Mẫu Kê khai lệ phí trước bạ nhà đất


ỦY BAN NHÂN DÂN                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   ……………………………..                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU KÊ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT

[01] Kỳ tính thuế: Tháng…. năm ………..

  [02] Lần đầu:   [03] Bổ sung lần thứ :    

[04] Người nộp thuế :……………………………………………………………………………….

[05] Mã số thuế: ……………………………………………

[06] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: ………………. [08] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….

[09] Điện thoại: ………………… [10] Fax: ……………… [11] Email: ………………..

[12] Số tài khoản: ……………………… [13] tại Ngân hàng / KBNN:……………..

[14] Nghề nghiệp/ lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chính :……………………….

[15] Văn bản uỷ quyền: …………………………………

[16] Đại lý thuế (nếu có) :……………………………..

[17] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

[18] Địa chỉ:…………………………………………………..

[19] Quận/huyện: ………………. [20] Tỉnh/Thành phố: ……………………………..

[21] Điện thoại: ………………… [22] Fax: ……………… [23] Email: ………………

[24] Hợp đồng đại lý thuế số :………………………………..ngày ………………………..

ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:

1.      Đất:

1.1  Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………….

1.2  Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):……………………………….

1.3  Mục đích sử dụng đất:……………………………………………………………………….

1.4  Diện tích (m2):………………………………………………………………………………….

1.5  Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):……………………………………….

a)     Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:……………………………………….

Địa chỉ người giao QSDĐ:…………………………………………………………….

b)     Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày………. tháng……. năm…………

1.6  Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):………………………………………………

2.      Nhà:

2.1.           Cấp nhà:…………………………………. Loại nhà:…………………………………

2.2.           Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):……………………………………………….

2.3.            Nguồn gốc nhà:

a)     Tự xây dựng:

– Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):…………………..

b)     Mua, thừa kế, cho, tặng:

– Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà:……., ngày……tháng……năm……

3. Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho:

………………………………………………………….

4        Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ:

………………………………………………………….

5. Giấy tờ có liên quan, gồm:

………………………………………………………….

Số tiền phí, lệ phí phải nộp:…………………………………

(Ghi bằng chữ:……………………………………………… )

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

 

XÁC NHẬN CỦA UBND

 ……., ngày……tháng……năm……

NGƯỜI KÊ KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: