Menu Đóng

Mẫu đề nghị sửa chữa máy tính

Mẫu đề nghị sửa chữa máy tính là văn bản như thế nào, được viết ra sao, xin mời các bạn theo dõi mẫu dưới đây để dễ dàng xác lập hơn khi cần thiết.

Định nghĩa văn bản đề nghị sửa chữa máy tính

Đề nghị sửa chữa máy tính thường được dùng trong môi trường văn phòng, khi cơ sở vật chất gặp phải vấn đề và buộc phải sửa chữa thay thế. Tuy nhiên việc này không được tiến hành kịp thời, đúng lúc dẫn tới những thiệt hại, bất tiện không đáng có. Vì những lẽ trên chủ thể bị ảnh hưởng làm mẫu văn bản này để gửi tới chủ thể có thẩm quyền, chức năng hối thúc thực hiện nghĩa vụ, công tác bảo trì, thay mới cơ sở vật chấp nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất cho công việc.

Mẫu đề nghị sửa chữa máy tính

CÔNG TY …
PHÒNG/BAN
————-
Số:…/…..-……
(V/v: Đề nghị sửa chữa máy tính ……)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-
………., ngày … tháng … năm 20……

Kính gửi: Trưởng phòng/ban ………………………………………….

Hiện tại, máy tính tại các vị trí ……………………….. có hiện tượng bị hỏng, không sử dụng bình thường được. Để đảm bảo tiến độ công việc và hoạt động của phòng/ban ……………………………, kính đề nghị Trưởng phòng/ban xem xét và tiến hành sửa chữa, cụ thể như sau:

 • Tên thiết bị:………………………………………………………………………………………………………..
 • Số lượng:……………………………………………………………………………………………………………
 • Vị trí:…………………………………………………………………………………………………………………     
 • Tình trạng hoạt động:…………………………………………………………………………………………..                 
 • Lý do: ……………………………………………………………………………………………………………….                 

Kính mong Trưởng phòng/ban ………………… xem xét và giải quyết sớm đề nghị.

Trân trọng./.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

Tham khảo thêm

 • Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Sửa chữa máy vi tính và thiết bị liên lạc
 • Văn bản đề nghị sửa chữa tài sản
 • Các bước lập công ty sửa chữa xe máy
 • Kinh doanh phần mềm máy tính mã ngành là bao nhiêu, bao gồm những hoạt động gì
 • Văn bản đề xuất sửa chữa
 • Văn bản đề nghị sửa chữa tài sản

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191