Menu Đóng

Mẫu Bảng kê các văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch

Mẫu số 01-ĐK-TCT-BK03: Mẫu Bảng kê các văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch; ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, KHO HÀNG TRỰC THUỘC (Không hoạt động kinh doanh, không kê khai nộp thuế với cơ quan thuế) (Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

BẢNG KÊ
CÁC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, VĂN PHÒNG GIAO DỊCH; 
ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, KHO HÀNG TRỰC THUỘC

(Không hoạt động kinh doanh, không kê khai nộp thuế với cơ quan thuế)

(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)

 

STT Tên gọi Số nhà,đường phố (thôn xóm) Phường/xã Quận/huyện Tỉnh/thành phố

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191