Menu Đóng

Kế hoạch an toàn thực phẩm

Kế hoạch an toàn thực phẩm là văn bản của tổ chức (trường học, khu dân cư) thiết lập với mục đích đảm bảo an toàn thực phẩm trong cộng đồng dân cư hoặc trong nhà trường và tuyên truyền việc đảm bảo an toàn thực phẩm…

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Kế hoạch an toàn thực phẩm


TRƯỜNG MẦM NON……………

Số: ………./KHATTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

 

Hà Nội, ngày…..tháng….năm…..

BẢN KẾ HOẠCH AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM HỌC …..-…..

Căn cứ …………………..

Căn cứ tình hình thực tế trường Mầm Non …………. xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong năm …….-…… như sau:

I.Mục đích, yêu cầu:

-Nâng cao nhận thức, thực hành đúng về an toàn vệ sinh thực phẩm ………..

-Khống chế ngộ độc thực phẩm ……….

II.Nội dung và giải pháp:

1.Công tác tuyên truyền:

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ‘Luật an toàn thực phẩm’, các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác ATVSTP trong trường học…………

– Tuyên chuyền nâng cao nhận thức về ATVSTP cho học sinh, phụ huynh…….

2. Đảm bảo điều kiện chế biến và tổ chức bữa ăn tập thể cho học sinh tại các trường có tổ chức ăn bán trú.

2.1 Nhà trường trường tổ chức ăn bán trú cho trẻ thực hiện đúng các quy định về điều kiện vệ sinh ATVSTP của bếp ăn tập thể, được cấp giấy chứng nhận “Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm”.

2.2   Nhà trường sử dụng nước sạch trong sinh hoạt và ăn, uống cho các cháu.  Định kỳ nhà trường lấy mẫu xét nghiệm theo quy định (6 tháng/ lần). ngay từ đầu năm học nhà trường sử dụng nước uống đóng chai có ký hợp đồng, thoa thuận chặt chẽ và chỉ sử dụng nước uống đóng bình đã được công bố hợp quy chuẩn của các cơ sở sản xuất được cấp giấy chứng nhận “Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm”.

2.3  Thành lập Ban chỉ đạo bán trú, lập các tổ phục vụ bán trú ( tổ tiếp phẩm, tổ cấp dưỡng, tổ quản sinh … ) quy định trách nhiệm cho từng tổ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Hằng ngày, phân công lãnh đạo nhà trường trực bán trú, phân công người tiếp quản thực phẩm, kiểm tra chất lượng, định lượng thực phẩm tươi sống, giám sát khâu chế biến, chia, cấp phát thức ăn, lưu mẫu thức ăn theo quy định. Thực hiện công tác tự kiểm tra hàng tuần, hàng tháng ghi đầy đủ biên bản kiểm tra.

2.4  Thực hiện công tác xã hội hóa trong việc cải tạo cơ sở vật chất phục vụ tổ chức bán trú. Tăng cường đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác nuôi dưỡng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh

3. Đảm bảo chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, kiểm  soát ngộ độc thực phẩm và bệnh lây truyền qua thực phẩm:

– Xây dựng kế hoạch triển khai công tác vệ sinh ATVSTP năm học 2017-2018

III. Phân công thực hiện

1.Nhà trường:
2 Cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trên đây là kế hoạch chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm của trường Mầm Non …………… năm ……-….., đề nghị các đ/c CB, GV, NV trong trường nghiêm túc thực hiện. khi thực hiện có gì vương mắc cần trao đổi xin các đ/c phản ánh về BGH để được hướng dẫn, giải đáp kịp thời!

HIỆU TRƯỞNG

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191