Mẫu công văn thu hồi tài sản: văn bản được sử dụng trong trường hợp tài sản của công ty có lỗi phải thu hồi thì công ty ra thông báo thu hồi tài sản gửi tới những người đang sử dụng tài sản do công ty sản xuất

Mẫu công văn thu hồi tài sản


CÔNG TY …

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

 CÔNG VĂN THU HỒI TÀI SẢN

Kính gửi: ….

Công ty … xin thông báo về việc thu hồi tài sản công ty đối với tài sản bị lỗi của công ty sau đây:

1/ Tài sản thu hồi:

Loại tài sản/Product type XE Ô TÔ
Nhãn hiệu-Kiểu xe/Brand …..
Kiểu mẫu/Model …..
Số khung/Chassis number …..
Số máy/Engine number …..
Năm sản xuất/Manufacturing Date …..

2/ Căn cứ thực hiện việc thu hồi:

Do dòng xe … bị mắc lỗi ở hệ thống dây điện có thể gây hỏa hoạn trong một số trường hợp. Do đó Công ty … ra quyết định thu hồi dòng xe …

3/ Thời hạn thu giữ:

Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo.

4/ Địa điểm thu giữ:

Tại …

5/ Công văn thu hồi tài sản cũng đã được gửi đến toàn thể khách hàng đang sử dụng dòng xe này.

Trân trọng!

Công ty ….

Giám đốc

(Ký tên và đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: