Menu Đóng

Hợp đồng thuê nhân viên quản lý

Hợp đồng thuê nhân viên quản lý cần được các bên ghi nhận với những nội dung nào, nên được xác lập dựa trên những căn cứ pháp luật nào, để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn theo dõi biểu mẫu của chúng tôi.

Định nghĩa Hợp đồng thuê nhân viên quản lý

Hợp đồng thuê nhân viên quản lý là thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về các cơ sở để xác lập quan hệ lao động. Nội dung công việc chính là những khía cạnh liên quan tới việc điều hành trực tiếp, quản lý giám sát hoạt động tại một cơ sở nào đó.

Mẫu Hợp đồng thuê nhân viên quản lý

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

­­­Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2020

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ

Số: 24/2020/HĐDV

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

– Căn cứ Bộ luật lao động 2019;

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày 28 tháng 07 năm 2020. Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ DỊCH VỤ( Sau đây gọi tắt là bên A):

Tên công ty: ………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………………….

Mã số thuế:…………………………………………………………

Đại diện :………………………Chức vụ:………………………….

Số tài khoản:………………………Tại ngân hàng:……………….Chi nhánh:……

Căn cứ đại diện:…………………………………………………….

BÊN NHẬN DỊCH VỤ( Sau đây gọi tắt là bên B):

Ông/bà:………………………………………………………………..

Số chứng minh nhân dân: ……………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………………………….

Số tài khoản:………………Tại ngân hàng:…………… Chi nhánh:………….

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng số 24/2020/HĐDVvới những nội dung sau:

Điều 1: Phạm vi dịch vụ

1. Bên A đồng ý thuê bên B thực hiện các công việc quản lý nhà hàng ẩm thực ………………………….. có  địa chỉ tại …………………………….. trong thời gian từ ngày…/…/… đến hết ngày …/…/…

Điều 2: Tiêu chuẩn công việc

2.1. Đối với nhân viên quản lý

– Trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT loại Khá trở lên.

– Lý lịch rõ ràng, không có tiền án tiền sự, có đạo đức nghề nghiệp.

– Có sức khoẻ tốt phù hợp với tính chất và yêu cầu của công việc (yêu cầu bên B cung cấp giấy khám sức khoẻ hợp lệ trong 01 tháng gần nhất)

– Cẩn trọng, trung thực, tỉ mỉ trong công việc.

– Kinh nghiệm làm việc: Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

2.2. Đối với công việc

– Luôn nắm bắt được tình hình nhân sự, công việc trong phạm vi quản lý của mình.

– Thực hiện công việc đúng giờ, nhanh nhẹn, cẩn trọng và đạt hiệu quả tốt nhất có thể.

Điều 3: Địa điểm, thời gian và thời hạn thực hiện công việc

– Địa điểm làm việc: Nhà hàng ẩm thực  …………….có địa chỉ tại ………………………………

– Thời gian làm việc: Làm việc vào tất cả các ngày trong tuần kể cả Lễ, Tết.

+  Ca 1 từ 9h sáng tới 14h cùng ngày.

+ Ca 2  từ 17h30 tới 22h cùng ngày.

– Thời hạn thực hiện: Từ ngày…/…/… đến hết ngày …/…/….

Điều 4: Thực hiện công việc

Bên B thực hiện các công việc như đã được đào tạo ( nếu chưa có kinh nghiệm) đã quy định tại Điều 1 Hợp đồng này để quản lý nhà hàng, cụ thể như sau:

– Xây dựng hệ thống quản lý cho nhà hàng

– Điều hành – điều phối hoạt động kinh doanh          

– Quản lý tài chính nhà hàng

– Quản lý nhân sự                                                 

– Quản lý tài sản, hàng hóa

– Thực hiện các công việc hợp pháp khác khi có chỉ thị từ cấp trên.

Điều 5: Rủi ro

Trong trường hợp xảy ra sự cố với nguyên nhân khách quan làm hư hại tài sản, ảnh hưởng tới sức khoẻ của bên B thì bên A sẽ chịu trách nhiệm cho những thiệt hại này.

– Trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của bên B gây ra thiệt hại thì bên B sẽ chịu trách nhiệm cho những thiệt hại này.

– Những thiệt hại vì các nguyên nhân khác, hai bên sẽ chịu trách nhiệm theo như đã cam kết tại Điều 7.

Điều 6: Chi phí đào tạo

– Trường hợp chưa có kinh nghiệm làm việc, bên B sẽ được học một khoá đào tạo do bên A tổ chức.

– Khoá học kéo dài trong thời gian từ ngày …/…/… tới ngày …/…/…

– Chi phí đào tạo sẽ do bên A chi trả hoàn toàn.

+ Chi phí này bao gồm: tài liệu, cơ sở vật chất, vật dụng thiết bị dùng cho quá trình học việc.

+ Chi phí này không bao gồm: chi phí đi lại phục vụ việc học, các chi phí phát sinh khác ngoài Hợp đồng

Điều 7: Bảo mật

– Bên B không được tiết lộ các thông tin bảo mật về công thức chế biến món ăn, đồ uống; doanh thu hàng tháng; thông tin nhân sự; chiến lược kinh doanh của bên A trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng và sau khi kết thúc Hợp đồng.

– Nếu vi phạm quy định trên, bên B sẽ phải chịu bồi thường cho bên A và chịu trách nhiệm trước pháp luật cho hành vi vi phạm này.

Điều 8: Cam kết của các bên

8.1. Cam kết bên A

– Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

– Đảm bảo môi trường làm việc phù hợp, an toàn cho bên B.

– Cam kết thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm, lương, thưởng, cho bên B.

8.2. Cam kết bên B

– Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên B đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với tính xác thực của những thông tin này khi có thiệt hại xảy ra.

– Không được bỏ giữa chừng hoặc nhờ người thay thế khi chưa có sự cho phép từ phía bên A, trừ trường hợp bất khả kháng (sức khoẻ yếu).

– Cam kết làm việc cho đến hết thời hạn đã quy định trong Hợp đồng này, trừ trường hợp bất khả kháng.

– Cam kết tuyệt đối chấp hành và chịu trách nhiệm các quy định của bên A về an ninh, an toàn lao động.

Điều 9: Lương, thưởng, phí hỗ trợ

– Lương cơ bản: …………………… VNĐ/ tháng

– Thưởng: Kể từ tháng làm việc thứ 02, bên B sẽ được nhận một khoảng tiền thưởng là …….cho mỗi tháng.

– Hỗ trợ ăn trưa, đi lại: ………………………

Điều 10: Phát sinh giờ làm

Trường hợp làm thêm giờ theo yêu cầu của bên A, thù lao cho mỗi giờ làm của bên B được tính như sau:

– Đối với thời gian ban ngày vào các ngày thường: ………. VNĐ/ giờ

– Đối với thời gian ban đêm vào các ngày thường: ………… VNĐ/ giờ

– Đối với thời gian ban ngày và ban đêm các ngày Lễ, Tết, thù lao sẽ gấp đôi so với thù lao làm thêm giờ của các ngày thường.

Điều 11: Phương thức thanh toán

– Số tiền đã thoả thuận tại Điều 9 sẽ được bên B trả cho bên A trong khoảng từ ngày … tới ngày….hàng tháng.

– Cách thức: Trả trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Bên A sẽ trả trực tiếp cho :

Ông:………………………………….      Sinh năm:…………

Chức vụ:………………………

Chứng minh nhân dân số:………………….. do CA………… cấp ngày…./…../…….

Hoặc nếu thanh toán chuyển khoản thì sẽ theo thông tin sau:

Số tài khoản:……………………………………………………………..

Tại ngân hàng:……………………………Chi nhánh:……………………

Ngoài ra, nếu trong quá trình thực hiện Hợp đồng này mà có phát sinh thêm các chi phí ngoài (bao gồm cả thuế/lệ phí/…) thì bên … sẽ gánh chịu các chi phí này.

Điều 12: Quyền lợi và nghĩa vụ bên A

– Được cung cấp chính xác và đầy đủ các thông tin cần thiết đã quy định tại Hợp đồng này từ bên B.

