Mẫu Kê khai lệ phí trước bạ ô tô


CHI CỤC THUẾ QUẬN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        ……………………………..                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  PHIẾU KÊ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ Ô TÔ

[01] Kỳ tính thuế: Tháng…. năm ………..

  [02] Lần đầu:   [03] Bổ sung lần thứ :    

[04] Người nộp thuế :……………………………………………………………………………….

[05] Mã số thuế: ……………………………………………

[06] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: ………………. [08] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….

[09] Điện thoại: ………………… [10] Fax: ……………… [11] Email: ………………..

[12] Số tài khoản: ……………………… [13] tại Ngân hàng / KBNN:……………..

[14] Nghề nghiệp/ lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chính :……………………….

[15] Văn bản uỷ quyền: …………………………………

[16] Đại lý thuế (nếu có) :……………………………..

[17] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

[18] Địa chỉ:…………………………………………………..

[19] Quận/huyện: ………………. [20] Tỉnh/Thành phố: ……………………………..

[21] Điện thoại: ………………… [22] Fax: ……………… [23] Email: ………………

[24] Hợp đồng đại lý thuế số :………………………………..ngày ………………………..

 1. Đặc điểm tài sản
 2. Loại tài sản:…………………………………………
 3. Nước sản xuất:…………………………………….
 4. Năm sản xuất:……………………………………..
 5. Dung tích xi lanh:………………………………..
 6. Công suất:……………………………………………
 7. Số chỗ ngồi:…………………………………………
 8. Số khung:…………………………………………….
 9. Số máy:……………………………………………….
 10. Biển kiểm soát:……………………………………
 11. Số đăng ký:…………………………………………
 12. Trị giá tài sản:……………………………………..
 13. Nguồn gốc tài sản

………………………………………………………………….

 • Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ (lý do):

………………………………………………………………….

 • Các giấy tờ có liên quan

………………………………………………………………….

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN THUẾ

……., ngày……tháng……năm……

NGƯỜI KÊ KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: