Menu Đóng

Mẫu Bảng kê các đơn vị trực thuộc

Mẫu số 01-ĐK-TCT-BK02: Mẫu Bảng kê các đơn vị trực thuộc (Kể cả các đơn vị sự nghiệp, văn phòng đại diện có phát sinh nghĩa vụ thuế và trực tiếp kê khai nộp thuế với cơ quan thuế) (Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)


BẢNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

(Kể cả các đơn vị sự nghiệp, văn phòng đại diện có phát sinh nghĩa vụ thuế

và trực tiếp kê khai nộp thuế với cơ quan thuế)

(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)

 

STT Mã số thuế Tên gọi Số nhà, đường phố (thôn xóm) Phường/xã Quận/huyện Tỉnh/thành phố

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191