Menu Đóng

Mẫu Bảng kê các đơn vị thành viên

Mẫu số 01-ĐK-TCT-BK01 : Mẫu Bảng kê các đơn vị thành viên (Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

BẢNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)

 

STT Mã số thuế Tên gọi Số nhà, đường phố (thôn, xóm) Phường/xã Quận/huyện Tỉnh/thành phố
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Mẫu Bảng kê các đơn vị thành viên

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191