Mẫu đơn xin đi làm muộn, xin về sớm, giải trình lý do đi trễ, xin phép không tăng ca, giảm giờ làm là những mẫu đơn được sử dụng trong môi trường doanh nghiệp tương đối phổ biến hiện nay.

Trong quá trình lao động, không thể tránh khỏi những lý do cá nhân chủ quan hay khách quan làm ảnh hưởng tới công việc. Nghĩa vụ của người lao động sẽ là phải nhanh chóng giải quyết dứt điểm các vấn đề này nhằm quay lại lịch làm việc thông thường. Tuy nhiên, trong một giới hạn nhất định, để có thể có thời gian giải quyết những tồn tại trên sẽ cần có những điều kiện hỗ trợ từ phía người lao động, đó chính là lúc nên sử dụng các mẫu đơn xin được đi làm trễ, xin về sớm với lý do thực sự chính đáng.

Mẫu đơn xin đi muộn về sớm

Mẫu đơn xin được đi muộn và về sớm so với giờ quy định của cơ quan, tổ chức.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

ĐƠN XIN ĐI MUỘN VỀ SỚM

Kính gửi: – Ban giám đốc công ty

-Phòng hành chính nhân sự

-Trưởng phòng……………….

Căn cứ Luật lao động 2019

Tên tôi là:…………………………..……………………Sinh ngày……………………

Chức vụ:…………………………….….. Vị trí công tác:…………………………..

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:……………. Ngày cấp……………………… Nơi cấp………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………………………………

Nội dung đơn:

Tôi có kí kết hợp đồng với công ty số…./HĐLĐ vào ngày…tháng….năm…..Trong đó có điều khoản về thời gian làm việc sáng từ 8h-11h30 và chiều từ 13h30 -17h30. Nhưng hiện tại do tôi đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi nên muốn xin đi làm muộn 30 phút và về sớm 30 phút tức là sáng đi làm từ 8h30-11h30 và chiều từ 13h30-17h00 để đảm bảo việc chăm sóc con nhỏ . Do đó căn cứ vào khoản 4 điều 137 Bộ luật lao động năm 2019 thì trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Vì vậy trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi mong được công ty xem xét, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian để tôi có thể thực hiện tốt công việc và đảm bảo việc chăm sóc con nhỏ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 Người làm đơn

Đơn xin phép đi làm muộn

Đơn xin phép đi làm muộn trong một thời gian nhất định với những lý do chính đáng, cam kết sẽ khắc phục và đảm bảo công việc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

ĐƠN XIN ĐI LÀM MUỘN

Kính gửi: – Ban giám đốc công ty

-Phòng hành chính nhân sự

-Trưởng phòng……………….

Căn cứ Luật lao động 2019

Tên tôi là:…………………………..……………………Sinh ngày……………………

Chức vụ:…………………………….….. Vị trí công tác:…………………………..

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:……………. Ngày cấp……………………… Nơi cấp………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………………………………

Nội dung đơn:

Tôi có kí kết hợp đồng với công ty số…./HĐLĐ vào ngày…tháng….năm…..Trong đó có quy định về thời gian nghỉ hàng năm được hưởng nguyên lương là 12 ngày làm  việc . Dựa vào đó thì năm nay tôi có xin nghỉ 12 ngày để đi du lịch Đà Nẵng cùng với gia đình. Nhưng do dịch Covid mà khi tôi về Hà Nội thì bị cách ly 14 ngày để đảm bảo sức khỏe cho tôi cũng như cho cộng đồng. Nên căn cứ vào khoản 3 điều 115 Bộ luật lao động năm 2019 thì tôi xin phép nghỉ thêm 14 ngày không hưởng lương để cách ly đảm bảo an toàn cho mọi người.

Kính mong ……. xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 Người làm đơn

Đơn giải trình đi làm muộn

Đơn giải trình lý do về việc đã đi làm muộn xảy ra trước đó, đơn kèm theo những căn cứ chứng minh những gì trình bày trong đơn là sự thật khách quan.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

ĐƠN GIẢI TRÌNH ĐI LÀM MUỘN

Kính gửi: – Ban giám đốc công ty

                       -Phòng hành chính nhân sự

                     -Trưởng phòng……………….

Tên tôi là:…………………………..……………………Sinh ngày……………………

Chức vụ:…………………………….….. Vị trí công tác:…………………………..

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:……………. Ngày cấp……………………… Nơi cấp………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………………………………

Nội dung:

Theo quy định của công ty về thời gian làm việc sáng là từ 8h00, nhưng tôi lại đi làm muộn 1 tiếng so với thời gian quy định của công ty. Do trên đường điều khiển phương tiện giao thông thì tôi đã bị va chạm với một phương tiện khác khiến tôi không thể đi làm đúng giờ. Tôi viết đơn này để giải trình cho việc đi làm muộn.

Kính mong ……. xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 Người làm đơn

Đơn xin giảm giờ làm

Đơn xin giảm giờ làm, giảm thời gian niêm yết làm việc hành chính vì những lý do cá nhân, sức khỏe, gia đình,…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

ĐƠN XIN GIẢM GIỜ LÀM

Kính gửi: – Ban giám đốc công ty

                       -Phòng hành chính nhân sự

                     -Trưởng phòng……………….

Căn cứ Luật lao động 2019

Tên tôi là:…………………………..……………………Sinh ngày……………………

Chức vụ:…………………………….….. Vị trí công tác:…………………………..

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:……………. Ngày cấp……………………… Nơi cấp………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………………………………

Nội dung:

Tôi có kí kết hợp đồng với công ty số…./HĐLĐ vào ngày…tháng….năm…..Trong đó có điều khoản về thời gian làm việc sáng từ 7h-11h30 và chiều từ 13h30 -17h30. Tôi cảm thấy thời gian làm việc như vậy quá áp lực và nhân viên không có thời gian nghỉ nghơi dẫn đến ảnh hưởng hiệu xuất làm việc. Do đó căn cứ vào khoản 1 điều 105 Bộ luật lao động 2019 thì  Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

Vì vậy tôi kính mong ban giám đốc xem xét, kiểm tra tình trạng nhân viên để làm căn cứ giảm giờ làm buổi sáng từ 7h00-11h30 xuống 8h00-11h30 . Để nhân viên có thể nghỉ ngơi đảm bảo chất lượng công việc.

Kính mong ……. xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 Người làm đơn

Mẫu đơn xin không tăng ca

Mẫu đơn, văn bản xin không tham gia tăng ca theo các kế hoạch của đơn vị, tổ chức bởi các lý do sức khỏe, thời gian, địa lý,…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

ĐƠN XIN KHÔNG TĂNG CA

Kính gửi: – Ông/bà:………Giám đốc công ty                   

                     -Ông/bà:……….Trưởng phòng………..

Căn cứ Luật lao động 2019

Căn cứ Hợp đồng lao động số….

Tên tôi là:…………………………..……………………Sinh ngày……………………

Chức vụ:…………………………….….. Vị trí công tác:…………………………..

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:……………. Ngày cấp……………………… Nơi cấp………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………………………………

Nội dung:

Hôm nay tôi vừa nhận được thông tin phải tăng ca từ ngày…tháng…năm…đến ngày…tháng….năm….,mỗi ngày tăng ca 3 tiếng một ngày sau mỗi giờ lao động để đảm bảo việc thực hiện dự án mới của công ty. Nhưng hiện tại nhà tôi đang có con trai 4 tuổi hiện đang bị….phải nằm viện, tôi phải vào viện để chăm sóc cháu.

Do đó căn cứ vào điểm a khoản 2, điều 107 Bộ luật lao động 2019:

 2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:

a) Phải được sự đồng ý của người lao động;

Tôi đề nghị Ông/bà….,cho tôi xin phép không tăng ca vào thời gian đã nêu trên , để tôi có thể chăm sóc con trai mau chóng khỏi bệnh.

Kính mong ……. xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 Người làm đơn

Trên đây là toàn bộ các biểu mẫu có thể sử dụng, tùy từng trường hợp các bạn có thể chọn lấy cho mình 1 biểu mẫu ưng ý nhất.

Tham khảo thêm bài viết: