hàng tháng: người lao động được nghỉ phép 04 ngày/tháng có hưởng lương. Còn đối với trường hợp:

 • Nếu trong một tháng mà không nghỉ đủ số ngày quy định thì sẽ được nghỉ bù sang tháng sau.
 • Nghỉ quá số ngày quy định thì sẽ được trừ vào lương cơ bản số ngày nghỉ quá quy định.

ĐIỀU 4: CHẾ ĐỘ THỬ VIỆC

 1. Thời gian thử việc: 02 tháng kể từ ngày đi làm
 2. Mức lương thử việc: 90% mức lương chính thức
 3. Chế độ: Trong thời gian thử việc, bên B có nghĩa vụ phải thực hiện nghiêm chỉnh nội quy công ty, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Qua thời gian thử việc mà bên B không đáp ứng được yêu cầu công việc của bên A thì bên A có quyền chấm dứt hợp đồng và trả lương tháng thử việc cho bên B.

ĐIỀU 5: LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP LƯƠNG

 1. Lương và phụ cấp lương:
 2. Mức lương cơ bản: 6.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu đồng chẵn)
 3. Phụ cấp ăn: 30.000 đồng/ngày
 4. Lương làm thêm giờ: được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:
 5. Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
 6. Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
 7. Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
 8. Phương thức trả lương:

Lương sẽ được chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng riêng của người lao động do công ty cấp trong vòng 10 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực và bên B cung cấp đầy đủ thông tin cho công ty yêu cầu.

 • Hình thức trả lương: Chuyển khoản
 • Mệnh giá: Việt Nam đồng
 • Kỳ hạn trả lương:
 • Tiền lương được trả mỗi tháng một lần đầy đủ và đúng thời hạn cho người lao động căn cứ theo thời gian làm việc thực tế của người lao động. Trường hợp xảy ra thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh hoặc lý do bất khả kháng khác mà công ty không thể trả lương đúng hạn thì không được trả chậm quá 01 tháng.
 • Thời gian trả lương: ngày 10 hàng tháng. Trường hợp thời điểm trả lương trùng ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định thì được trả vào ngày làm việc tiếp theo.

ĐIỀU 6: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 1. Quyền lợi
 2. Được cung cấp trang bị đồng phục, thẻ, thiết bị bảo vệ cần thiết để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình;
 3. Được hưởng lương và phụ cấp lương theo đúng thoả thuận trong Hợp đồng;
 4. Được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật Nhà nước và thoả thuận trong Hợp đồng;
 5. Có quyền tạm hoãn, huỷ bỏ Hợp đồng nếu xảy ra thiệt hại hoặc theo quy định của pháp luật;
 6. Nghĩa vụ
 7. Có trách nhiệm bảo vệ tài sản trong phạm vi trông giữ;
 8. Thường xuyên báo cáo cho người quản lý mọi vấn đề được yêu cầu;
 9. Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc quy chế, nội quy của công ty;
 10. Bồi thường vi phạm và vật chất theo quy chế, nội quy của công ty và pháp luật Nhà nước quy định;
 11. Thực hiện đúng cam kết trong Hợp đồng và các thỏa thuận bằng văn bản khác với công ty.
 12. Có trách nhiệm bồi thường về những thiệt hại tại khu vực trông giữ nếu do lỗi sơ ý, thiếu tách nhiệm hay không thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, để kẻ gian trộm cắp tài sản trông giữ.

ĐIỀU 7: QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

 1. Quyền hạn
 2. Yêu cầu người lao động thực hiện đúng nhiệm vụ được giao;
 3. Có quyền tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng, kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật nếu người lao động vi phạm nội quy công ty, thoả thuận trong Hợp đồng;
 4. Nghĩa vụ
 5. Hỗ trợ, thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong Hợp đồng để người lao động đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình;
 6. Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo Hợp đồng.

ĐIỀU 8: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

 1. Hợp đồng có thể chấm dứt trong các trường hợp sau:
 2. Khi hết kỳ hạn hợp đồng;
 3. Do bất khả kháng;
 4. Theo quy định pháp luật.
 5. Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng vì bất cứ lí do gì, hai bên có nghĩa vụ lập biên bản thanh lý hợp đồng để xác nhận chấm dứt quyền và nghĩa vụ mỗi bên.
 6. Người lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản phí đến thời điểm chấm dứt hợp đồng cho công ty.
 7. Công ty có trách nhiệm thanh toán lương đầy đủ và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội trong vòng 01 tháng kể từ khi người lao động chấm dứt hợp theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 1. Khi hai bên xảy ra tranh chấp sẽ ưu tiên giải quyết tranh chấp bằng thương lượng và phải được lập thành văn bản.
 2. Nếu sau 03 lần tổ chức thương lượng, hai bên không thể thống nhất thoả thuận giải quyết tranh chấp, một hoặc cả hai bên có quyền đưa ra Toà án nhân dân huyện Chương Mỹ để giải quyết.
 3. Mọi trường hợp tranh chấp, khiếu nại đều phải gửi cho các bên liên quan bằng văn bản chính thức.

ĐIỀU 10 : BỒI THƯỜNG HỢP ĐỒNG

 1. Nếu một bên vi phạm thì bên còn lại có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại đối với hành vi trực tiếp gây ra thiệt hại.
 2. Bên vi phạm có nghĩa vụ chi trả chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại.

ĐIỀU 11: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

 1. Hợp đồng có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm các bên ký kết.
 2. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng.
 3. Hợp đồng này gồm 05 trang được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hai bên đã cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CÁC BÊN

ĐẠI DIỆN BÊN A (Ký, ghi rõ họ tên)BÊN B (Ký, ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

 • Mẫu hợp đồng thuê nhân viên nấu ăn
 • Mẫu hợp đồng thuê quản lý nhà hàng
 • Lao động cho thuê lại ở Việt Nam
 • HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI
 • Hợp đồng cho thuê phần mềm
 • Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư
 • Mẫu hợp đồng thuê bảo vệ công trình
 • Phụ lục Hợp đồng dịch vụ bảo vệ
 • Hợp đồng khoán việc bảo vệ