Mẫu đề nghị sửa hóa đơn VAT sẽ cần có những nội dung như thế nào là hợp lệ, được soạn thảo ra sao. Xin mời quý độc giả theo dõi mẫu dưới đây của chúng tôi.

Định nghĩa Mẫu đề nghị sửa hóa đơn VAT

Mẫu là văn bản thông thường được sử dụng bởi các tổ chức, đơn vị khi nhận ra có sự sai xót trên hóa đơn đỏ (hóa đơn VAT 10%) mà mình nhận được từ đối tác sau khi sử dụng dịch vụ hoặc mua bán hàng hóa. Việc sai hóa đơn sẽ dẫn tới không thể kê khai nghĩa vụ thuế, vì thế bắt buộc hóa đơn này cần phải được chính đơn vị phát hành tiến hành sửa đổi. Tuy nhiên không phải lúc nào việc này cũng được thực hiện tự giác, vậy đó là căn cứ để sử dụng Mẫu đề nghị sửa chữa hóa đơn VAT 10%.

Mẫu đề nghị sửa hóa đơn VAT

CÔNG TY ………
————————
Số:……./…..-……
(V/v: Đề nghị điều chỉnh hóa đơn GTGT …)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————
…., ngày … tháng … năm 20…

Kính gửi: Công ty……………………………………………

Ngày … tháng … năm 20…, công ty chúng tôi có hoạt động xuất hóa đơn GTGT số ………. ký hiệu ………. cho Công ty …………… Tuy nhiên, do có một số vấn đề phát sinh nên chúng tôi viết đơn này đề nghị điều chỉnh hóa đơn GTTT số …………… ký hiệu ……và xuất hóa đơn GTTT điều chỉnh số ……………. ký hiệu ……….. (nếu có).

Lý do điều chỉnh: ………..

Nội dung đề nghị điều chỉnh:

Nội dung trước điều chỉnh Nội dung sau điều chỉnh
   

Đề nghị xem xét và giải quyết đề nghị./.

Nơi nhận:
……
Lưu VT,….
ĐẠI DIỆN CÔNG TY …………….
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Tham khảo thêm:

  • Mua bán không xuất hóa đơn GTGT có bị điều tra không
  • Tư vấn về thuế và kê khai hóa đơn khi mới thành lập doanh nghiệp
  • Bị người khác lấy thông tin cá nhân để lập công ty và làm giả hóa đơn
  • Hóa đơn gì phải xuất trình cho công an thị trường khi vận chuyển hàng
  • Hợp đồng và hóa đơn không cùng đơn vị cung cấp thì có được không
  • Biên bản chỉnh hóa đơn sai mã số thuế
  • Biên bản chỉnh hóa đơn sai ngày