T4. Th12 6th, 2023

Kế hoạch an toàn giao thông là văn bản của cá nhân, tổ chức (tổ dân phố, trường học….) lập nên nhằm mục đích tuyên truyền an toàn giao thông trong khú phố hoặc trong trường học….

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu bản Kế hoạch an toàn giao thông


ỦY BAN NHÂN DÂN ……

Số: ………./KHATGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

 

Hà Nội, ngày…..tháng….năm…..

BẢN KẾ HOẠCH AN TOÀN GIAO THÔNG

I.Mục đích

-Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông

-Ngăn chặn, đẩy lùi các vi phạm an toàn giao thông trong năm ….-…..

II.Yêu cầu

III. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

1.Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ

– Giáo dục nắm vững các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, trọng tâm là: các quy tắc giao thông đường bộ phù hợp; quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy; quy định về điều kiện được điều khiển mô tô, xe gắn máy; quy định về nồng độ cồn trong máu hoặc trong hơi thở khi điều khiển mô tô, xe gắn máy.

– Phổ biến các kiến thức về bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; cảnh báo các lỗi vi phạm thường mắc phải, nguy cơ tai nạn và hậu quả phải gánh chịu khi vi phạm.

– Giáo dục, nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông

2.Một số khẩu hiệu tuyên truyền an toàn giao thông trong các nhà trường, cụ thể như sau:

IV. Nhiệm vụ trọng tâm

1.Nhiệm vụ của Chi Bộ

– Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các bộ phận đoàn thể triển khai thực hiện đến người dân

– Làm tốt công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ, đường thủy. Tạo điều kiện có thể để các bộ phận hoạt động đạt hiệu quả

2.Nhiệm vụ của các bộ phận đoàn thể

a/ Đối với công đoàn cơ sở

b/Đối với Đoàn thanh niên :

c/ Đối với Đội thiếu niên:

V.Tổ chức thực hiện

1.Chi Bộ xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các bộ phận đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về cấp trên.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vụ việc nghiêm trọng về an toàn giao thông xảy ra, các bộ phận cần khẩn trương báo cáo ngay về tổ dân phố để biết và báo cáo cấp trên.

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông của địa phương, yêu cầu các bộ phận đoàn thể, các tổ chuyên môn và người dân căn cứ để thực hiện nghiêm túc trong giai đoạn …..-…..

TM ỦY BAN NHÂN DÂN ………….

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: