Kế hoạch an toàn người bệnh là văn bản do các  chủ thể có thẩm quyền tiến hành xây dựng về nội dung an toàn đối với người bệnh nhằm mục đích đảm bảo cho sức khỏe  cho tất cả các bệnh nhân khi điều trị tại cơ sở được an toàn nhất. Dưới đây là mẫu văn bản kế hoạch an toàn người bệnh cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Kế hoạch an toàn người bệnh


SỞ Y TẾ TỈNH…..

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….,ngày….tháng….năm…..

KẾ HOẠCH AN TOÀN NGƯỜI BỆNH

Căn cứ…………………….;

Sở y tế tỉnh….. triển khai kế hoạch an toàn phòng bệnh đến các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

Thời gian bắt đầu thực hiện kể từ ngày…/…./…… trên tất cả các cơ sở y tế trong tỉnh………..

I.Đánh giá kết quả sơ bộ triển khai kế hoạch an toàn người bệnh trong những năm gần đây.

1.Thuận lợi

-……………………………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………………………..

2.Khó khăn

-……………………………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………………………..

3.Kết quả đạt được

-……………………………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………………………..

II.Nội dung kế hoạch an toàn người bệnh

1.Cơ sở vật chất :

– Phải đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị có sẵn tại các vị trí phòng bệnh để hỗ trợ cho việc khám chữa bệnh được thuận tiện hơn.

-Trang thiết bị phải đạt tiêu chuẩn theo quy định .

-Không sử dụng các thiết bị đã hết hạn sử dụng hoặc hỏng hóc gây nguy hiểm đến bệnh nhân, các trường hợp này phải báo cáo lại để kịp thời thay đổi, sửa chữa, khắc phục.

-……………………………………………………………………………………..

2. Trình độ chuyên môn

Mỗi cơ sở phải có ít nhất …. Bác sĩ và ….. nhân viên y tế hỗ trợ

– Đối với bác sĩ phải đảm bảo trình độ chuyên môn đạt:……….. trở lên.

–  Đối với nhân viên y tế phải đảm bảo trình độ chuyên môn đạt:……….. trở lên.

-……………………………………………………………………………………..

3. Thái độ làm việc

– Tất cả các Bác sĩ, nhân viên y tế và những người khác có liên quan làm việc tại cơ sở phải nghiêm túc trong công việc, làm việc có trách nhiệm.

– Thái độ nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ bệnh nhân đến thăm khám.

– Không được lơ là, thờ ơ khi bệnh nhân cần sự giúp đỡ

– Khám, chữa bệnh bằng tất cả lương tâm nghề nghiệp, khả năng của mình

-……………………………………………………………………………………..

4. Vệ sinh khu vực

-Luôn đảm bảo vệ sinh khu vực phải sạch sẽ, đặc biệt nơi phòng bệnh.

-Trường hợp để phát tán ổ bệnh do không dọn dẹp vệ sinh môi trường sẽ bị xử lý theo quy định chung của Sở y tế.

-……………………………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………………………..

Ngoài ra các nhân viên khác được thuê để xử lý, dọn dẹp khu vực phòng bệnh phải đáp ứng được một số yêu cầu như:

-……………………………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………………………..

III. Báo cáo thực hiện

Kể từ ngày triển khai kế hoạch, các cơ sở y tế có trách nhiệm thực hiện và theo dõi để báo cáo lại quá trình thực hiện kế hoạch .

Sở y tế tỉnh….sẽ tiến hành kiểm tra bất cứ lúc nào nếu phát hiện tình trạng không đảm bảo an toàn người bệnh hay khu vực sẽ bị xử lý tùy theo mức độ nghiêm trọng của việc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ.

-……………………………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………………………..

Kế hoạch  an toàn người bệnh sẽ được triển khai đến tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh…….

Các đơn vị có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và chính xác đảm bảo kế hoạch được diễn ra hiệu quả nhất./.

SỞ Y TẾ TỈNH………….

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: