Menu Đóng

Mẫu đơn xin xác nhận kinh doanh giống vật nuôi

Mẫu đơn xin xác nhận kinh doanh giống vật nuôi là một dạng đơn được sử dụng phổ biến trong khinh doanh giống vật nuôi.

Định nghĩa Mẫu đơn xin xác nhận kinh doanh giống vật nuôi

Mẫu đơn xin xác nhận kinh doanh giống vật nuôi là mẫu đơn được sử dụng trong các trường hợp mà chủ cơ sở kinh doanh muốn xác nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi

Mẫu đơn xin xác nhận kinh doanh giống vật nuôi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

Hà Nội, ngày …..tháng ….năm ……

ĐƠN XIN XÁC NHẬN KINH DOANH GIỐNG VẬT NUÔI

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố….

  • Căn cứ vào Luật chăn nuôi năm 2018
  • Căn cứ vào Pháp lệnh giống vật nuôi 2004
  • Căn cứ vào Luật doanh nghiệp

Tôi tên: ……………………………., năm sinh: …………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………

Nghề nghiệp hiện nay: ……………………………..

Là người đại diện cho: ………………………………

Xin xác nhận kinh doanh giống vật nuôi với nội dung sau:

– Tên cơ sở (hoặc doanh nghiệp): ………………………………………

– Địa chỉ văn phòng: ………………………………………………………

– Điện thoại: …………………………………………………………………

– Vốn đăng ký để kinh doanh giống chăn nuôi: …………………………

– Giống chăn nuôi gồm các giống: ……………………………………….

– Số lượng giống (theo từng loài): ………………………………………..

– Mục đích kinh doanh giống: …………………………………………….

– Địa chỉ nơi kinh doanh giống: …………………………………………….

– Diện tích mặt bằng (khuôn viên) nơi kinh doanh giống: ………… m2

Do đó căn cứ vào:

-Điều 19 Pháp lệnh giống vật nuôi 2004 thì điều kiện về sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi được quy định cụ thể như sau:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về lĩnh vực giống vật nuôi;

– Có địa điểm sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi phù hợp với quy hoạch của ngành Nông nghiệp, ngành Thuỷ sản và phải bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về thú y, pháp luật về thuỷ sản và pháp luật về bảo vệ môi trường;

– Có cơ sở vật chất và trang, thiết bị kỹ thuật phù hợp với việc sản xuất, kinh doanh của từng loài vật nuôi và từng phẩm cấp giống;

– Có hoặc thuê nhân viên kỹ thuật đã được đào tạo về kỹ thuật chăn nuôi thú y, nuôi trồng thuỷ sản nếu sản xuất, kinh doanh đàn giống bố mẹ, giống thương phẩm;

– Có hoặc thuê nhân viên kỹ thuật có bằng đại học chuyên ngành chăn nuôi thú y, nuôi trồng thủy sản nếu sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi thuần chủng, đàn giống cụ kỵ, đàn giống ông bà, đàn giống hạt nhân;

– Có hồ sơ theo dõi giống;

– Thực hiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống vật nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản ban hành.

Hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi theo hình thức chăn nuôi truyền thống mà không thuộc diện phải đăng ký kinh doanh thì không phải thực hiện theo quy định trên nhưng phải bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về thú y, pháp luật về thuỷ sản và pháp luật về bảo vệ môi trường.

Từ đó tôi muốn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố…. xác nhận kinh doanh giống vật nuôi của tôi để đảm bảo việc kinh doanh thuận lợi.

Danh mục tài liệu đi kèm:

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

  • Mẫu đơn xin bảo hành, sửa chữa nhà chung cư
  • Đơn xin thực hiện chăn nuôi
  • Mẫu đơn xin xây dựng trang trại
  • Mẫu Đơn xin cấp cột điện
  • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
  • Mẫu Đơn xin đá bóng
  • Đơn xin xác nhận làm nông nghiệp

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191