T6. Th12 1st, 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

   Hà Nội, ngày .. tháng… năm

BIÊN BẢN BÀN GIAO TIỀN MẶT

(V/v bàn giao tiền mua bán quần áo)

Hôm nay, ngày … tháng … năm…hai bên cùng nhau bàn giao tiền mặt về số tiền mua bán quần áo tại địa chỉ………

  1. Thông tin các bên có mặt:

Bên bán:Tên công ty: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ab

Mã số thuế: 154647543       Số tài khoản:19652654  

Chi nhánh: Ngân hàng công thương chi nhánh Thanh Xuân

Ngân hàng: Vietinbank

Địa chỉ: 120 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 023654921                   Số fax: 59561

Người đại diện theo pháp luật: Nguyên Minh Nam       Chức vụ: Giám đốc

Bên mua:

Tên Ông/bà: Nguyễn Anh                     Giới tính: Nam

Ngày sinh: 25/12/1988       Dân tộc: Kinh

Số cmnd: 618415318  Nơi cấp CAHN   Ngày cấp 22/12/2015

Địa chỉ: 622 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tài khoản Ngân hàng: 649421874     Chi nhánh: Vietinbank

Số điện thoại:025418749

  • Vào lúc 9 giờ ngày … tháng…năm…..tại địa chỉ….. Bên Mua bàn giao tiền mặt số tiền mua bán quần áo mà bên Mua đã đặt hàng;
  • Số tiền mặt mà bên Mua sẽ giao cho bên bán bằng giá trị trong hợp đồng số…..ngày .. tháng … năm… mà các bên đã ký kết với số tiền……..vnđ(bằng chữ:….) Số tiền hàng hóa đã bao gồm thuế vat;
  • Bên bán thực hiên việc xuất hóa đơn giá trị hàng hóa cho bên mua theo giá trị thanh toán;
  • Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.
Đại diện bên AĐại diện bên B