T6. Th12 1st, 2023

Hợp đồng thuê căn hộ đơn giản dưới 2 trang là dạng hợp đồng rút gọn của hợp đồng thuê nhà đầy đủ với những thỏa thuận cốt lõi và cơ bản nhất, đảm bảo cho việc ký kết dễ dàng nhưng vẫn đảm bảo an toàn pháp lý.

Định nghĩa Hợp đồng thuê căn hộ đơn giản dưới 2 trang

Hợp đồng thuê căn hộ đơn giản dưới 2 trang được sử dụng trong các trường hợp thuê nhà ngắn hạn, thuê căn hộ tự do, chung cư mini, mà tại đây các bên đều muốn đơn giản hóa các loại văn bản sao cho cô đọng và thuận tiện nhất.

Mẫu Hợp đồng thuê căn hộ đơn giản dưới 2 trang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ ĐƠN GIẢN

Số hiệu:……./HĐTCHĐG

  -Căn cứ Luật thương mại của nước CHXHCN Việt Nam ký ngày 14 tháng 6 năm 2005;

 -Căn cứ Luật dân sự  của nước CHXHCN Việt Nam kí ngày 24  tháng 1  năm 2015;

-Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cũng như khả năng của hai bên

BÊN A : BÊN CHO THUÊ (CĂN HỘ ĐƠN GIẢN)

Họ và Tên:…………………………………………………………………………………………….

Năm sinh:……………………………………………………………………………………………..

CMND:………………………Ngày cấp:………………………Nơi cấp:…………………………..

Thường Trú:………………………………………………………………………………………….

BÊN B : BÊN THUÊ (CĂN HỘ ĐƠN GIẢN)

Họ và Tên:……………………………………………………………………………………………

Năm sinh:…………………………………………………………………………………………….

CMND:………………………Ngày cấp:………………………Nơi cấp:………………………….

Thường Trú:…………………………………………………………………………………………

Hai bên cùng thỏa thuận và đồng ý với nội dung sau :

Điều 1: Nội dung thỏa thuận

-Bên A đồng ý cho bên B thuê một căn hộ đơn giản thuộc địa chỉ:……………………

-Thời hạn thuê căn hộ là …. tháng kể từ ngày …….

Điều 2 : Giá cả

-Giá tiền thuê căn hộ là ……………..đồng/tháng (Bằng chữ :…………………)

-Tiền thuê căn hộ bên B thanh toán cho bên A từ ngày ….. hàng tháng.

-Bên B đặt tiền đặt cọc ……………… đồng (Bằng chữ : ……………………) cho bên A. Tiền đặt cọc sẽ được trả lại đầy đủ cho bên thuê (Bên B) khi hết hợp đồng thuê phòng trọ và thanh toán đầy đủ tiền điện, nước , phí dịch vụ và các khoản khác liên quan.

-Bên B ngưng hợp đồng trước thời hạn thì phải chịu mất tiền đặt cọc.

-Bên A ngưng hợp đồng (lấy lại phòng trọ) trước thời hạn thì bồi thường gấp đôi số tiền bên B đã đặt cọc.

Điều 3 : Trách nhiệm bên A.

-Giao căn hộ, trang thiết bị trong căn hộ cho bên B đúng ngày ký hợp đồng.

-Hướng dẫn bên B chấp hành đúng các quy định của địa phương, hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ đăng ký tạm trú cho bên B.

Điều 4 : Trách nhiệm bên B.

-Trả tiền thuê căn hộ hàng tháng theo hợp đồng.

-Sử dụng đúng mục đích thuê nhà, khi cần sữa chữa, cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng phải được sự đồng ý của bên A.

-Đồ đạt trang thiết bị trong phòng trọ phải có trách nhiệm bảo quản cẩn thận không làm hư hỏng mất mát.

Điều 5: Điều khoản chung.

-Bên A và bên B thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng.

-Trường hợp có tranh chấp hoặc một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết, nếu không giải quyết được thì yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

-Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 01 bản

Kí tên AKí tên B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

  • Hợp đồng thuê khu nghỉ dưỡng
  • Công chứng hợp đồng thuê nhà
  • Hợp đồng thuê mái nhà đặt quảng cáo
  • Hợp đồng thi công hoàn thiện căn hộ
  • Điều kiện sang nhượng hợp đồng thuê nhà
  • Muốn dừng hợp đồng thuê nhà (không thuộc sở hữu nhà nước) phải báo trước tối thiểu bao nhiêu ngày