Menu Đóng

Mẫu Bảng kê các văn phòng đại diện của đơn vị trực thuộc

Mẫu Bảng kê các văn phòng đại diện của đơn vị trực thuộc

Mẫu số 02-ĐK-TCT-BK01: BẢNG KÊ CÁC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, VĂN PHÒNG GIAO DỊCH (Kèm theo Mẫu số 02-ĐK-TCT)
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

BẢNG KÊ
CÁC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

(Kèm theo Mẫu số 02-ĐK-TCT)

 

STT Tên gọi Địa chỉ Phường/xã Quận/huyện Tỉnh/thành phố

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191