– Thực hiện đúng và đẩy đủ các công việc quy định tại Hợp đồng này.

– Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn cho bên B như đã quy định tại Hợp đồng này.

– Có trách nhiệm báo cho bên B biết thời gian nghỉ lễ dài ngày để bên B lên kế hoạch quản lý cụ thể.

– Bên A có trách nhiệm tạo điều kiện để bên B thực hiện tốt công việc của mình.

– Các quyền, nghĩa vụ khác quy định tại Hợp đồng này và quy định pháp luật.

Điều 13: Quyền lợi và nghĩa vụ bên B

– Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu mà bên A yêu cầu.

– Thực hiện đúng và đầy đủ các công việc đã quy định tại Hợp đồng này.

– Thực hiện đúng nội quy và quy định của bên A

– Được thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn từ bên A như đã quy định tại Hợp đồng này.

– Các quyền, nghĩa vụ khác quy định tại Hợp đồng này và quy định pháp luật.

Điều 14: Phạt vi phạm

– Nếu bên A không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình đã ghi nhận tại Hợp đồng này thì bên A sẽ bị phạt số tiền cụ thể là :………………… VNĐ (Bằng chữ:………………………….) cho lần đầu vi phạm. Nếu vi phạm những lần tiếp theo, mức phạt sẽ gấp đôi so với lần vi phạm gần nhất trước đó.

– Nếu bên B không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình đã ghi nhận tại Hợp đồng này thì bên B sẽ bị phạt số tiền cụ thể là :………………… VNĐ (Bằng chữ:………………………….) cho lần đầu vi phạm. Nếu vi phạm những lần tiếp theo, mức phạt sẽ gấp đôi so với lần vi phạm gần nhất trước đó.

– Trường hợp bên B vi phạm quy định về cam kết thời gian làm việc, bên B sẽ phải hoàn trả gấp… lần chi phí đào tạo cho bên A.

Điều 15: Bồi thường thiệt hại

– Trong quá trình thực hiện dịch vụ, nếu có thiệt hại xảy ra do lỗi của bên nào thì bên đó chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc gây thiệt. Mức bồi thường thiệt hại sẽ được hai bên thoả thuận tại thời điểm xảy ra thiệt hại đó.

– Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng gây trở ngại hoặc thiệt hại trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên có trách nhiệm ngay lập tức khắc phục và tiếp tục thực hiện hợp đồng.

Điều 16: Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện ….lần và phải được lập thành văn bản. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 17: Chấm dứt hợp đồng

17.1.Hợp đồng này sẽ được chấm dứt trong các trường hợp sau:

– Khi các bên thực hiện xong các quyền, nghĩa vụ và kết thúc thời hạn quy định trong Hợp đồng này.

– Khi một bên vi phạm hợp đồng, hai bên đã cố gắng giải quyết nhưng Hợp đồng trên thực tế vẫn không thể tiếp tục thực hiện được thì phía bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Các bên sẽ hoàn thành các quyền, nghĩa vụ của mình tính tới thời điểm Hợp đồng này chấm dứt.

– Hợp đồng có thể được chấm dứt do sự thỏa thuận của các bên bằng văn bản.

17.2. Lý do khách quan chấm dứt hợp đồng

– Hợp đồng có thể chấm dứt trong trường hợp có dịch bệnh, thiên tai xảy ra, hai bên đã cố gắng tìm mọi cách khắc phục nhưng Hợp đồng vẫn không thể thực hiện được trên thực tế.

– Quy định pháp luật ban hành có điều cấm liên quan tới việc thực hiện Hợp đồng này.

Điều 18: Hiệu lực hợp đồng

– Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …… tháng ….. năm …… đến ngày …… tháng ….. năm ………

– Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi hết hiệu lực không quá 10 ngày. Bên ……….. có trách nhiệm tổ chức và chuẩn bị thời gian địa điểm thanh lý.

– Hợp đồng này được làm thành …………… bản, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ ……… bản.

       Ký tên A                                                                                        Ký tên B

        Ký và ghi rõ họ tên                                                                        Ký và ghi rõ họ tên

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191