T6. Th12 1st, 2023

Hợp đồng thuê lái xe đưa đón học sinh trường tiểu học được sử dụng như thế nào, cần có những điều khoản ra sao, xin mời các bạn cùng theo dõi biểu mẫu của chúng tôi.

Định nghĩa Hợp đồng thuê lái xe đưa đón học sinh trường tiểu học

Hợp đồng thuê lái xe đưa đón học sinh trường tiểu học là một loại hợp đồng dịch vụ đặc thù có tính trách nhiệm vô cùng cao. Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, thỏa thuận này phải vô cùng chặt chẽ và ràng buộc trách nhiệm pháp lý.

Mẫu Hợp đồng thuê lái xe đưa đón học sinh trường tiểu học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

                 …, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG THUÊ LÁI XE

(V/v: Thuê lái xe đưa đón học sinh trường tiểu học)

Số: …/HĐTLX

  • Căn cứ Bô luật dân sự 2015;
  • Căn cứ Luật thương mại 2005;     
  • Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại địa chỉ …, chúng tôi bao gồm:

Bên A:

TRƯỜNG TIỂU HỌC…

Địa chỉ:

Tel:

Email:

Website:

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà

Chức vụ:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Bên B:

Ông/bà:                                                 Ngày sinh:                                   Giới tính:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Cùng bàn bạc, thống nhất những thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Công việc đảm nhiệm

– Bên A đồng ý thuê bên B đảm nhiệm vị trí lái xe (xe ô tô do bên A cung cấp) đưa đón toàn thể học sinh lớp … – Trường tiểu học…

– Mô tả chi tiết công việc bên B:

+ Lấy/trả xe tại bãi xe của nhà trường;

+ Đón học sinh lớp … từ nhà đến trường và từ trường về nhà;

+ Điểm danh, lập biên bản báo cáo sĩ số học sinh lớp … lên/xuống xe tại các thời điểm đón/trả.

Điều 2. Yêu cầu công việc

2.1. Yêu cầu đối với lái xe

– Bằng lái xe hạng B2 trở lên;

– Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm lái xe đường dài;

– Sức khỏe ổn định, đáp ứng được áp lực công việc;

– Tuân thủ Luật giao thông đường bộ và các quy định liên quan;

– Khả năng xử lý tình huống phát sinh dọc đường tốt;  

– Thái độ làm việc đúng mực, ôn hòa, chuyên nghiệp với học sinh và giáo viên trong trường.

2.2. Yêu cầu đối với phương tiện do lái xe phụ trách

– Loại xe:

– Màu sắc:

– Biển số:

– Tình trạng:

– Địa điểm lấy/trả xe:

Điều 3. Thời hạn công việc

– Bên A đồng ý thuê bên B tiến hành công việc đảm nhiệm trong thời hạn 12 (mười hai) tháng liên tục, kể từ ngày …/…/… đến hết ngày …/…/…

– Trường hợp hết thời hạn nêu trên mà các bên vẫn mong muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng, các bên cùng nhau ký Phụ lục gia hạn hợp đồng. Thời hạn công việc lúc này phụ thuộc vào thời hạn được ghi nhận trong Phụ lục.

Điều 4. Chế độ làm việc

4.1. Thời gian làm việc:

– Bên B làm việc theo ca, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

+ Ca 1: từ 6:00 đến 8:00

+ Ca 2: từ 16:30 đến 18:30

– Thời gian làm việc có thể thay đổi theo thỏa thuận, phù hợp với giờ học của nhà trường.

– Thời giờ nghỉ ngơi (nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ hằng tuần, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương) theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

– Trường hợp bên B nghỉ đột xuất thì phải báo trước cho bên A muộn nhất là 24 giờ trước thời điểm nghỉ. Bên B không được nghỉ đột xuất quá 3 ngày liên tiếp.

4.2. Thù lao lái xe và phương thức thanh toán:

– Mức thù lao: 10.000.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn)

– Bên B chi trả các khoản phí, lệ phí, xăng xe, nhiên liệu liên quan đến vận hành, dừng/đỗ xe ngay tại thời điểm phát sinh trên đường vận chuyển. Bên A chịu trách nhiệm hoàn trả các khoản chi phí nói trên cho bên B vào thời điểm thanh toán thù lao lái xe.

– Bên A tiến hành xem xét, đánh giá và trả thưởng hàng tháng cho bên B nếu bên B hoàn thành tốt công việc đảm nhiệm. Mức thưởng do các bên thỏa thuận tại thời điểm thưởng nhưng không vượt quá 50% mức thù lao nói trên.

– Bên A thanh toán thù lao, tiền thưởng và các khoản hỗ trợ khác (nếu có) cho bên B vào ngày mùng 5 hàng tháng, bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản sau của bên B:

   Chủ tài khoản: …

   Số tài khoản: …

   Ngân hàng: …                    

   Chi nhánh: …

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên A

– Yêu cầu bên B đưa đón đúng sĩ số lớp… theo đúng lộ trình vận chuyển;

– Yêu cầu bên B chịu toàn bộ trách nhiệm nếu xảy ra thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản của học sinh trên xe;

– Thông báo bằng điện thoại đầy đủ, chính xác các yêu cầu cụ thể, thời gian, địa điểm đón/trả từng học sinh lớp… muộn nhất là 2 giờ trước mỗi ca làm việc của bên B;

– Chỉ định người giám hộ học sinh lớp… cùng làm việc theo ca với bên B;

– Thanh toán đầy đủ, đúng hạn thù lao lái xe cho bên B;

– Hỗ trợ, giúp đỡ bên B xử lý các vấn đề phát sinh dọc đường.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Yêu cầu bên A thanh toán đầy đủ, đúng hạn thù lao lái xe và các chi phí dọc đường khác;

– Từ chối chuyên chở học sinh lớp… nếu phát hiện học sinh có tình trạng sức khỏe không phù hợp với việc vận chuyển, nếu tiếp nhận vận chuyển sẽ gây nguy hiểm cho chính học sinh đó hoặc những học sinh khác trong lớp;

– Phối hợp với nhân viên giám hộ do bên A chỉ định nhằm quản lý, giám sát số lượng học sinh lên/xuống xe;

– Đảm bảo đưa đón học sinh lớp… an toàn từ nhà đến trường và từ trường về nhà;

– Bảo đảm thời gian xuất phát theo dự kiến.

– Kiểm tra tình trạng xe trước khi vận hành và thông báo cho bên A về mọi mất mát, hư hỏng (nếu có);

– Chịu trách nhiệm trông giữ, bảo quản xe trong lộ trình vận chuyển;

– Lấy/trả xe đúng địa điểm thỏa thuận.

Điều 7. Bồi thường thiệt hại

– Trường hợp tính mạng, tinh thần, thể trạng hoặc tài sản của học sinh trên xe bị thiệt hại trong quá trình bên B đưa đón thì bên B phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

– Bên B không phải bồi thường thiệt hại về tính mạng, tinh thần, thể trạng hoặc tài sản của học sinh trên xe nếu thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của học sinh hoặc do sự kiện bất khả kháng.

Điều 8. Bất khả kháng

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

– Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự.

– Bên gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh do sự kiện bất khả kháng.

Điều 9. Giải quyết tranh chấp

– Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này đều được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải giữa các bên.

– Trường hợp hòa giải không thành, các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân nơi bên A đặt trụ sở tiến hành giải quyết. Trong quá trình giải quyết tại Tòa án, các bên vẫn tiếp tục thưc hiện các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng này, trừ quyền và nghĩa vụ là nội dung của tranh chấp.

Điều 10. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

– Hết thời hạn thỏa thuận;

– Theo thỏa thuận khác giữa các bên (nếu có);

– Bên B không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng vì vấn đề sức khỏe.

Điều 11 Hiệu lực hợp đồng

– Hợp đồng có hiệu lực 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày ký.

– Hợp đồng gồm 05 (năm) trang, được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản. Trường hợp các bên ký kết Phụ lục hợp đồng thì Phụ lục được xem là bộ phận không thể tách rời và có giá trị pháp lý như những điều khoản được ghi nhận trong Hợp đồng này.

                  Bên A                                                                                 Bên B

        (Ký tên, đóng dấu)                                                                      (Ký tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

  • Hợp đồng thuê xe tự lái
  • Hợp đồng thuê lái xe
  • Hợp đồng phân phối độc quyền thực phẩm chức năng
  • Sinh viên có cần đăng ký tạm trú
  • Đơn xin chuyển trường cho học sinh tiểu học
  • Biên bản coi thi tiểu học